Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 8 november, 2020

                                                                                                                     

Jag är Judas och jag vill idag informera om några saker som jag tycker är mycket viktiga. Det första är att saker och ting inte alltid sker på det sätt som människor tror är rätt för dem. Skulle det vara fallet, så skulle hela världen vara en mix av tusentals saker som skulle ske samtidigt och bara ett fåtal av dem skulle gagna mänskligheten. Tyvärr skulle även de påverkas av den massiva inverkan som människors olika viljor kan få.

Källans ljus har däremot en djupgående inverkan från ett högre plan och den leder utvecklingen på Jorden bit för bit framåt. Det kan tyckas bli kaos vid en första anblick men med en djupare förståelse kan man se hur allting forceras uppåt och en högre förståelse erhålls för den verklighet som ni lever i och den verklighet som är er sanna verklighet. Båda två tillhör er verklighet just nu, men ni ska lära er att operera från er sanna verklighet, som finns i ert inre, till den yttre formbara verkligheten. Det är det som mästarna gör, de bemästra sin egen inre verklighet och agerar efter sin egen inre ledning innan de skapar något nytt i det yttre. Hur skapar vi då? Jo, vi skapar med våra tankar, våra känslor och våra händer. Det gäller att ha koll på sina tankar och känslor innan vi skapar något med våra händer. Hur gör vi då det? Det gör vi genom att observerar vad det är som sker inom oss. Vad var det för tanke som dök upp här? Hur påverkade den mig känslomässigt? Var den positiv och kärleksfull eller var den dömande och hade inslag av rädsla eller hat. Om den var det sistnämnda, hur kan jag då förändra den? Vad är det som har hänt eller påverkat mig i mitt liv som gör att jag känner eller tänker på det sätt som jag gör. Kan jag på något sätt förändra min egen upplevelse så att känslan jag har blir förstådd, förlåten och därmed kunna lämna plats för mer glädje i mitt liv.

Ju mer ni rannsakar och förlåter er själva, ju friare blir ni. Det är inom er själva som ni skapar den frihet som ni längtar efter. Det kan vara svårt att möta sina egna demoner, men det är enda sättet om man vill bli helt fri och uppleva den ovillkorliga kärleken som finns inom en själv. Denna kärlek, detta vackra själv, har nu börjat vakna upp i ljuset som nu strålar ner på Jorden. Den släpper ut mörkret för att själv kunna lysa lite klarare.

Jorden står inför sitt uppvaknande tillsammans med mänskligheten, de följs åt kan man säga. Jorden snurrar uppåt i sin spiral och mänskligheten snurrar med. Det som händer sker av en orsak och den främsta orsaken är att ljuset tvingar er uppåt till en högre medvetenhet. Ni påverkas vare sig ni vill eller inte. Det bästa är att följa med i flödet och vara vaksam på sina tankar, känslor och handlingar. Förändra där det är möjligt och på så sätt lämna gamla mönster och dogmer för att skapa något nytt, hållbarare och mer kärleksfullt för er själva och den Jord ni bor på.

Hur förändrar man en tanke? Om du studerar den utan att lägga någon känsla vid den, så kan du se den för vad den är – bara en tanke och den kan du förändra. Förändrar du tanken så förändrar du känslan. Det här går att göra från andra hållet också, gå från känslan till tanken. Det här kräver ett visst arbete men det är ett nödvändigt arbete för att ni ska kunna bli fria från allt som hittills hållit er fjättrade vid gamla mönster. Mönster som inte längre fungerar så bra idag, eftersom en ny energi har strömmat ner på Jorden och den påverkar både er och er värld.

Det här är viktigt, kära Jordbor. Ni är era egna mästare och ni kan när som helst förändra ert liv med små enkla medel. Ni har energin med er idag, den finns runt omkring er och även inom. Ni får mycket hjälp av era andliga guider, men ni står under den fria viljan, så det är er vilja som avgör.

Gå mot ljuset, kära barn. Gå mot ljuset som finns inom er. Be om hjälp att ta de steg som behövs för att nå ert verkliga jag av ljus och kärlek. Jag ber för er.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...