Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 april 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 april 2021

 

Jag är Judas och jag vill idag, att ni lyssnar riktigt noga till vad jag har att säga. Det är så, mina kära vänner, att ni står inför ett avgörande, ett avgörande som gäller er närmsta framtid. Ni kan antingen ta ett stort kliv in i den ljusa framtid som ni oundvikligen är på väg till, eller så kan ni ta en omväg dit. Vilket val ni gör beror på hur väl ni befinner er i ert eget hjärta. Jag säger inte att alla behöver vara det, men att en stor del av befolkningen bör vara i sitt hjärta, för att skutan ska ta ett hopp framåt på en stor våg av medkänsla och kärlek.

Hur mycket kärlek finns det i era hjärtan? Räcker det och blir över även till dem som minst förtjänar det, enligt ert sätt att se och förstå situationen. Kärleken behöver flöda på planeten idag, hoppet och tron likaså, tilliten och tron på er själva och den högre energi av visdom och kärlek som omger er. Lyssna inåt och följ de råd som ni får där, det är viktigare idag än vad det någonsin har varit i era tidigare liv. Det är nu ni behöver förstå vilket håll det är som ni ska gå, och det är av än större betydelse att följa de råden idag än vad det tidigare har varit. N har er fria vilja, kära Jordbor, använd den viljan klokt nu. Använd ert sunda förnuft och gör allt för att ni ska må så bra som möjligt. Ni behöver era krafter nu och ni behöver ert sunda förnuft. Vad säger ert sunda förnuft att ni ska göra? Vad är logiken i det som ni gör just nu? Är det förnuftigt, eller viskar er själ till er att det finns ett bättre sätt att förhålla sig till den här situationen, eller att det är bättre att göra det här på ett annat sätt. Vågar ta det här steget som själen visar på att ni ska gå. Det är för ditt och dina medmänniskors bästa som själen ofta visar med hela handen idag, själen är ivrig och vill visa den väg som snabbast leder till ljuset. Ljuset som nu lyser med en klarare låga över Jorden och pockar på att ni ska ta in det i era hjärtan och låta gnistan bli till en eld som fyller er med hopp, tro och kärlek.

Det är viktigt att ni hörsammar er inre röst nu, många av er kan höra den tydligt. Släpp rädslan och finn modet att följa den väg som er själ viskar till er att gå. Det här kan inte upprepas tillräckligt ofta, för det är så viktigt att ni lyssnar in er själva nu. Moder Jord behöver allas klara medvetenhet och förnuft idag. Hon behöver all er kärlek. Hon behöver all medkänsla som kan uppnås mellan hennes riken idag. Moder Jord värnar om allt levande som existerar och har existerat på Jorden nu och sedan urminnes tider. Moder Jord är den kärlek som omger er tillsammans med Fader Gud, källan till allt som är.

Ni har många som hjälper er nu att gå framåt till det ljus som bor inom er. Skatten finns inom er, kära Jordbor, finn den och er lycka är gjord. Den kommer bara att ge er glädje och kärlek. Det finns en brunn att ösa ur som aldrig tar slut. Lyssna inåt och följ er egen vägvisare och ni kommer att gå den närmsta vägn till en aldrig sinande brunn av frihet och kärlek.

Må lyckan och kärleken stå er bi.

Much kärlek

Judas

Du gillar kanske också...