Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 mars 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 mars 2022

 

Jag är Judas och idag tycker jag att vi lyssnar extra mycket till hjärtat. Du behöver jorda dig för att kunna höra ordentligt vad det är det vill säga till dig idag, vare sig du uppfattar det som en röst, en flyktig tanke eller en känsla av något som får dig att reagera lite grann. Det råder mycket förvirring på Jorden idag och det är många som inte vet vilket ben de ska stå på. Det finns många röster som vill påskina sannhalten i det de säger, trots att det kanske bara finns ett uns av sanning i det som de betraktar som sant. Ja, det är förvirrande det där, men om man bara lyssnar på en källa så får man kanske bara den källans sanning och det kanske bara är en bråkdel av sanningen. Hämtar du din information från flera källor så får du lite mer sanning från var och en, men samtidigt kan de vara helt olika och det är där förvirringen träder in. I hjärtat är all sanning samlad till en och bilden blir då genast lite klarare vartefter som du blir säkrare på din egen intuition och förstår att sanningen bara finns inom dig. Det yttre är en fasad av olika viljor och de kommer ofta inte till kärnan av problemet, då de helst inte vill se sin egen del i det hela. Mänskligheten börjar nu förstå att det måste finnas en annan väg som de kan gå, en ny väg som ännu inte har praktiserats, en väg som leder framåt och inte hamnar i en återvändsgränd.

Ett nytt hopp om en bättre framtid börjar dock spira i mångas hjärtan, en framtid som fortfarande står i dunkel, men som på ett magiskt sätt ändå börjar ta form. Det har börjat uppstå ett helt nytt sätt att agera och försöka lösa problematiska situationer på än de som ni hittills har erfarit. De medel som man hittills har använt sig av för att lösa olika situationer börjar nu luckras upp och många människor använder nya strategier för att tackla de problem som dyker upp. De kanske inte syns och hörs lika mycket men de är ändå väldigt effektiva. ”Tron kan försitta berg” är ett talesätt och det är det som händer här. Det är en stor utveckling på gång på Jorden och den ger sitt uttryck på olika sätt, beroende på var man bor och vilken kultur man tillhör. En sak är dock lika och det är att utvecklingen går framåt i alla delar av världen. Det mullrar och jäser lite överallt och det är då vi kan se de olika strategier som finns från olika delar av världen, och att alla leder framåt från den plats som de just nu befinner sig. Det finns inget rätt eller fel, det finns bara utveckling och all utveckling leder framåt till en högre nivå i medvetandet. Mänskligheten som en helhet stiger lite hela tiden och som individ sker detsamma även om vi som individer kan befinna oss på många olika nivåer.

Ljuset har ökat sin frekvens och det accelererar utvecklingen för både Jorden och alla de väsen som befinner sig här. Det kan vara lite tröttande för det är mycket som händer i och utom dig själv. Saker som du tror dig inte kunna påverka. Du kan dock påverka hur du ska förhålla dig till det som sker. Det finns en del som du kan påverka och en del annat som du helt enkelt får släppa. Det bästa är att vara i hjärtat och få den ledning du behöver för att förstå vad det är du kan eller inte kan göra i den situation som har uppstått.

Ja, kära Jordbor, det är inte så enkelt för någon av er att leva på Jorden idag oavsett om du är medveten eller inte. Det är bäst att ta ett steg i taget och jorda sig för varje steg som man tar. På så vis hjälper ni också andra som är i samma situation som er själva. Var visa nu kära jordmänniskor, var i hjärtat och låt de insikter ni får vara ledande i ert liv. Ni har mer kunskap än ni tror och ni har styrkan att föra fram den.

Jag tror på er.

Jag hyser stor kärlek och tilltro till hela mänskligheten och de gåvor  som ni besitter och kan använda er av.

 

Judas

Du gillar kanske också...