Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 november, 2019

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 november, 2019

 

Jag är Judas och vi går mot betydligt lättare tider. Ett tungt karma håller på att lyftas från Jorden och det ligger i sina dödsryckningar nu. Luften kommer därefter att bli lättare att andas. Många människor som har tagit på sig ett tungt karma befriar sig nu så sakteliga från detta och tar ett jättekliv framåt i sin utveckling och för utvecklingen på Jorden. Allt har två sidor på ett mynt. Ni bidrar på olika sätt till den transformativa utvecklingen på Jorden. Det finns inget som är enbart svart eller vitt. Allt kan ses ur olika perspektiv och förvandlingen sker oftast inför någon annans ögon eller i det tysta rum inom er själva.

Var dock förvissade om att en förvandling sker och att den sker hela tiden, för precis som inget är svart eller vitt, så står ingenting still. Rörelsen är konstant och oföränderlig, även om du skulle vilja att allt stod still en stund och det tycktes dig också göra det, så är det också en illusion. Allt böljar fram och åter, fast hela tiden framåt i evigheters evighet. Det du tänkte för en sekund sedan existerar inte längre, det är upp till dig om du vill släppa det eller inte. Släpp det och du är fri, håll fast det och du är låst i din egen lilla tankevärld. Det är dags att släppa oss själva fria och följa med i flödet, universums eviga rytm. Det är den enda sanning vi har och det är den enda sanning som finns. En bit av denna sanning finns också inom dig. Den finns för evigt lagrad där och när du så väljer, så kan du åter bli ”ett” med denna sanning. Du kommer då att se och förstå världen på ett annat sätt än vad du gör idag. Världen kommer bostavligen att förändras inför dina ögon och dina öron kommer åter att få höra den ljuvaste musik.

Är ni redo, kära Jordbor att återvända till ert ursprung, ert eget sanna själv, och bli en del av det verkliga livet igen? En del av det stora kosmos som ni nu har så svårt för att uppfatta. Det blir en sjusärdeles resa som ni nu påbörjar och som ni redan har påbörjat. Jorden går i täten och ni sluter upp runt henne för att underlätta både hennes och er egen resa tillbaka till ljuset, det sanna ljuset inom och utom er. Det ljus som lyser med ett konstant, kärleksfullt sken igenom hela kosmos. Ett starkt sken av villkorslös kärlek, det ger oss hopp, det ger oss tro, det väcker upp kärleken som vilar inom oss. Kärlek som bara vill ge och åter ge. Det är det vi nu längtar tillbaka till. Det är med den kraften som vi nu åter vill bygga våra liv och vår värld på. Det är när ni känner att kärleken åter kallar på er som ni lyfter era huvuden och lyssnar bort i fjärran. Det ni då hör och förnimmer gör att ni skyndar på era steg för att åter kunna förenas med den villkorslösa kärleken igen och det universum som ni tillhör.

Människor samlas nu från alla världens hörn för att följa sin inre uppmaning att åter vända sig till ljuset inom och följa den vägledning som gives där. Varje steg ni tar i den riktningen hjälper er själva och resten av mänskligheten att uppfylla er allra innerstas önskning, önskan om att åter få vandra i ljuset. Önskan om att åter få skapa med ljusets strålar, skapelser sprungna ur äkta kärlek och skönhet. Så, skynda er nu hem, kära Jordbor, en annan tid väntar av sång, glädje och skönhet sprungna ur den sanna källan av villkorslös kärlek.

Vi väntar på Er. Er glädje är vår, er kärlek är vår. Tillsammans är vi ett i villkorslös kärlek och ett evigt broder- och systerskap

Er kärleksfulle broder

Judas

You may also like...