Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 maj, 2017

Judas Iskariot

Söndag 7 maj 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag har kommit idag för att lugna Er alla. Det kan tyckas som att ingenting händer fast det är mycket som händer bakom kulisserna. Världen står i brand kära vänner, världen står i brand av ljus. Det är en vacker brasa som sköljer över Jorden idag. En eld som obevekligt tränger sig in överallt och löser upp även de värsta blockeringar. Det finns ingenstans att gömma sig nu, mina kära vänner. Följ ljuset eller stanna kvar i mörkret. Valet är ditt, du har din fria vilja och den kan aldrig tas ifrån dig. Jag råder Er att följa ljuset, alla ni som är trötta på mörkret, sök ljuset i ert hjärta, det finns där och har alltid funnits där. Det har väntat och väntat på att ni en dag skulle öppna dörren så att den kunde ta sig ut och börja stråla i ert inre. Den är Er hjälpare och följeslagare och leder er hem. Hem till den sköna boning av ljus och kärlek från vilken ni en gång var kommen. Så skynda på nu kära barn på Jorden, dörren står öppen, det är bara att kliva in.

Ert arbete med att bygga upp den nya Jorden har nu börjat. Arbetet har startat, det är nu som ni ska ta tag i er del av ansvaret att återställa Jorden till ett ekologiskt, hållbart samhälle med alla de resurser och teknologier som finns tillgängliga. Tiden är nu, kära barn på Jorden. Ljuset låter inte vänta på sig. Det skiner extra starkt nu och tvingar fram förändringar i både Jord och sinne. Det är en stor omvälvning som är på gång. En stor förändring som inte är lik den som ni nu har levt i. Det kan inte vara så heller, då ni inte alla har varit inkluderade på ett rättvist eller framförallt på ett kärleksfullt sätt på Jorden idag. Detta kan gälla för allt som lever här, då ni inte ens har inkluderat hela er mänsklighet har ni knappast inkluderat övrigt liv på Jorden heller. Det är detta som är den största förändringen. Hela mänskligheten ska bli inkluderad och likaså allt övrigt liv på Moder Jord.

Det är fantastiska och underbara tider som är här nu och vi är mycket stolta och glada för detta stora fantastiska arbete som nu redan är gjort. Vi gläds med Er kära Jordbor, ty nu går ni mot era drömmars land. Ni bygger upp en ny verklighet med sann skönhet och kärlek till allt liv. Idag håller skogen andan, djuren vädrar förväntansfullt i vinden. Vinden kommer med nya budskap och luften håller på att renas från all förorening som den har utsatts för. Jorden kommer åter att brukas på ett ekologiskt och varsamt sätt. Detta har redan börjat på många ställen på vår Jord. Solen lyser starkare än förr, den låter sig inte hindras mer. Det händer saker på alla nivåer mina kära, det sker i både stort och smått. Det som sker i det stora, sker också i det lilla .. i era kroppar, ja alla kroppar som nu befinner sig på Jorden. Det går fortare och fortare men var inte rädda, kroppen arbetar i sin takt och du följer efter i din egen takt. Ni är ”ett” ni är samspelta, du får den tid du behöver. Det är ditt eget val som avgör vilken väg du vill gå.

Ett av våra arbeten på Jorden kan vara att utveckla oss själva och det är fullt tillräckligt mina vänner, det är fullt tillräckligt. Det ger oss allt det ljus vi behöver för att gå vidare nu. Många ljus, många hjärtan ger stor skjuts framåt i att förändra vår verklighet till en ljusare verklighet. Det är så det är, ju fler ljus ju snabbare kan vi förändra den verklighet vi lever i till en verklighet av ljus och kärlek för alla och för en. Ni har startat kära barn på Jorden. Ni är på väg och inget kan ändra på detta.

Gud välsigne Er!

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...