Judas via Ann Dahlberg, 13 juni 2020

Judas via Ann Dahlberg, 13 juni 2020

 

Jag är Judas och jag vill förmedla en del viktiga saker idag. Det är så här, kära Jordbor, att Jorden befinner sig i sitt yttersta fält av rensning, rensning av negativa energier. De här negativa energierna behöver balanseras upp av positiva energier och det är här ni kommer in, kära Jordbor. Alla ni som hör och läser meddelanden av olika slag, det kan även vara litteratur där ni ta del av andlig kunskap av en högre vibration, ni behöver stå jordade idag. Ni behöver vara jordade för att kunna bära upp den högre energin så att balansen på Jorden återställs. Jordens inre energi befinner sig en oktav högre än Jordens yttre energi och det är den här obalansen som märks på Jordens yta idag. Det virvlar av olika energier både högre och lägre. Det krävs mod och att man är grundad i Moder Jords energi för att kunna stå still i stormens öga idag. Det är nu viktigt att hålla uppe de ljusa energierna, det är viktigt att stå stadigt när vindarna blåser åt olika håll, så att du inte dras med av de olika kastvindarna. Det är i lugnet i din stilla sjö inom dig som du behöver vara när stormen tjuter runt hörnet.

Det är många känslor som kommer upp till ytan nu, känslor som har legat begravda i åratal. Det är nu som många människor har ett hårt arbete med att härbärgera och släppa dessa känslor, känslor som tillhör ett förflutet och som inte längre hör hemma i deras liv. Den snabba utvecklingen på Jorden pressar upp allt som inte hör hemma i den högre energin som Jorden nu har valt att stiga upp i. Det är en tuff tid för människor som just nu har börjat att se sig själva och världen på ett nytt sätt. Ett nytt perspektiv av verkligheten har öppnats upp och det kan vara både förvirrande och skrämmande för många människor. En del har börjat se och förstå vad som är på gång och arbetar nu för att lära känna sin inre själ och de har också medvetet börjat att släppa allt som inte hör hemma i en högre vibration. Ja, det är många människor som befinner sig i en tuff situation idag, både var det gäller det fysiska såväl som det psykiska. Förstå att alla befinner sig på sin egen inre resa och att allt som händer ska föra dem framåt i deras egen inre utveckling.

Jorden arbetar på många plan idag och det gör mänskligheten också. En del har börjat att ta till sig av den högre vibrationen och hjälper nu Jorden med att acklimatisera ytan till en högre vibration. De kan göra det med ljus och kärlek, de kan hålla en hög vibration på Jorden. De kan också praktiskt arbeta för en bättre och hållbarare värld för Jordens alla invånare. Oavsett var ni befinner er så går utvecklingen framåt och allt ni gör som gagnar er själva och Jorden med kärlek och ljus ger idag stora avtryck på Jorden. Den högre vibrationen av ljus och kärlek tar stora språng i utvecklingen eftersom den vibrerar i en högre hastighet.

Håll ut, kära Jordbor, mycket är på gång och det är mycket som händer i er värld. Det kan se mörkt ut men ljuset ligger där strax bakom och lyser genom mörkret. Sök er själva, sök ljuset inom er. Var stilla i förtröstan och kärlek till allt som är. Ni är alla älskade och omhuldade av tusentals väsen som befinner sig runt om er idag. Ni går alla på en säker stig vägledda av er Fader i himmelen, Källan av allt som är. Ni kommer alla att komma hem till slut, hur snårig stigen än kan se ut. Det finns alltid en mening med allt.

Var i tillit, förstå att ljuset och kärleken omger er hela tiden. Förlita er på er inre röst av klarhet och kärlek. Vet att kärleken alltid går segrande ut ur striden. Ni har alla kärleken inom er. Det är dags att gå hem till den kärleken av ljus och frid.

 

Stor kärlek

 

Judas

Du gillar kanske också...