Judas via Ann Dahlberg, 27 september, 2018

Judas

Torsdag 27 september 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag har nyss fått veta att fler och fler människor på Jorden har börjat lyssna på sitt hjärta. De har börjat sin väg mot fullkomning och att träda in i vår Guds Faders hus. Det är en fantastisk nyhet, kära ni, det betyder att världen nu tar stormkliv in i den nya era som redan har startat på Jorden. Mitt hjärta gläds med ert, kära Jordbor. Ni har gått igenom en sällsam tid av omvälvningar och nu äntligen kan ni skönja resultaten. Det kan ta ytterligare en tid innan alla kan se dess manifestation, men likväl så har ni resultatet i er hand i form av en snabb andlig utveckling på Jorden. Det sprider sig som frön i vinden och nya kommer till varje dag. Även de svårast sovande har börjat få en väckarklocka tickande inom sig. Tick, tack .. tick tack, ljudet stegrar sig lite när människorna som sover börjar röra på sig lite grann.

På det politiska planet händer det en hel del även om det kan verka lite rörigt för gemene man. Egentligen så görs framstegen ofta i osynlighet för resten av befolkningen på Jorden, helt enkelt för att media inte har full kontroll på vad som sker. De får ofta ta emot falsk information och får ofta lita på den källa de har. Det gör att det kan bli en onödig massa förseningar då folket inte får rätt information och kan rätta sig därefter. Det haltar lite grann men allt rör sig trots det framåt mot en ljusare tid för allt levande på Jorden. Moder Jord kämpar med sina sargade ytområden och är tacksam för all hjälp hon får genom nyligen öppna portaler. Solens ljus har en hög koncentration av läkande solljuspartiklar som nu koncentreras mer och mer på Jorden och dess sargade yta. Moder Jord tackar alla som har hjälpt henne med att öppna ljusportaler lite överallt på Jorden. Hon tackar också alla som har sänt en kärleksfull tanke till henne och till alla de väsen av olika slag som befolkar hennes Jord. Allt arbete som människor har lagt ner på att bevara och återställa det som har förstörts i naturen gällande både växtlighet och djur sänder ljusstrålar av kärlek in i hennes hjärta. Hon är oerhört tacksam för ert arbete, kära Jordbor.

Det är många som just nu kretsar runt er Jord och håller ögonen öppna så att intet mer ska drabba henne utan att hon ska få hela sig själv i lugn och ro. Det är viktigt att ni vaknar nu så att ni kan hjälpa till i den här processen. Ju fler händer, ju fortare kan ni hela er Jord och er själva från allt som har orsakat störningar i jorden och i era kroppar. Det är ett planetariskt helande som ni just nu är i stånd att uppnå. Allt sker på en lite större global nivå än vad ni är vana vid att bidra med. Det här gäller för alla som just nu håller på att rensa sina kroppar. Det är ett stort gediget arbete som ni har åtagit er, så var stolta och kämpa vidare, kära Jordbor. Ni har lagt grunden och nu återstår endast uppbyggnaden av rena och varma energier. Det är de som nu strålar lite överallt på er Jord och de ska nu bara kopplas samman. Det är fantastiskt, magiskt och underbart, kära ni. Det är en hel planet som håller på att omvandlas inför våra ögon och ni är en del av den.

Var tacksamma för detta stora ögonblick i ert liv.

Jag älskar Er så mycket

Judas

Du gillar kanske också...