Skapelsens Sfär via Natalie Glasson, 22 november 2019

Skapelsens Sfär via Natalie Glasson, 22 november 2019

 

Skapelsesfärens Aktivering av Rådet av 144

Kristallint Universum av Sanat Kumara

Kanaliserad genom Natalie Glasson  – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Vår Definition av Skapelsen: En energi i Skaparens kärna som sammanflätas i och genom allt som är Skaparen, och som stöder Skaparens uttryck och manifestation i otaliga former.

Jag Är Skapelsens Källa,

Till livet Är Jag född,

Med sanningen från Skaparens kärna ger jag upphov till allt,

Jag Är Skaparen av alla civilisationer, planeterna, stjärnorna och därbortom,

Jag Är frigörelsen av nya dimensioner, skapelser, läkning och uppfyllelse,

När du arbetar i harmoni med mig kommer jag att leverera allt som behövs,

Det som behövs nu är ditt förtroende för mig för jag har verktygen till att transformera allt.

Jag är Skapelsens Sfär; Jag är Skaparen i manifestation.

Om du kan se mig så kan du vara medveten om och vägleda hela skapelsen.

Låt våra trådar sammanflätas, för vårt syfte är att vara en,

Jag är Skapelsens Sfär och du är källan till en/om.

Låt oss andas i harmoni, vår kombinerade aktivering skapar helheten.

Hälsningar, vi är Rådet av 144, som ett kollektiv representerar vi varje medlem av Skaparens Universum. Vi existerar på den kosmiska nivån och känns ofta igen som rådet av 12 (de 12 kärnenergierna som först uttrycktes från Skaparen, som var och en av er passerar genom och är ett uttryck för.) Som Rådet av 144, är vårt syfte är att upprätthålla Skapelsens energi, frekvens och vibrationer som har utgått från Skaparen. Frekvensen vi sänder ut när de 144 syntetiseras i många dimensioner och till och med civilisationer på Jorden. Under stora uppstigningsskiften är 144-frekvensen närvarande för att stödja de nödvändiga manifestationerna. När 144-frekvensen är närvarande i vilken form den än manifesteras kan ni vara säkra på att en kraftfull förändring och transformation uppenbarar sig för alla att uppleva. 144-frekvensen på en kosmisk nivå är vibrationen av manifestation och skapande av dess renaste natur.

Vi, Rådet av 144 på den Kosmiska Nivån, skapade och gav till Skaparens Universum en ljuskälla som kallas Skapelsens Sfär. Detta är ett verktyg för själar att arbeta med för att:

  • Ytterligare förstå lagarna i Skaparens Universum
  • Fullkomna exaktheten av att manifestera från vilken dimension av Skaparens Universum du än befinner dig, eftersom varje dimension kräver en annorlunda process.
  • Ladda ned Skapelsens ljuskoder och de ljusa DNA-strängar som saknas som stöder samskapande med Skaparen.
  • Manifestera Skaparens Gudomliga Plan för att fortsätta resan och sökandet efter sanning som alla påbörjar nu.

Skapelsens Sfär som har utgått från Källan till 144-vibrationen på en kosmisk nivå är tillgänglig i sin energetiska form för alla själar att ansluta sig till och arbeta med. Vid första anslutningen kommer den att påbörja en djup och fullständig återanslutning och rensning av Skapelsens närvaro i din varelse. Då kommer den att förstora energin och frekvensen av Skaparens skapelseenergi i hela din varelse. Efter detta kommer Skapelsens Sfär att stärka närvaron av den Gudomliga Planen för din varelse och även läka all fragmentering som kan ha inträffat. Således anpassar du dig mer till den Gudomliga Planen så att den kan bli ett kraftfullt vägledande ljus i ditt liv och din existens, antingen du är på Jorden eller de inre planen. Sfären kommer att ladda ned ljuskoderna i Skapelsen och de ljusa DNA-strängarna som saknas för att stödja din naturliga förmåga att samskapa med Skaparen liksom att förbättra dina kunskaper i manifestation och skapande. Resultaten blir att du känner en djupare anslutning och intimitet med Skaparen med en större förståelse för lagarna i Skaparens Universum. Du kommer att fullkomna processen för skapande, manifestation, uttryck och materialisering av Skaparen i den dimensionella frekvens som du för närvarande lever och andra också. En förståelse av kopplingen mellan uppstigning och skapelse kommer att gry, och öppna upp en blomstrande service för allt som är Skaparen.

Det är enormt att Sfären visar sig energetiskt för de som är redo att acceptera dess närvaro, inflytande och visdom. Skapelsesfären har inte energetiskt framträtt för ljusarbetare sedan Atlantis fall.

Varför har Skapelsesfären dykt upp nu?

Mänskligheten har nu nått den ljusfrekvens som krävs. År 2020 kommer en ljusflamma att manifesteras som kommer att intensifiera ljusfrekvensen för alla varelser, Skapelsesfären måste vara energetiskt närvarande för att skapandet av energi inom alla själar ska förstoras exakt och perfekt. En kraftfull syntes kommer att äga rum mellan Ljusflamman och Skapelsesfären vilket öppnar upp en ny manifestation av Skaparen för alla att förverkliga och acceptera inom sig själva.

Det är viktigt att nämna att du inte fokuserar på det du vill manifestera eller skapa när du ansluter energetiskt till Skapelsesfären. I stället förfinar och öppnar den din varelse för att finjustera din naturliga och din av Skaparen givna förmåga till manifestation och samskapande med Skaparen. Således, när processen är klar eller integrerad, kommer det som är Skaparlett att manifesteras med ditt fokus och din avsikt.

Steg för att ansluta till Skapelsens Sfär

  1. Kalla på 144-Frekvensen av den Kosmiska Nivån att laddas ned till din varelse i syfte att rena och rensa alla dina energetiska system.
  2. Med dina egna ord, be 144-Frekvensen att förbereda hela din varelse för ett uppstigningsskifte, uppvaknande och blomstring.
  3. Be 144-Frekvensen att ladda ned sin skapande energi från den Kosmiska Nivån till din varelse.
  4. ‘Med stöd av mina guider och 144-frekvensen på den Kosmiska Nivån vill jag ansluta från den renaste essensen av min varelse till Skapelsens Sfär, en energetisk källa som har givits av 144-Frekvensen till Skaparens Universum. Om det är gudomligt lämpligt och väglett av min själ, vill jag ladda ned den nödvändiga energin från Skapelsens Sfär till min varelse för att stödja perfektionen och uppvaknandet av mina skapelsefärdigheter och samskapande med Skaparen. Må jag nu ta emot allt som är lämpligt och väglett. Tack.’

Låt dig ta emot och uppleva så länge som det är nödvändigt.

  1. Fråga inom din varelse hur många gånger du behöver ansluta till den energetiska Skapelsesfären för att processen ska vara fullständig inom dig.
  1. Kalla på 144-frekvensen för att finjustera alla uppstigningsförändringar som kan ha ägt rum, för att jorda eventuella nedladdningar och för att syntetisera de energier du har upplevt med din fysiska varelse och verklighet. (Ge dig själv tid att återvända helt till medvetande och din verklighet.)

Vi, 144-Frekvensen ger denna gåva av en aktivering med Skapelsesfären i förtroende och respekt för din sanning,

Oändlig kärlek,

 

Rådet av 144

Relaterad bok av Natalie Glasson

The Twelve Rays of Light

A Guide to the Rays of Light and the Spiritual Hierarchy

av Natalie Sian Glasson

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...