Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 4 oktober, 2019

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 4 oktober, 2019

 

Jag är Judas I. och jag vill att ni ska fundera lite idag på den värld som ni tror att ni har byggt. Finns det någonting i den här världen som är beständigt? Förhåller det sig inte på det viset att er värld befinner sig i ständig förändring. Ibland har förändringarna gått långsamt och ibland har de eskalerat under en viss tid. Idag sker förändringarna så fort att ni kan se dem med blotta ögat, oavsett om ni är medvetna eller inte.

En ny era har trätt in på Jorden med snabba förändringar för alla som lever här. Förändringarna sker inom varje varelse, och det sker i olika och på olika sätt utifrån var väsendet just nu befinner sig. Det goda är att ni alla absorberar mer ljus och öppnar upp för er egen inre ljuskälla. Er egen källa av ljus som emellanåt har varit helt dold för er själva. Nu fladdrar er ljuslåga förväntansfullt eftersom det känner att tiden är inne för mänskligheten att vakna upp till sig själva.

Rösten från Gud blir starkare och tydligare och många av er har valt att följa sin inre röst. Följ den rösten och ni följer den gåva som ni tänkte ge till världen och därmed er själva. Ni är er egen gåva samtidigt som ni är alla andras gåva. Det man får, ger man ut, och det kommer sedan tillbaka och det växer hela tiden i styrka. Det är på det viset som ni välsignar er värld och förändrar dess struktur till en värld av kärlek och välsignelse. Det är när ni funnit ljuset i er själva som ni kan bli en välsignelse för världen. Ni följer då Guds röst och blir den tjänare som räddar världen för sig själv. Ljuset som strålar ut från ert inre bestrålar allt och alla på er väg genom livet. Dess styrka intensifieras efterhand som ni vilar i er egen källa av ljus och kärlek. Det kräver förstås att ni erkänner att ni bär ljuset inom er. Det har alltid funnits där men ni har ofta stängt dörren så att ljuset inte ska synas. Ibland har ljuset lyckats åstadkomma en ljusspringa men den har ofta negligerats på grund av andra göromål och konflikter som ni varit upptagna med.

Nu har ljuset dock börjat lysa lite starkare, så att fler har kunnat upptäcka sin inre källa av ljus och kärlek. Somliga har stannat upp lite i livet och börjat att ifrågasätta vad som egentligen är viktigt för dem själva. Allt jagande efter prylar har börjat kännas meningslöst och de söker en djupare mening med sitt liv.

De här förändringarnas vindar som blåser på er jord påverkar var och en av er på olika sätt. Var och en av er får granska sitt förhållande till allt som kommer upp i sinnet, det kan också vara påverkan utifrån eller händelser som man utsätts för. De är alla en fingervisning om vart ni är på väg och vart det är meningen att ni ska gå. Det finns ett budskap till er i allt som ni upplever. Stilla er en stund och funderar på det budskapet. Jag tror att ni alla förstår och vet att det är för er egen utvecklings skull som saker och ting händer runt er. Det ni ger får ni ta emot, men om er utveckling har stigit över det ni gav, så kan ni inte längre ta emot det om det ligger under er nuvarande utveckling och förståelse av hur man ska förhålla sig till livet och sig själv. Det här kan vara lite knepigt att ta till sig men livet kommer att lösa det åt dig till slut, ty medkänslan växer i allas hjärtan och den blir större för varje förändring som sker i ditt liv.

Ja, mina kära vänner, jag tror vi avslutar här och jag låter er själva avgöra om ni vill ta emot och ge av er själva och det ljus som brinner inom er.

Stor kärlek

Judas

You may also like...