Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 30 november 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 30 november 2022

 Kanal Ann Dahlberg

 Jag är Judas och idag ska vi tala om lite olika ting. Dels så kan vi nämna att den nya energivågen av ljus och kärlek nu har börjat sprida sig över Jorden. Den har förankrats av många människor och börjar nu gå över i lite lugnare vågor. De som är mottagliga bör nu kunna ta emot och vidareutveckla sin kärleksförmåga och de gåvor som följer med den. Det är många som börjar att hitta hem till sina hjärtan och det är många fler som nu börjar att vakna upp till ett högre medvetande. Slöjan börjar dras lite åt sidan och nya perspektiv och en större insikt och förståelse över livet och deras egen roll i sitt liv börjar att ta form.

 Ja, det var lite om det, kära Jordbor, nu kommer vi till de stora händelserna som nu sker på Jorden. Jordens medvetande höjs och det gungar lite här och var ute i er värld idag. Det är uppbrott och förändringar på gång för många människor. Det kan ha sina naturliga orsaker, men det kan också bero på andra skeenden orsakad av samhället eller oenigheter länder emellan. Det handlar också mycket om makt och kontroll över länders olika värden och integritet. Det här kan till en viss del ske över huvudena på sin egen befolkning. Det är många människor som är trötta på alla stridigheter och kämpar för att få fred på Jorden och mellan alla folkslag. De kan inte längre se några fördelar med att strida mot varandra. De ser att lösningen finns inte där utan att samarbete och kommunikation är det som behövs för att få fred i världen idag. Det måste också till en bättre fördelning av världens resurser, så att alla få det de behöver, för att leva ett bra och normalt liv. Ja, ni är bröder och systrar och ni behöver hjälpa varandra, så skulle världen bli en bättre plats att bo och leva i.

 Ja, det var lite om det, kära Jordbor, nu går vi över till något helt annat. Den andliga aspekten har berörts lite grann i början på meddelandet, men den är trots allt den viktigaste komponenten till allt som nu sker på Jorden. Det är den andliga aspekten inom er själva som har blivit uppmärksammad och fått en större betydelse i världen idag. Folk börjar vakna upp till sin andliga sida av sig själva och det är då man ser på sig och andra med helt andra ögon än man gjorde förut. Människor börjar få ny respekt till sig själva och de de möter. De är inte längre bara människor, utan människor med  en själ, en själ som harmonierar med deras egen själ och livet får helt plötsligt en annan riktning och betydelse i deras nuvarande liv.

 Det är en stor våg av andlig energi som nu sveper över Jorden och den kommer från olika håll, både från universum, jorden och er själva i det kollektiva fält som ni alla tillhör. Allt samarbetar i harmoni med varandra och när tillräckligt många människor har nått ett andligt medvetande, så sprids det runt om i världen. Det finns en stark påverkan av andligt medvetande på jorden idag och det åstadkommer större förändringar än vad ni tror, kära Jordbor. Människor börjar att stå upp för sig själva och kräver en större solidaritet och rättvisa både i sitt eget land och övriga länder i världen. Det kan leda till en del konflikter men rörelsen är stark och kan skapa en del förändringar både här och där. Fler människor vaknar upp och börjar också se världen med förnyade ögon och vill inte längre delta i det spel av makt och kontroll som så länge har pågått på er jord, utan att någon större förändring har skett för den större delen av befolkningen på jorden. Deras nyvunna andliga medvetenhet tillåter inte dem att följa gamla hjulspår utan nya börjar helt sonika att läggas ut och det ger lite effekter här och var. Det är ett stort arbete som pågår på jorden och vi är så stolta och glada över ert andliga uppvaknande.

 Ni har all vår respekt och kärlek.

 Stor kärlek

 Judas

Du gillar kanske också...