Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 29 november 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 29 november 2020

 

Jag är Judas och det är en stor högtid som ni närmar er nu, kära gott folk på Jorden. En högtid som många av er förnimmer som en kommersialiseringens tid medan andra ser fram emot en tid av att få umgås med nära och kära. En del längtar efter lite lugn och ro och få vara i stillhet med sina allra närmaste. Den här högtiden infaller lite olika på året för olika kulturer, men har lite av samma inslag som ovan. En del ägnar den här tiden åt att be och samla in gåvor till de som behöver dem bättre. De vill verka för en bättre värld, både inom sig själva och i den yttre världen. De här världarna påverkar ju varandra på olika sätt. Människan har idag fått möjlighet att få se och utforska sin egen inre värld på ett annat sätt än vad som hittills har varit möjligt. En del har dock svårt att se vilka de verkligen är på grund av alla de lager av masker som har format dem till det som de uppfattar att de är idag. När man till största delen lever i den yttre verkligheten så tappar man sitt inre jag. Det tystnar av allt brus och buller som hör till den yttre verkligheten. Alla åsikter stöts och blöts och man anpassar sig till dem som man tror gynnar en mest. Det är troligen inte vad ditt inre jag skulle acceptera som en sanning för dig. Den hade förmodligen valt en annan väg för dig att gå, som skulle passa dig och dina syften bättre. Känns det inte bra inom dig, så är det troligtvis inte rätt. Det är i din inre tillfredsställelse som din yttre tillfredsställelse infaller. Det går inte att få en yttre tillfredsställelse om du inte har en inre tillfredsställelse i det du gör. Oavsett var du befinner dig i livet rik som fattig, har du ingen inre tillfredsställelse så är du likväl otillfredsställd och söker hela tiden nya mål. Det är i ditt inre som du kan finna frid och livet kan ta en ny början. Det som var meningen med ditt jordeliv startar alltid där, och ju mer du flyr från dig själv desto större svårigheter möter du. Allt sker för att du ska få möjlighet att ta ett steg tillbaka och återvända till den som du innerst inne är, ett steg närmare det himmelrike som redan bor inom dig.

Det är den vågen av energi som nu har nått Jorden och som kallar på mänskligheten att vakna upp, att vakna upp till sig själva, till den kärlek och det ljus som de redan besitter, men har glömt att de har. Med rätt redskap i sina händer ska de åter finna vägen tillbaka till det himmelska ljuset. Det ljus som nu har börjat att lysa upp Jorden, och som påminner er om vart det är meningen att ni ska gå. Alla profeter och upplysta mästare har alla talat om för er att världen av ljus och kärlek kan man endast finna inom sig. Ni kan intet finna i det yttre, gå inom och finn er själva. Gå inom och bli det ljus som världen väntar på. Räds inte ljuset, ni har alla befunnit er i mörkret, men genom mörkrets irrgångar har ni nu närmat er ljuset och den energi av kärlek och kraft som det innehåller. I ert kollektiva medvetande börjar ljuset nu strömma in och det förändrar er och er värld på en djupare nivå än vad ni tror och kan förstå. Inget kan nu hindra ljusets framfart, det har fått ett starkt fäste på Jorden.

Var i sann tillit kära ljusarbetare, ni är många nu och ni sprider ett band av ljus runt Jorden. Ljuset breder ut sig kära vänner, ljuset breder ut sig … Var i ert inre ljus, det kommer att ge den frid som ni önskar. Det kommer också att ge era bröder och systrar frid, för ni arbetar alrig ensamma, ni är en del av ett kollektiv och den ”enes död, den andres bröd”. Ni är varandras tjänare och tjänarinnor.

Namaste

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...