Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  4 oktober 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  4 oktober 2021

 

Jag är Judas och idag skulle jag vilja be er om en annan sak. Jag skulle vilja be er om att ta fram logiken i era sinnen (det sanna förnuftet ), koppla ihop det med era hjärtan och känna efter om det här kan vara riktigt och sant. Stämmer det överens så är det säkert så. Idag verkar förnuftet har flugit sin kos, det kan bli så när man låter rädslan styra både sina tankar, känslor och sina handlingar. Det kanske är dags att ta ett steg tillbaka och begrunda allt som händer runt omkring er.

Vad är det som händer egentligen? Har ni några tidigare erfarenheter av det som händer? Stämmer de överens eller är det något som är annorlunda nu?

Är man i nuet och använder sin logik och sitt hjärta, så förstår man mer av vad som kan vara rätt och fel. Vad är rätt och sant för mig … inte för min granne eller kompis utan för mig själv. Vad vill jag prioritera i mitt liv? Någon måste stanna upp så att några kan följa efter. Det är på det viset det kan gå från individuellt medvetande till gruppmedvetande. Jag är tacksam över att många av er har börjat använda sitt förnuft och lyssna in svaret i sitt hjärta. De har börjat gå sin egen väg och   sprider positiva vibrationer där de går fram. Vibrationer som fångas upp och sprids med vinden och slår sig ner där de kan få ett nytt fäste i ett hjärta som är på väg att öppna sig.

Det är dags att öppna era hjärtan nu, kära Jordbor, öppna det för varandra, för världen, för jorden, för kosmos, för allt som är. Känn att ni är en del av allt, att energin som finns i er återfinns i allting som existerar, allt som lever, rör sig och blir till. Ni hör ihop med allt som finns runt omkring er, det går inte att separera det ena från det andra. Allt behövs och är gudomligt betingat av er Fader. Det är när ni nått till den insikten som en ny värld kommer att öppnas upp för er. En värld av skönhet, ljus och glädje. Den världen finns redan inom er, den ska bara växa till sig och bli lite starkare, så att den kan manifesteras på det yttre planet.

En del i er värld har börjat dra i de trådarna. Nya projekt och byggnationer sker hela tiden och de blir alltmer avancerade efterhand som de finputsas och nytt material kommer till. Idag behövs det inte mycket för att ni ska kunna använda jordens resurser på ett förnybart och resursvänligt sätt, där ni av lite kan erhålla mycket. Det krävs dock att man ser till helheten, till att vi alla hör ihop och behöver hjälpa varandra. Det krävs också att man förstår att Jorden är ett levande väsen och att allt är levande som hör till Jorden och befinner sig i utveckling precis som ni själva gör. Man kan inte ta något utan att ge tillbaka något oavsett vad det är man tar eller ger. Det är ett ständigt givande och tagande precis som när vågorna slår mot stranden.

I dessa de yttersta tiderna står ni inför stora lärdomar, lärdomar som ni redan har inom er, men som nu ska befästas, förstås och lämnas därhän, för att nu ses och förlåtas av kärlekens ljus. Era fötter ska åter trampa i det silvervita ljuset, en lysande stjärna ska stråla ovanför era huvuden och er hjärtas sång kommer att höras vida omkring. Det  är det steget som mänskligheten nu förbereder sig för. Hjälparen står vid er sida och räcker ut handen när han ser att det är så dags.

Öppna era hjärtan, kära Jordbor, vägen in i ljuset går via era hjärtan och era sinnen i det högre medvetandets ljus.

Stor kärlek

Judas

You may also like...