Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 maj, 2019

Judas Iskariot

25 maj 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag vill ge Er alla en stor kärlekskram. En kram av ljus och kärlek så att ni kan hålla upp ljuset i era hjärtan och sinnen. Fastna inte i mörkertänkande utan låt ljuset i era hjärtan bestämma er dag, ert nu och era handlingar. Ljusets handlingar står högt över mörkrets handlingar och de är oförenliga med varandra. Vill ni se ljus i er värld så välj ljus, kära barn på Jorden. Ju mer ljus som ni väljer desto ljusare blir det på Jorden.

Mörkret är på tillbakaflykt eftersom ljuset och fredstänkandet har börjat att dominera i människors sinnen. Mörkret kan inte attackera ljuset och ljuset ser bara förbi mörkret för att finna mer ljus. Ljus söker ljus. Mörker söker mörker. De är oförenliga med varandra. Där det finns rädsla finns ingen glädje. Där det finns hat finns ingen kärlek. I mörkret finner du ingen trygghet. Tryggheten och kärleken vilar i ljuset. Varför söka efter mörkret när ljuset står dig till buds och kan ge dig allt du behöver villkorslöst och i överflöd.

Ni söker med ljus och lykta efter en Helig Bägare och förstår inte att ni bär den inom er. Inom var och en av er finns denna bägare och det står var och en fritt att söka den när som helst. Vill du inte finna din bägare av ljus och kärlek så väl bevarad av din Fader att inget annat än ljus och kärlek kan finnas där? Inget ont har kunnat förstöra det och inget mörker har kunnat nå det. Det är rent och oskuldsfullt bevarat och det är ditt sanna jag. Det jag som skapades av din Fader och bevarades så som han skapade det. Lägg all förlåtelse i din Faders händer och vila i hans trygga kärleksfulla famn. Det är allt som behövs. Er sanna vilja att finna er bägare och bli ett med ljuset igen. Ljuset är endast en givare och utsträcker sig så långt som det bara kan. Allt du ger i ljusets tjänst är också ditt.

Ljuset finns runtom er nu, kära Jordbor. Den väcker ert eget ljus som kallar på er uppmärksamhet. Den väcker er längtan, ert hopp och er kärlek. Men den kan också dra upp en del mörker som ni får släppa. Ljuset lyder er viljas lag. Vill ni släppa mörkret och leva i ljuset så försvinner mörkret som om det aldrig har funnits där, för ljuset är er verkliga värld och ni kommer snart att minnas vilka ni är och varifrån ni kom. Ljuset är er befriare och påminner om den kärlek som lever och bor i var och en av er. I förlåtelsen av er själva och er värld, så stiger en ny värld upp inför era verkligt seende ögon. En värld av skönhet, en värld av ljus och kärlek.

Det är den världen ni söker, kära barn på Jorden. Det är den världen ni bör söka nu, för den väntar otåligt på er hågkomst av den. Var snälla och ta till er det ljus som nu lyser på Jorden och låt det hjälpa er att lysa upp era egna bägare av ljus som lyser så klart och stilla inom er. Det är när ni funnit era egna bägare av ljus som er värld förändras till en helt annan värld än den ni nu ser framför er. Ni kan inte ha två Gudar jämte er. En som tjänar mörkret och en som tjänar ljuset. Det finns bara en sann Gud och han är enbart kärlek och ljus. Något annat finns inte. Det sanna verkliga självet finns inom dig, en bägare av ljus och kärlek, där endast oskulden kan bo.

Med hopp om att ni nu ska finna er sanna bägare av ljus och kärlek, så skickar jag ljus och kärlek från min bägare till Er.

Din tillgivne broder

Judas

You may also like...