Rådet via Ron Head, 27:e januari 2017

Rådet via Ron Head, 27:e januari 2017

Rådet – Att trycka på era Knappar

 

Vi hör er säga ”Något stort händer!” Tänk på att ni upplever ett enormt intryck, ackumulationer av ett oräkneligt antal förändringar, som vi har berättat om i flera år. När fler och fler av dessa förändringar förverkligas, kommer det att finnas tillfällen då den känslan kommer att pusha sig själv till förgrunden av er medvetenhet.

Ibland kommer ni att tillskriva den en aktuell sak, som en våg av inkommande energi, till exempel. Och vid andra tillfällen kommer ni inte att förstå orsaken till känslan. Men om ni har möjlighet att sträcka ut era sinnen nog mycket, kommer ni nästan alltid att kunna känna uppbyggnaden i dynamiken, av en planetomfattande förändring.

En av de saker som blir uppenbart, är att individer har fått sina ”knappar tryckta”. Det finns ett stort antal nödvändiga ändringar, som ännu inte har börjat manifesteras. Och tiden är lite knapp nu, på grund av att det har varit ett stort motstånd mot förändring. Status quo, verkade bäst eftersom många ville ha kvar sina positioner, makten och lyxen, saker som verkligen i bästa fall är temporära. Det ni har gjort som grupp, är att ni inkarnerade på platser och i själsgrupper, som skulle reagera på ett visst sätt om vissa saker uppstod. Med andra ord, ni skulle explodera om någon tryckte på era knappar.

Nåväl, dessa knappar har, i många fall, blivit tryckta på, några avsiktligt och några inte. Men knapptryckarna upptäckte att ni inte var så lätta att kontrollera, som de antog att ni skulle vara. Och de kommer att finna att resultaten av de saker de satt i rörelse, expanderar i riktningar de inte förutsåg. Till exempel, hotades någon för att de skulle ha en demonstration om kvinnokraft. Men nu, som ni ser, finns det många miljoner kvinnor över hela världen, som otvetydigt vet exakt hur mycket kraft de har. Så därför är det klokt, att låta bli att göra samma sak igen.

Vi har nyligen talat om huvudsnurret av en mängd förändringar, som ni kommer att uppleva under denna tid. Och om ni håller ögonen öppna, kan ni nu se att det händer. Det har ännu inte nått sin fulla kraft. Och mycket av det hålls fortfarande borta från er, men ni kan vara säkra på att ert liv verkligen befinner sig mitt i en stor flod av förändring. En del av detta måste ske, eftersom äldre strukturer bara inte kommer att kunna fortsätta. Det som är byggt på rädsla, kontroll och mörker, kommer inte att kunna fortsätta. Vissa förändringar kommer inte att vara bekväma för alla. Men ni är på väg till den nya världen ni har drömt om.

Så, hur kommer ni igenom den här gången? Vi skulle säga, ta itu med det ni behöver ta itu med, i dag. Var den hjärtcentrerade varelse ni har lärt er att vara. Ni behöver inte ta itu med allt som händer i alla andras liv. Det är inte viktigt att ni vet om allt som händer i alla städer eller på landsbygden, på planeten. Vi säger inte att ni inte ska ha medkänsla. Vi säger att ni har det fullt tillräckligt, där ni befinner er. Det är därför ni är där. Det kommer att finnas många medkännande hjärtan på de andra platserna. Och det är därför de är där. Er uppgift, om ni väljer att acceptera den, är att förankra ljuset där ni är. Och vi försäkrar er, att våra sekreterare inte missar era handlingar. Tvärtemot, ni, var ni än är, hur ni än är, vilka ni än är, så skrivs en historia ni bara kan drömma om.

Vi påminner er om det vi sa till er för några år sedan. Ni trodde inte att ni kunde utföra allt ni har utfört. Men ni gjorde det. Ni har ändrat ödet för en hel planet. Och detta är en förändring som är så långtgående, att den var näst intill otänkbar.

Ni är räddare av er själva. Ni är medskaparna av en ny värld. Ni är långt ifrån maktlösa. Förstå det, och ni kan inte misslyckas.

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...