Galaktiska Centret via Galaxygirl 20 juni 2020

Galaktiska Centret via Galaxygirl

20 juni 2020

Jag är det Galaktiska Centret, centrum i er Vintergata, nu den Gyllene Rosens galax. Jag är den stilla punkten, centralpunkten. I tider som dessa, av det stora uppvaknandet, måste ni också hitta er stilla punkt, ert nadir. Jag är stunden av stillhet där tanken blir påtaglighet, för tankar skapar, och ni är mäktiga skaparvarelser. Jag har känt er i eoners tid, för vi är eviga varelser, ni och jag. Jag är ett medvetande av varande. Jag är ögonblicket mellan ögonblicken, gnistan av liv i mellanrummen. Alla galaxer har sitt center. Alla varelser måste ha sitt center stadigt på plats, stadigt hållet och i linje. Ni har levt i Fiskarnas tidsålder i sinnets tidsålder. Ni har nu till fullo flyttat in i Vattumannens tidsålder, åldern för hjärtcentrering. Låt ert hjärta vara ert eget galaktiska center, stilla punkt, varande. Låt allt ni beslutar, allt ni säger, allt ni är, rotera runt ert hjärt-utrymme, för det är där som er gudomlighet ligger. Er väska av skinn och ben är ett fordon av upplevelser, den är inte den ni verkligen är. Den är ett yttre uttryck för det inre, men den är inte allt ni är. Ni är lika mig. Ni är många. Ni har varit många varelser, ni har haft många ansikten av alla raser och sorter. Er själ innehåller berättelserna. (Jag ser en klar glasburk fylld med många glänsande stenar, var och en representerande en livstid. Jag ser att dessa burkar är överraskande djupa, de sträcker sig till det galaktiska centret. Jag ser dessa stenar hällas in i det galaktiska centret, vilket är en förvaringsplats för minnen av livstider och avsikter i denna galax).

Jag är det Galaktiska Centret. Jag har hittat mitt centrum, det är Kristusmedvetandet, det lim av kärlek som håller samman allt. Ni kommer hit mellan livstider för att formulera, planera ert nästa äventyr och ytterligare sätt att hjälpa denna rymdkvadrant utvecklas till kärlek. Ni har genomgått många tuffa lektioner på detta jordeplan. Det är ett mycket eftersökt ställe att hjälpa till, att uppleva och lära sig att älska i alla situationer. Många av er har upplevt mörkret helt och fullt. Era själens mörka nätter har känts som många nätter, många livstider. Låt oss lägga dessa smärtfyllda livstider i mitt center och låt oss lösa upp dem till ljus. (Jag ser många händer öppna deras syltburkar och välja de oregelbundet formade mörka stenarna. Jag ser dessa stenar släppas in i det galaktiska centret, vilket ser ut som en svart tratt av idéer och avsikter. Jag ser regnbågsljus i tratten. Stenarna kastas upp och in i utsträckta händer och transformeras till ädelstenar). Ja, galaxygirl. Alla upplevelser, all smärta kan transmuteras till ljus. Ni är de stora transmuterarna på Gaia just nu. Ni är i högsta grad behövda, vördade, älskade. Ni transmuterar slammet och skräpet till juveler som kommer att kanta vägarna i städerna på Nova Gaia, som kommer att kodas in i hjärtat hos dem som minns mörkrets lektioner men inte den mörka vilsenheten i sig. Ni skapar Nova Gaia med varje avsikt av kärlek. Kom i linje med mig. Uttala era avsikter tydligt för att skapa Nova Gaia som ett. Föreställ er lysande städer av ljus svävande i er atmosfär, för de finns där, de behöver bara göras manifesterade i er fysiska verklighet. I vilket fall som helst finns de där. Ni är i en bikupa av ljusaktivitet. Mörkret krymper ihop till ingenting. Ljuset överskuggar skuggan tills den inte längre finns, den är bara ljus. Ni är ljuset, ni är regnbågskrigarna av form, av tro, häftiga i er orubblighet att älska, kosta vad det vill. (Jag ser alla ljusarbetare strategiskt utplacerade runt Gaia, deras regnbågs-kodex lyser upp och aktiverar olika geotermiska och geologiska formationer under deras hem, deras arbetsplatser. Jag ser virvlande regnbågsljus komma från ljusarbetarna, sammanbindande dem i ett nätverk. Jag ser en bro av regnbågsljus bildas, insvepande Gaia i regnbågsljus. Jag förstår att vi är bron. När Gaia kommer i full regnbågsfrekvens, vilket hon nästan är, kommer vi att kunna hoppa upp i frekvens som en. Då jag ser detta upplever jag bröstsmärta och tryck. Jag ser in i hjärtat hos ljusarbetare som virvlar regnbågsklot och jag ser diamanthjärtan ansluta djupt in i Gaias diamanthjärta. Jag känner diamant-kristall energi pulsera som hjärtslag över hela hennes kropp, påverkande dem som är intonade. Jag ser det gamla blekna till virvlande dimma. Jag ser bara regnbågsljus nu. Allt är stilla. Allt är ljus).

Jag är det Galaktiska Centret. När ni är i linje med mig är era avsikter, era meditationer, era önskningar mer förstärkta, för det är här som mästare förstärker sina skapelser. Föreställ er regnbågsbron. Föreställ er bilden av ljus som precis nämndes. Uttala och avse med hela er varelse att bli en levande legend av ljus, den sanna regnbågskrigare som ni är. Avse healing, avse skapandet av Nova Gaia. Gå in i ljuskoderna som strömmar så trofast och ledigt från er Stora Centrala Sol, Alcyone. Förena er med er sol-vän. (Jag ser och känner ljusvågor tingla genom min kropp med mer hjärttryck och min kropp känns tung och varm. Jag ser ljusstrålar från Alcyone och vår sol förstärkande det nätverk av regnbågsljus som ljusarbetare bildat. Jag ser armador av regnbågs-skepp runt Gaia och i hennes skyar ytterligare förstärkande detta ljus. Jag ser nu bara ljus. Allt ät ljus. Jag känner sanningen i mantrat ”Jag är ljus”. Jag ser att vi alla är ett. För det finns bara ljus och det är levande, och det är vi. Mörkret är transformerat av detta levande ljus, neutraliserat. Det är borta. Jag ser ljuset avlägsna alla tåra av sorgsenhet. Det är ett flytande helande ljus, det knådar bort rädsla, sorg, som inte kan existera här, för det finns bara kärlek och ljus. Vi har anlänt. Jag ser att denna plats är födslokanalen för Nova Gaia. Dessa avsikter och böner och det hårda arbete som ljusarbetarna utfört betalar sig. Vi är i födslokanalen. Vi föds genom det Galaktiska Centret. Det är därför som vi känner oss ihoppressade på alla sidor. Cykeln är fullbordad).

Jag är det Galaktiska Centret. Ja, Cykeln av smärta är fullbordad. En ny dag föds. Jag är det galaktiska Centret. Bli född på nytt. Pärla för pärla, sten för sten, bygg och skapa Nova Gaia med lektioner lärda genom livstider av smärta och lidande som transformerats till ljus, healing och visdom. Bygg med kunskapen om kärlek och ljus. Skapa era samhällen baserat på dessa principer. Plantera dessa stenar av erfarenhet i era skogar, vid era trädhus och i era stadskärnor. (Jag ser dessa stenar av erfarenhet och smärta transformeras till stora mångfacetterade pärlor som är glödande i regnbågsnyanser. Jag ser dem bli planterade av händer i många färger, av alla raser och på många platser. De är monument av regnbågskrigare, monument och vittnesmål för denna tid. Jag ser hur varje regnbågssten blir individualiserad till ljusarbetarens avsikter i detta nu, ett honorär och en hyllning till ljusets smeder, vilket är vad vi kallas.).

Jag är det galaktiska Centret. Sitt i mig, känn denna plats av skapande. Acceptera kärleken, bönerna av ljus, healingen som görs tillgänglig för er. Vila idag. Barnet i skötet känns hopträngt och obekvämt under födseln. Det är processen. Det är vad ni upplever. Det är därför ni kan känna er tunga eller ihoptryckta. Omge er med klotet av regnbågsljus, omge er med mina energier av rymd och skapa mer rymd för att mjuka upp födslovåndorna. Jag är det galaktiska Centret. Jag älskar er oavbrutet, för det finns inget slut, det finns ingen början, det finns bara ljus. Känn den Käll-varelse ni är och var helade i den vetskapen. Jag är det galaktiska Centret.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...