Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 8 december 2019

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,   8 december 2019

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att ni tillsammans med mig ska fundera på ett par saker. Det första som ni ska fundera på är: Ni är Guds Heliga barn, ert själv finns bortom den här världen på en ljus och trygg plats .. Ändå försöker ni finna den i den här världen genom alla era illusioner. Ni måste bortom illusionerna för att finna ert sanna själv. Det är när ni når ljuset och friden inom er själva, som ni på allvar har startat er resa. Det är då insikt på insikt gör sitt intåg i ert medvetande och ni får en klar vägledning som ni kan följa. Bli inte bekymrade om ni skulle tappa bort den emellanåt, den kommer tillbaka med nya insikter och ett större ljus. Er vilja kommer att föra er till ert sanna själv och ni kommer att fullgöra er uppgift på Jorden. Ni är en del av något större men för att storheten ska få blomma ut, så behövs alla dess mindre delar.

Känn in denna storhet inom er. Känn hur den flyter i era ådror. Ni är en del av den och de underverk som sker, de sker också genom er. Det är fantastiskt, så säg (ler), ni går alla omkring som små mirakler på Jorden och ni vet inte ens om det. Detta ovetande ska nu bli till vetande och det sker successivt hela tiden. Ni har en stor kunskap på Jorden men allt tas inte tillvara, mycket sker fortfarande i skymundan även om förhänget har lättat lite. En stor förståelse håller på att växa fram för mänskligheten och dess långa evolutionära historia. Ni har nu närmat er slutet av denna långa epok och har nu börjat att knyta ihop påsen igen. Era erfarenheter är fullbordade och ni behöver nu bara skynda er mot ljuset. Det lyser, skimrar och gnistrar för att ni ska förstå vilken väg som är den rätta vägen. Ljuset har väntat länge och vill nu välkomna er hem.

Det är så kära vänner att er fullbordan på Jorden börjar nå sitt slut och det är dags att packa upp en ny ryggsäck där ni bidrar till Jordens och mänsklighetens frälsning. Frälsningen från mörkret med en ny intågan till ljuset. Pusselbiten finns där inom er och för varje steg ni tar mot ljuset, så uppfylls er funktion som ljusbärare och frälsare för världen och dig själv.

Det är en turbulent tid, kära vänner, många människor simmar runt i strömmarna för att hitta en säker väg ut. Det finns bara en säker väg ut och den går till Gud. Det ljus som du bär inom dig, bevarat och helgat av Gud, är allt som du behöver finna. Resten kommer sedan att lösa sig av sig självt. Det är när ni följer vägledningen inom er som ni tar de steg som behövs, både för er egen utvecklings skull och världens.

Kära vänner, ska vi göra en gemensam ansträngning nu, att stilla oss en stund för att finna den kärna av ljus inom oss själva. Känn friden och kärleken som strömmar ut och fyller er kropp. Känn att allt är bra och att allt ni sökt finns här och nu. Ni behöver inte mer än det. Allt ni sökt finns här och nu. Friden har återställts i ert sinne och hoppet och kärleken med den. Ingenting är längre omöjligt, allt är möjligt och en ny dager börjar åter stiga upp i horisonten. En ny dag av skönhet och kärlek för Jorden och alla dess invånare.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...