Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  21 november 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  21 november 2022

 Jag är Judas och idag skulle jag vilja prata lite om vad det är som ni tycker är viktigt här i världen. En del av er tycker att politik är extra viktigt att vara delaktiga i, för då kan ni påverka hur samhället ska formas. En del av er tycker att arbetet är viktigast för då är ni en del av samhället och det bidra till er försörjning. En del tycker att familjen är viktigast, den är en trygg utgångspunkt i det liv ni lever och ger er en större mening med livet. En del av er tycker att barnen är viktigast för de är er framtid och en del av ert fortsatta liv här på Jorden, dessutom skänker de glädje och ger en större mening åt ert liv. Ja, det finns många saker som ni kan tycka är viktigast här i livet. Det kan också vara någon hobby eller en fritidsaktivitet som ni gör vid sidan om ert övriga liv, kanske något som du delar med din familj eller några vänner. Den sociala samvaron är också en viktig bit av ert liv.

 Det finns inget rätt eller fel i dessa val, de är en del av ert liv, en del av er där ni befinner er just idag. De är alla lärdomar och kommer att visa er vägen till det som ni i det här livet ska skolas in på. Kanhända kan du åstadkomma något i det arbete som du har valt och känner en viss tillfredsställelse över det. Det kan också vara så att du känner dig frustrerad för det du vill genomföra kommer inte fram eller så hinns det inte med. Du kan också vantrivas på ditt arbete, men är rädd för att sluta och pröva på något nytt. Ekonomin kan här vara av stor betydelse. Ja, det ser olika ut för alla människor i den vardag de lever, men i vårt inre är vi alla väldigt lika, vi skrattar, vi gråter, vi känner sorg och glädje vi har alla samma känslouttryck och våra kroppar är uppbyggda på samma sätt. Det finns ingen skillnad där, vi är skapade på samma vis och allt annat är en illusion sprungen ur er egen omedvetenhet. När det omedvetna blir medvetet så kommer ni att se saker ur en annan synvinkel och inse att ni alla är systrar och bröder med varandra. Förvisso har ni olika erfarenheter med er i bagaget, men de kan ju bara bidra till den helhet till den mänsklighet som ni tillhör. Ni ger och får av varandra den kunskap och visdom som ni har samlat på er och bygger på så vis upp er värld till en högre nivå av medvetande. Det här har skett hela tiden under årtusendens förlopp men har nu kulminerat till att ni nu har nått en punkt där ni snabbare skiftar från ett lägre till ett högre medvetande. En ny dimension av medvetenhet har kommit in i ert liv. Det förvånar en del människor medans andra är tacksamma och glada över att de nu äntligen förstår meningen med sitt liv och vart Jorden och mänskligheten är på väg. de har levt ut det gamla och är redo för ett nytänkande och förstår att deras inre intuition är den kompass som de ska gå efter. Det är där den nyckeln till frihet finns som de nu en längre tid har sökt efter. Det betyder att de behöver våga språnget ut i det okända och ändå känna sig trygga i att det här är det som är rätt för dem. Tillfredsställelsen och glädjen över att följa sitt hjärtas röst eller den intuition som de har inom sig kommer att ge dem allt de behöver och de är nöjda med det liv som de nu lever. Det känns rikt och välsignat och de önskar att alla skulle få uppleva det. De sprider glädje, hopp och kärlek omkring sig. En helt ny värld har öppnat sig för dem och den tacksamhet som de känner har inga gränser.

 Ni är så älskade, kära Jordbor, oavsett var ni befinner er på den trappa som leder upp till en högre medvetenhet av kärlek och ljus.

 Stor kärlek

Du gillar kanske också...