Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 april, 2017

Judas Iskariot

Kanal Ann Dahlberg

Söndag 9 april 2017

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Det är fruktansvärda saker som händer när människor med stängda hjärtan tillåter sig att göra saker som de aldrig skulle ha gjort om de hade fått möjlighet att låta sitt inre ljus växa. Det är viktigt att ni låter alla människors inre ljus får växa. Det är viktigt att vi ger alla den kärlek och den vägledning som alla människor behöver i unga år för att växa upp till starka, trygga och kärleksfulla människor. Det är tack vare dessa människor som världen fungerar idag. Det hade annars rått kaos överallt. Det är de omtänksamma, de med öppna hjärtan och medkänsla som håller ihop världen och för den framåt idag. Det är ert stora mod och stark medkänsla som för världen framåt till en bättre värld att leva i. Det är ni som går före och visar vägen för dem som behöver öppna sina hjärtan lite mer. Ett stort TACK till alla Er som vågar stå kvar i er kärlek och medkänsla för alla människor på vår Jord. Ni är hoppet, ni är kärleken som övervinner allt. Ni sår de frön som slår rot lite varstans i världen idag. Det är genom Er som freden så småningom ska blomstra och slå ut i full skala.

Ni står i början av något stort och vår kärlek för Er har inga gränser. Vi känner stor kärlek och medkänsla med hela den stora mänsklighet som nu lever på Jorden och vi omfamnar Er med våra kärleksenergier för att hjälpa Er att våga öppna era hjärtan fullt ut, så att ni kan bli de utslagna blommor som det från början var meningen att ni skulle bli. Ju fler utslagna blommor, desto vackrare blir Jorden att gå på. Det finns många utslagna blommor på vår Jord idag och de böljar fram och tillbaka och påverkar energin som finns runtom dem och bortom. Ni är så otroligt vackra att se på och det värmer vårt hjärta att se allt det goda som ni sprider runt Er.

Världen är på väg till en vackrare och kärleksfullare plats att leva och bo på. Det är synbart för alla som kan se det positiva och det kan nu även skönjas av dem som med svårighet är på väg att öppna sina ögon. Ni har gjort ett jättejobb, kära barn på Jorden. De många frön som ni har sänt ut, har nu börjat gro. Nu när det väl har börjat gro så växer det fortare. Er värld är trots sina fortsatta enstaka mörka händelser på väg in i ljuset och det börjar dominera alltmer. När mörka händelser föder medkänsla i stället för rädsla, då har det svängt kära barn på Jorden. Det är då ni kan se svaret på era ansträngningar. Vi sänder nu så mycket kärlek vi kan för att ni ska få mod att låta alla era blommor slå ut, ty då har ni förvandlat hela den här världen från mörker till ljus. Det är ett stort och svårt arbete men ni har lyckats kära barn på Jorden. Ni har lyckats att vända den här världen från mörker till en ljusare plats att bo på. Världen över har människor mer och mer valt att bemöta hatet och rädslan med kärlek och medkänsla. Det är detta som händer på vår Jord idag och det är detta som förändrar och omvandlar det gamla till det nya. Det nya som ni utifrån ert hjärta vill ska påverka er Jord idag. Ni bygger de nya matriser av medkänsla för alla varelser som bebor Jorden. Ni ger Jorden tillbaka dess möjlighet att förse alla dess skapelser med allt vad de behöver för att de ska kunna vara starka och friska. Detta är vad ni kollektivt har bestämt Er för och det är detta som sker runtom i världen idag.

Porten är öppen, det är bara att stiga in i den, mina kära. Ni är älskade och väntade och all kärlek och glädje väntar Er där. Det är detta ni har arbetat för under väldigt lång tid och nu väntar endast skörden av allt ert arbete. Startskottet har gått och det rullar långsamt ut över världen idag. Vi ser allt som har hänt och vi är otroligt stolta och glada över era framsteg. Ni har gjort stora framsteg, tro inte annat. Vi ser allt arbete som redan är på gång och för Er som inte redan vet, så är det redan många projekt som har startat och fler är på gång inom en kort tid.

Vi står bakom Er i allt ni gör för mänsklighetens och Jordens bästa. All kärlek finns runtom Er nu, tro på Er själva och det goda ni gör. Vi tror på Er och vi sänder Er all kärlek vi kan så att ni kan fortsätta att vara de kärleksfulla och medkännande människor som vi vet att ni är innerst inne.

Med stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...