Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 28 april, 2018

Judas Iskariot

Lördag 28 april 2018  

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas I. och jag har kommit idag för att tala om att världen står i brand. Den står i brand av en mängd foton energier. Dessa energier har en förmåga att tränga in överallt och de påverkar era kroppar kära vänner, vare sig ni vill det eller ej. Många ljus kommer nu att tändas och många människor kommer nu att förändra sin tillvaro på många olika sätt. Livet är till för att levas och man kan inte gå omkring som en zombie så värst länge till. Väntetiden är slut kära vänner på Jorden. En ny dag har börjat med ett högre ljus i medvetandet för människor och djur. Ja, även naturen tar till sig detta ljus och höjer sitt medvetande. Allt på Jorden idag badar i samma ljus. Mörkret får nu böja sig för ljuset eller välja en annan väg för att undkomma ljuspartiklarna som regnar ner över Jorden idag. De ödmjuka blir ödmjukare, de icke ödmjuka blir ödmjuka, en förändring till att bli en ödmjuk medkännande människa har nu startat hos människorna på Jorden.

Över hela jordklotet vaknar nu människor upp till sig själva. Gud är med Er kära barn på Jorden och han/hon skickar nu kärlek och ljuspartiklar till Er, så att ni lättare ska kunna vandra in i ljuset igen. Ljuset och kärleken har trätt in i er värld, kära Jordbor så njut av dagen och var så mycket som möjligt i ert hjärta. Ni är de som omvandlar er värld idag till en ljus och kärleksfull plats. Jag älskar er så mycket, ni har gjort ett formidabelt jobb med er själva och med att föra ut kärlekens budskap till resten av världen. Fred skallar nu över jorden från hjärta till hjärta. Världens befolkning vill ha fred. De är inte längre beredda att slåss för sina makthavare. De har sett och förstått att det inte leder någon vart. De har djupt inom sig förstått att kärlek är det starkaste vapnet som de har och det behöver de inte strida för, för det finns redan där hos varje människa som är villig att ta fram det ur sina gömmor.

Tillsammans har ni en oerhörd styrka, kära mänsklighet. Ni har alla kärlekens styrka inom er och när ni slår ihop era hjärtan så blir ni oövervinneliga. Det är detta som nu håller på att ske i er värld, ni har upptäckt att ni har denna styrka och att ni tillsammans kan göra en stor skillnad i världen. Det vapen som var tänkt att användas mot er, blev i stället ett verktyg för att föra er tillsammans. Ljuset och kärleken har en förmåga att vända mörker till ljus, tro på er själva och er förmåga och ni har svaret där. Ni förstår då vilka krafter ni i själva verket besitter och ni blir ju bara fler och fler som ser och förstår detta. Er värld förändras nu (in a blink of an eye) på ett ögonblick, det är stora saker som händer i er värld nu. Rent politiskt kan det bli lite kaos men människorna växer upp till en större trygghet med sig själva. De väljer mer av det som är bra för dem själva och den jord som de lever på. Det är det som är förändringens vindar, förändringen sker från fotfolket upp i hierarkin i stället för tvärtom. Människorna tar alltmer över sin jord, då inga beslut kan fullgöras utan deras godkännande, då de inte följer dem om de inte anser att de är bra för dem själva, eller den värld som de lever i. Detta har ni säkert lagt märke till även om det fortfarande sker i en mindre skala. När det införs otaliga regler och förbud, så är det omöjligt att följa alla, för de som har ett fritt hjärta. De följer dem som de anser kan vara till hjälp för dem själva eller de människor som de lever med. En cykelhjälm kan ju rädda liv och du värnar om dina barn. Huruvida du använder den som vuxen beror på vilken medvetenhet du har om denna hjälm är till nytta eller inte. Nu ökar medvetenheten bland Jordens folk och huruvida de använder det som påbjuds dem beror på hur stor nytta den har för dig eller den värld som du tillhör. Anser du det vara skadligt, så är det inte längre säkert att du vill använda det, vare sig det är lag på det eller inte. Det är då protesterna kommer, man vill inte skada sig själv eller andra med ett påfund som du själv inte har godkänt eller från början tagit del av. Det är också här som kärleken till sig själv och de människor som man vill skydda kommer in i bilden. Medvetenheten om att det som är dukat på bordet inte alltid är ätbart, gör att du väljer att äta det som du vet är bra för dig och dina närmaste. Det är en stor medvetenhet som nu har fötts på Jorden. Jag älskar er kära Jordbor och jag stöder er nya medvetenhet med hela mitt hjärta.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...