Lord Buddha via Natalie Glasson, 24 maj 2019

Lord Buddha via Natalie Glasson, 24 maj 2019

Per Staffan 24 maj 2019

Lord Buddha (channeled messages)

Lord Buddha

Den Nya Initieringen av Överflöd av Lord Buddha

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

Mina kära vänner, det är en underbar tid på jorden nu när den framkallar den äkta tidsåldern av överflöd till dem som fokuserar på sin andliga tillväxt eller som följer vägen mot mästerskap, vilken form den än tar. Jag är säker på att du är medveten om att de uppstigna mästarna kanaliserar stora, överraskande energier och vågor av överflöd till Jorden från de inre planen. Galaktiska Federationen The Galactic Federation, som är den luftburna sammanslutningen av uppstigna mästare, arbetar för att förankra energin av överflöd till jorden. Detta gör det till en speciell tid för transformation om du är villig att acceptera de överflödsenergier som härrör från de uppstigna mästarnas ascended master medvetande och Skaparens kärna.

Energin av överflöd från Skaparens kärna är en unik kvalitet som utstrålar fruktbarhet, fullhet, vitalitet, förstoring och intensifiering. När du upplever energin av överflöd kan du känna igen den som levande, energisk, tillåtande och stimulerande. Den är så rik på Skaparens livskraftsenergi, det tillåter dem som förkroppsligar kraften av överflöd att känna livets kraft och Skaparens. Energin av överflöd är en kärlekskvalitet av Skaparen och ger därmed den gudomliga rätten för alla aspekter av Skaparen att få tillgång till och förkroppsliga den. Överflödsenergin har ingen form, den kan manifestera sig på olika sätt inom din varelse, verklighet och värld. Många associerar överflöd till pengar, välstånd och framgång och ändå kan det integreras i så många olika skapelser och former. Jag, Mästaren Buddha, känner igen överflödsenergin som en förstorande, energigivande frekvens av fullhet och uppfyllelse. Tänk dig om din kropp fylldes med överflödets energi och du fokuserade på din strålande hälsa och välbefinnande, hur supportad och vårdad din fysiska kropp skulle vara.

Syntesen av Fokus och Överflöd

Det är viktigt för mig att dela med mig att överflödets energi kan skapa vackra skapelser och erfarenheter inom ditt varande och din verklighet, det här förstoras när du är gift med din tankeprocess och fokuserad på det du vill uppleva. En enda tanke som ”Jag är rikligt försörjd av Skaparen” kommer att öka din förmåga att acceptera överflöd i ditt liv och dra det närmare till att manifesteras i en snabbare takt än någonsin tidigare. Alla tankar, visioner eller känslor av det som du vill uppleva intensifierar och förstärker ytterligare överflödets energi, skapar ett syntetiserat kraftverk för dig att projicera till din verklighet.

Det är den accelererade hastigheten av manifestation som energin av överflöd skapar, en förstärkning av alla energier. Det innebär att du befinner dig nu i en tidsram där dina drömmar kan manifesteras för dig i en accelererad takt som är snabbare än du någonsin har upplevt. De uppstigna mästarna skapar denna tidsram så att du kan börja behärska din varelse med mirakulösa resultat. Det här är för att inspirera dig till att fortsätta att behärska din varelse, samtidigt som du höjer energivibrationerna hos mänskligheten och Jorden.

Det finns många fokus som kan användas när man absorberar överflödets energi, man kan fokusera på att bemästra sitt sinne och utvecklas till ett nytt medvetande, man kan acceptera och belysa kärlek eller man kan manifestera överflöd i ens liv i många former. Låt mig berätta att det är acceptabelt om du vill fokusera på att förankra mer välstånd och extra pengar i ditt liv, för när du gör det kommer du att bemästra ditt sinne och förankra kärlek till ditt varande samtidigt som du lär dig tekniken för manifestation i en fysisk kropp på Jorden. Det här är lärdomar som måste övervinnas, din avsikt spelar ingen roll eftersom det fokus och den disciplin som du kommer att behöva använda dig av är nyckeln som ökar din energivibration och låter dig behärska ditt väsen.

Anpassning till Överflöd

För det första önskar jag att du fokuserar varje dag, morgon, natt och hela dagen på att anpassa och förankra de uppstigna mästarnas energi av överflöd, som är av röd, guld och rosa färg. Denna energi manifesterar sig genom de tre första ljusstrålarna, den första strålen av röd energi av Skaparens vilja, den andra strålen av blå energi av Skaparens kärlek och den tredje strålen av gul energin som fokuserar på att manifestera och materialisera energier, vibrationer och tankeprocesser. Du kanske vill använda denna invokation för att hjälpa din anpassning:

 ”Jag åkallar den uppstigna mästargemenskapen för att förankra vågorna av överflödande energi från Skaparens universums inre plan. Kanalisera denna rikliga röda, gyllene och rosa energi av överflöd i min själ, kropp och verklighet nu. Hjälp mig att förstå denna kraftfulla energi och förstå hur man använder den för min själs och mänsklighetens större goda på Jorden. Jag är en uppstigen mästare i manifestation på Jorden; Jag existerar nu och i evighet som en fyrbåk av de Uppstigna Mästarnas rikliga energier. Låt det bli så.’

Din Själs fokus

Jag, Mästaren Buddha, önskar uppmuntra dig att ansluta med din själ under meditation för att be om att få det mest lämpliga och gudomligt guidade fokuset för dig när du laddar ned Skaparens överflöd. Ditt fokus kommer från din intuition snarare än ditt sinnes önskningar. Du kan upptäcka att fokuset som ges till dig är oväntat och ändå kan det faktiskt manifestera vad du behöver och önskar i ditt liv nu. När du intuitivt har fått ditt fokus är det sedan ditt ansvar att skapa en affirmation som säger att du redan har det du önskar i ditt liv på Jorden. Låt mig ge dig ett exempel. Mitt fokus under denna tid skulle vara att belysa en större aspekt av Skaparen inom mitt väsen. Min bekräftelse kan vara något i linje med ”Jag har nu integrerat en större, högre vibrerande aspekt av Skaparen i alla aspekter av mitt väsen.”

För att sammanfatta det hela finns det ett behov av att samråda med din själ för att upptäcka vad dina sanna drömmar är och var det är lämpligt att placera ditt fokus under nedladdningen av överflöd genom de Uppstigna Mästarna. När du har fått ditt fokus skapar du en positiv bekräftelse som säger att du redan har det du önskar i ditt liv. När du väl har uppnått detta har du nu verktygen för att behärska din varelse, speciellt ditt sinne och verktygen för att förankra energin av överflöd i din kropp och verklighet på Jorden. Recitera det när du fokuserar på att anpassa dig till Skaparens rikliga energi. Sitt och bada dig eller meditera i det röda, gyllene och rosa ljuset av överflöd och accelererad tillväxt.

Den Nya Initieringen i Överflöd

Jag, Lord Buddha, bjuder in dig till att sitta lugnt och fokusera på din andning och slappna av din kropp. För att ansluta till min energi, upprepa tyst ’Jag är Lord Buddha; Jag hedrar Buddhan inom mig. (Tre gånger)

Föreställ dig att de röda, gyllene och rosa energierna hos de uppstigna mästarna förankras i din varelse. Det kommer att sjunka som en cylinder av ljus över din kropp och aura. Tänk dig att det finns en stor intensitet av samma energi som går in i ditt kronchakra crown chakra, genom ditt sinne och ditt bröstområde. Låt ljuset byggas som en magnifik och kraftfull källa i ditt bröstområde, när det kuliminerar strömmar energin ner i dina armar och in i dina handchakran. Föreställ dig, känn eller vet att när energin ständigt strömmar in i din varelse och från dina handchakran skapar du en boll av röd, guld och rosenergi mellan dina händer. Ju mer ljus som förankras i din varelse desto längre expanderar bollen eller ljuskällan i dina händer.

Upprepa i ditt sinne din skapade affirmation, placera den i ljuskällan i dina händer. När du är redo, lyfter du händerna och föreställer dig att energin fortfarande strömmar genom kroppen och lägg händerna över ditt tredje ögachakra. Föreställ att dig det röda, gyllene och rosa ljuset som håller din valda affirmation smälter in i ditt tredje ögachakra third eye chakra.

Flytta din vänstra hand runt till baksidan av ditt huvud i höjd med dina ögonbryn för att kanalisera de uppstigna mästarnas energi av överflöd in i framsidan och baksidan av ditt chakrasystem. Du aktiverar detta chakra så att det blir en större påverkan i ditt liv samtidigt som du förankrar affirmationen i ditt chakra så att den utgår från chakrats energi ut i din aura och verklighet.

Låt källan till överflöd byggas upp i dina händer en gång till och placera den sedan i ditt halschakra (fram och bak i nacken). Upprepa det sedan för varje chakra: Hjärtchakrat (fram och bak i bröstområdet eller bröstbenet), solplexuschakrat (ovanför midjan, framsida och baksida), sakralchakrat (nedanför midjan, framsida och baksida) rotchakrat (detta ligger vid basen av din ryggrad, du måste lägga händerna mellan benen.) Du kanske också vill föreställa dig en källa av överflöd som placeras i ditt själsstjärnchakra ovanför ditt huvud och ditt jordstjärnchakra under dina fötter. Detta kommer att anpassa alla dina chakran så att de arbetar samtidigt för att uppnå en större manifestation av riklig och kärleksfull energi i ditt liv.

I gudomligt överflöd,

Lord Buddha

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...