Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 13 juli 2019

Judas Iskariot

13 juli 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag vill möta alla idag med orden som kommer från Er Fader Guds hjärta.

Jag ser dig. Jag känner dig. Jag älskar dig. Ni är en del av mig. Jag är en del av er. Vi tillhör varandra för evigt, för evigt liv är det som jag gav er, och kärlek är det tecken som ni bär. Inom er växer nu kärlekens tempel och en frid sprider sig över världen. Ett ljus har åter tänts på Jorden för att bringa det kärlek och frid. Ni bär också detta ljus inom er, så låt det lysa stilla och klart. Låt er väg bli upplyst, på att ni kan följa den sanning, som råder i universum och universums eviga lagar som också har sitt säte inom er.

Det här är Er Faders ord till Er och hans vilja är nu att Jorden med alla dess invånare ska stiga in i ljuset. Han har hört ropet från Jorden om en önskan av mera ljus, och att åter får träda in i Helighetens rike. Jordens vilja är nu besvarad, och mer ljus har sänts till Jorden för att väcka upp hela dess medvetande. Fader Gud har många medhjälpare som följer hans intentioner om att hjälpa Jorden och mänskligheten till att stiga i sin medvetenhet och i sin sanning. Att i kärlek förstå livets mening och sitt eget sökande. Den som söker ska finna, så är det sagt och så är det givet. Sök nu, kära Jordbor, ljuset vägleder er så att ni på bästa sätt ska finna er egen sanning och det mål ni bär med er i livet.

Det är många som har tänkt sig den här brytningstiden på ett annat sätt än vad som kommer att uppenbaras för er – och var kommer den att uppenbaras? Jo inom er, och det kommer vara så kristallklart, att det inte kommer att finnas några tvivel kvar, på vad det är som ni ska göra. Det kan vara litet, det kan vara stort, men det kommer alltid att vara för ert eget och andra människors bästa. Det kan också vara för Jordens och hela planetens bästa. Det kommer att finnas en glädje och säkerhet inom er, som gör att varje tvivel kommer tillkorta. Där tvivel finns, finns det ingen sanning. Glädje och tillförsikt ska vara det som dominerar på er fortsatta resa i livet. Det är så, kära Jordbor, att där tvivel finns, finns det också rädsla och där rädsla finns kan det ej finnas glädje och sanningen blir skymd i rädslans mörker.

Sök stillheten och sanningen inom er och finn glädjen och tilliten där. Det är i glädje och i er tillit till livet och försynen som ni vänder riktningen i era liv, till att leva ett liv i uppriktig sanning och kärlek. Det är då ni blir en verklig ljusbärare på Jorden och ni sprider med era vingar en kaskad av ljus i den värld ni tillhör. Dessa kaskader av ljus förändrar er världs inriktning till en värld av ljus, kärlek och ett sant broderskap. Det är till denna tjänst som ni återvände till Jorden och det är det som ljuset nu påminner er om. Det är som sanna ljusbärare ni ökar styrkan av ljus och kärlek till Jorden. Det är här som ert uppdrag ligger och det är här som er uppgift klarnar och ni förstår den egentliga betydelsen av ”etthet”. Det är inte bara ett ord, det är en upplevelse av att vara ”ett” med allt.

Kära Jordbor, ljuset är här och er längtan kan uppfyllas. Er längtan efter kärlek och klarhet i ert liv. Sök ….. och ni ska finna.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...