Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  7 augusti 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  7 augusti 2021

 

 

Jag är Judas och idag ska vi prata om en del allvarliga saker som t. ex. det som just nu pågår på Jorden. Kära Jordbor, ni befinner er just nu i en maktkamp mellan mörker och ljus. Den här kampen finns i ert inre såväl som i ert yttre. Det är energier som kastas hit och dit på Jorden idag. Mörka energier som släpps, men som kan hitta ett fäste någon annanstans där det finns liknande energier. Det kan därför vara viktigt att vara observant på sig själv. Varför känner jag så idag? Är det mitt eller är det något kollektivt? Har jag något inom mig själv som triggar den här energin, något som jag inte riktigt har befriat mig från än. De negativa energier som florerar fastnar på liknande energier. Finns det inga liknande energier så löses energin upp och försvinner in i det oändliga. Det är viktigt att ni är observanta på er själva idag, så att ni inte dra på er mer än det ni redan har. Har ni rensat ut all negativitet från ert inre, och förstår att allt har haft sin verkan och påverkat er egen inre utveckling på ett positivt sätt, så kan ni inte längre påverkas av de energier som snurrar runt er idag.

Det kan kännas tungt för många idag, eftersom de är känsliga för andras energier och släpper in mer energier än vad de kan hantera. Det kan räcka att de går i en folksamling, så har de känt av alla de energier som människor sprider runt sig. Det kan vara svårt att skilja på vad som är mitt och vad som egentligen inte är mitt. Det starkaste skyddet är att vara närvarande i sig själv, när man vet om att man är känslig för andras energier och behöver vistas bland människor. Att vara närvarande är att vara i kontakt med jorden och sitt hjärta, det inre rum där du kan få den ledning som du behöver. Naturligtvis har de här människorna liknande energier som de dra på sig, men de drar oftast på sig mer än vad de behöver på grund av en särskild känslighet och ett större öppnare hjärta. De behöver skydda sig mer och välja vilka människor de helst ska umgås med i vardagen så långt som det är möjligt. Meditation är önskvärt och att samtidigt be om beskydd, på det sätt som känns bäst för dig. Det kan vara olika för olika mäniskor beroende på var, när och hur de fick instrumentet i sin hand.

Varför säger jag då det här? Jo, det är viktigt att så många som möjligt kan följa sin inre vägledning och inte låter sig förvillas och dras ner av de starka energier som råder idag. Dessa energier kan vara både positiva och negativa. Båda dessa energier kan orsaka oro om man inte är redo för dem. Den positiva energin övergår dock snart i glädje och harmoni om du stannar upp och observerar den medans den negativa påverkar dig på så sätt att du får en lägre energi av t.ex. nedstämdhet, irritation, rädsla eller ilska. Det kan ske utan att ni förstår varför ni känner så just nu. Pröva då att meditera och försök att vara närvarande i er själva. Den negativa energin kan då lösas upp och försvinna.

Människorna arbetar med sina känslor idag på en mängd olika plan. De håller på att lära sig att bemästra denna sida hos sig själva. Det är en stark kamp som pågår runt om  världen. Det är inte många som är helt fria från den, vi kan väl säga att det är ytterst få som bara ha en liten beskärd del i denna kamp av att behärska sitt känsloregister. Det är ytterst få som har vandrat på Jorden och helt har kunnat bemästra sig själva i tanke, känsla och handling. Men ni är på väg, kära Jordbor, det är den utmaningen som ni nu står inför. Ni har många runt er som stödjer er i den här utvecklingen nu. De ser ert arbete, ert lidande men de ser också era framsteg, er kärlek, ert hopp och er glädje.

 

Jag lämnar er nu i kärlek och tro på er inneboende förmåga.

 

Stor kärlek

 

Judas

 

Du gillar kanske också...