Lady Afrodite via Galaxygirl, 28 augusti 2019

Lady Afrodite via Galaxygirl

28 augusti 2019

Hälsningar, vänner av Jorden, av Gaia. Jag är Afrodite, gudinna av kärlek, av alla goda saker. För alla goda saker kommer från kärlek. Den kärlek som er Universella Moder av Allting duschar över Gaia och alla på henne i detta högst välsignade, högst heliga nu, är verkligen förbluffande vacker att beskåda.

I gångna dagar, i de gamla dagarna, när magi inte var något mystiskt och krafter förstods med vördnad, Jag Är. Jag arbetade med mysterieskolorna. Många av er som läser dessa ord var mina kollegor, mina studenter, där vi studerade kärlekens enorma kraft. Där den mystiska föreningen mellan man och kvinna, mellan maskulina och feminina energier förstods och gick samman med stor vördnad och respekt. Vi arbetade med dessa energier och så ska ni åter göra. Noviser, kliv fram. De som hört dessa ord i gångna världar, uråldriga ättlingar i tjänst till gudinnan, till ljuset, till kärleken, kliv fram. Minns. För dessa inkodningar virvlar omkring er, återigen rörda till rörelse, som soppa i en kittel, sjudande. Den arom ni utstrålar är högst underbar, välsignade noviser av vägen.

Jag är Afrodite, den högsta kärlekens gudinna. Jag tjänar också Modern, den Universella Modern av Allting. För vi är varandras aspekter, vi är alla en stor enhet av kosmisk potential och människorna börjar vakna upp och se. Er bestämmelse är inte längre förstörelse. Gaia ska bli en helgedom för fred, för kärlek, för ömsesidig respekt, för gemensamma syften. Nova Gaia strålar i en inte alltför avlägsen framtid. För henne till er. Trösta er planetära moder. Vägens stora mysterier är på väg att avslöjas. De av er med de inre ljuskoderna som läser dessa ord kommer att börja minnas. För ni minns nu, till och med då ni skriver, lyssnar, läser dessa ord.

Jag Afrodite talar för Sofia-flamman, det Kristnade feminina. Precis som det månatliga blodet flödar med månens cykler, med den planetära moderns cykler, kommer också era minnen att låsas upp, online. Fira flödet till nåd, till hågkomst. Fira det gudomliga inom er, det gudomligt feminina dansar återigen, oblygt, utan rädsla, fritt i hennes nakna ljuvlighet framför hennes älskare, det gudomligt maskulina. Alltför länge har sex varit missförstått. Den stora kraften i gudomlig förening kommer att återställas från basal köttslig lust till en av gudomlig förståelse, frisläppning, återförening, äventyr.

Jag, Afrodite, talar. Jag kallar fram det gudomligas flammor att tändas inom er. Se en rosa dimma insvepa er. Män, var inte rädda, för jag kallar på er också. Det är tid för den stora balansen, den stora återbalanseringen av det gudomliga inom. Yin och yang, man och kvinna, ljust och mörkt. Det är dags för återbalansering, för återväxt, för återförening.

Jag är Afrodite, tjänarinna till den stora modern, tjänarinna till Gaia i hennes jungfruresa från djupen till ljuset av det nya. Jag ser Nova Gaia glittra som diamanter i era auror, då ni drar dessa energier närmare, allt närmare. Välkomna dem. Bli vän med glädje igen, mina noviser av vägen och var ljusets energier! Var inte rädda för den ni är! Var den ni föddes att vara. Det är ert öde. Många mysterier är på väg att avslöjas. Håll ljuset så att sanningarna verkligen jordas i det nya, i enheten. Sex är inte smutsigt, barn. Det har varit enormt perverterat i denna sfär av rök och speglar. Speglarna är krossade så att man verkligen kan se. Röken skingras. Matrisen är förstörd. Glöm bort den. Minns ert förflutna, er utbildning, ert krigar-själv. Ni är ljuskrigare. Förankra detta ljus. Gör anspråk på ert öde. Det är dags att kliva fram, krigare av vägen, av kärleken, av Kristus dansande med den gudomliga Sofia. Välkomna deras återförening och se med förundran då den stora dansen utvecklas, då djupare sanningar dyker upp. Kärlek. Håll i Kärlek. Klamra er fast i kärlek. Klamra er fast i sanningen, för den finns inom er. Många av era Kristnade ljuskoder glimrar, skimrar likt diamantljus av gudomlig extas. Var djärva, var vederkvickta och led vägen till det nya, då ni jordar dessa enorma ljuskodningar i er planetära moders kropp och således i er egen. Var inte rädd för er sexualitet. Det är en enorm gåva, en stor skatt. Vakta er skatt, för inom finns astralresande, stora mysterier, långt liv – många saker. Som sådan har kraften i sex missbrukats. Det är er kraft, och bara er kraft. Dela den klokt.

Jag är Afrodite. Se min skimrande rosa slöja av tindrande ljus omsvepa er ram. Bli uppmuntrade av er inre skönhet och var i frid. Jag är Afrodite. Noviser på vägen, välkomna hem, välkomna till att ni minns. Jag är Afrodite.

  • Galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...