Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 31 augusti 2019

Judas Iskariot

31 augusti 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Judas Iskariot är mitt namn och jag hälsar till Er alla idag. Idag är en stor dag i mänsklighetens historia. Idag har ljuset tagit ytterligare ett steg in i människornas medvetande. Ljuset som ökar kärleken och medkänslan i människors hjärtan. Tänk på vad mycket det är som har hänt på många områden i er värld idag. Mycket av detta hade inte hänt om inte medkänslan hade varit i människors hjärtan. Det ökar kreativiteten som i sin tur stärker flödet av ljusets energi, som nu strömmar ner mot Jorden. Gamla värden ersätts med nya och nya mönster bildas som innehåller just medkänsla. Egot får kliva ur sina barnskor och söka sig ett par större skor som passar bättre på fötterna. För nu börjar ni trampa på helig mark, mina kära vänner på Jorden.

Kärlekens och medkänslans ljus innehåller heliga energier, energier som man ska andas in lugnt och försiktigt tills de har etablerat sig inom er. Ni kommer då att få en ny blick för er värld och ni kommer sakta att börja förstå dess verkliga syfte. Ett syfte som nu tillhör en svunnen tid och en annan epok än den som nu har startat på Jorden. Var glada kära Jordbor, ni går en helt annan tid tillmötes och ett nytt ljus och en ny glädje kommer att helt uppfylla era kroppar.

Jag hör otåliga röster stiga upp från människors strupar, men det här är inte någon prövning, det är en väg att gå till en sanning som slår ut allt det som ni hittills har upplevt på Jorden. En harmoni så intensiv och stark, så att det är endast vid sällsynta tillfällen som ni har kunnat förnimma den. Den kan bara gradvis komma in i era kroppar för att ni ska klara av att leva med den. Ni som går med ljuset har en koppling till den som vägleder er framåt till er mest heliga stund på Jorden. Stunden där allt blir förklarat och ni tar det första steget in i det rike som nu väntar på er. Det gyllene rike som hela mänskligheten nu är på väg in i.

Gläds med oss, ty våra hjärtan bultar av glädje och tacksamhet. Många böner och sånger har sjungits till Alltets Fader som så vist och försiktigt har fört er fram mot målet. Målet som nu kan nås av varje öppet hjärta och sinne. Var stilla nu, kära Jordbor, låt sanningen vägleda er, sanningen om er själva och den vars hand leder er mot målet. Ta i tacksamhet och ödmjukhet emot den hand som har sträckts mot er och var villiga att följa den stig som ni leds in på.

Det är så, kära vänner, att den ödesbestämda stig som är din, den är inte bara din utan det är fler som följer den bakom dig. Ni går aldrig ensamma, din broder följer dig och hans broder följer honom osv. Det är ett helt följe som går på samma stig. Förstå då hur viktigt det är att du följer den sanning som du bär inom dig. Den påverkar alltid mer än dig själv. Var nu ett föredöme för dina bröder och systrar och lyssna inåt så noggrant du kan för att följa den heliga vägledning som du har fått i gåva av Gud. Det är på detta sätt han kallar dig och alla som följer dig hem till sig själv igen. Han kallar på Er idag, tiden är kommen för att ni ska återvända hem igen. Gud älskar alla och har slutit alla i sin famn.

Med dessa ord lämnar jag er nu i stor kärlek och tacksamhet.

Judas

You may also like...