Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  27 september 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  27 september 2021

 

 

Jag är Judas och jag vill idag tacka alla dem som har bidragit till att öppna sina hjärtan för ljuset. Ni har varit och är en stor hjälp till Moder Jord när hon nu stärker sin ljusaura för att träda in i en ljusare dimension. Det är en svår tid, det är en uppbrottets tid, gamla matriser faller samman och nya byggs upp. Det gamla kämpar för att överleva men möter ständigt på motstånd, andra och ljusare idéer sipprar hela tiden igenom, därav så uppkommer det tvivel lite överallt. Vad är sant och vad är inte sant? Det leder till stor tvekan och man står och stampa lite grann. Gör det som känns bäst i ditt hjärta är mitt råd till dig. Det kan dock ibland vara svårt att känna eftersom tvivel dyker upp lite här och där. Det är då den stora förvirringen gör sig gällande .. Vad ska jag tro …?

Du kan finna ditt hjärta när du gör något lustfyllt, något som du blir glad av. I dina harmoniska stunder så känner du vad som är rätt för dig. Försök att finna något som gör dig glad, något som får dig att skratta. Skrattet är ett mycket förlösande universalmedel. Jag upplever att det ibland är lite underskattat trots att det har hjälpt många människor att gå vidare i sina liv och blivit mer stärkta och harmoniska. Ja, skratta och gläds åt stunden, kära Jordbor, stunden är allt ni har just nu. I den ligger både ert förflutna och er framtid, så ta tillvara på den. Det förflutna står där med sina erfarenheter och framtiden blir till i den stund som är. Det är då viktigt att vara i sitt sanna jag som också bara finns där nuet är. Det är här och nu ni ska sträva efter att vara i den stund som nu är.

Var sitter du just nu? Vad gör dina händer nu? Hur känns dina fötter, vart går de? Var är dina tankar, är de här eller långt borta? Vad känner du inför den situation som du just nu befinner dig i? Kan du se på dina känslor med en lugn accepterande hållning? Kan du tillåta dina känslor att vara precis som de är just nu? Ja, det var många frågor och svaren har du själv.

Det är i nuet vi förändrar allt inom oss själva. Det kommer också att påverka er yttre verklighet, men det är er inre verklighet som är det första steget som ni måste ta. Om ni inte förändrar er inre verklighet så kommer det inte att hända så mycket i er yttre verklighet. Det är därför världen ser så olika ut idag. Mänskligheten växer dock och det går med stormsteg framåt. Den inre verkligheten har för många människor radikalt förändrats. Det påverkar andra eftersom ni också lever i ett kollektiv av gemensamma energier som t.ex. tankar och känslor. Det finns ett djupare perspektiv på det också men det går jag inte in på här. Förstå bara att ni hör ihop och att ni påverkar varandra på olika sätt. Det ljusa har en lättare energi och kan påverka på ett större plan än vad de tyngre energierna kan.

Det är därför viktigt, kära vänner, att så många av er som kan se och förstå det jag talar om nu, söker att behålla ljuset i ert inre. Fokusera på ljuset och var i ljuset så ofta som ni kan och tänk kärlek varje gång ni möter något negativt. Det negativa backar och kärleken ler. Kärleken har en oerhört förlåtande kraft och sprider sitt ljus och sin glädje överallt.

Det här var vad jag ville förmedla idag.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...