Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 april, 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 april 2020

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att ge er hopp, ljus och kärlek. Förstå att det är kärlekens ljus som ska stråla ut nu över världen. Det är kärlekens ljus som ni ska hålla uppe och låta det lysa över er värld. Det är kärleken som omvandlar det mörka till det ljusa. Det är genom kärlek som ni kan få er värld att färdas i en positiv riktning. En riktning av ljus och kärlek för allt levande på er Jord.

Låt inte rädslan forma era liv, rädslan kan vara förödande för de beslut ni tar. Det är endast med kärlek i ert hjärta som ni kan fatta rätt beslut. Ett virus kan vara förödande för ett redan belastat immunförsvar. Det gäller att stärka upp immunförsvaret på bästa sätt. Det kan göras individuellt, samhälleligt och globalt. Se er värld förändras på alla nivåer på ett sätt som gynnar växtligheten, djuren och er själva. Se er värld i ljuset av en vision, där er värld och er Jord lever i harmoni och kärlek till varandra. Håll uppe denna vision och se den manifesteras. Det är möjligt, precis som allt är möjligt med ljusets kraft.

Kraften finns inom er och väntar bara på att få komma ut. Låt det lysa och skina om er nu, kära Jordbor. Det är ni som väljer den väg som ni vill gå nu. Ta ett steg tillbaka inför det ”drama” som just nu pågår och låt ljuset och kärleken i ert inre lysa ut över världen. En värld av ljus och kärlek kan inte styras av rädsla. Rädslan är förlamande medans kärleken är befriande. Vill du leva i frihet eller vill du leva i fångenskap? Valet är ditt, din ledning finns inom dig.

De steg du nu ska ta ska vara kloka och väl genomtänkta. Följ svaren inom dig, var inte rädd för att sticka ut, det finns ingen som är lik någon annan och vi har alla olika vägar att gå. Det är din egen inre ledning som det är viktigast att följa. Många av er kan visualisera ljus och kärlek över er värld och det är viktigt att ni gör det nu. Er värld behöver allt ljus och all kärlek som den kan få. Det är i sanningen av er själva som ni kan utföra de största miraklen, mirakel som er värld just nu längtar efter.

Er Moder Jord följer med ljus och glädje allt som sker på ytan nu. Hon försöker inge hopp och tillit till er själva och det ljus och den kärlek som bor inom var och en av er. Det är nu ljusets högtid som ni ska fira och inte mörkrets, ty det har redan haft sina segrar. Nu är det ljusets seger som vi ser fram emot, så lys med era facklor nu, kära Jordbor. Låt ljuset och kärleken uppfylla er och strålar sedan ut det över er värld. Det är dags för en ny seger i ljusets tjänst. Det är den kallelsen som ni har hört och det är det budskapet som ljuder över Jorden idag.

Låt ljuset och kärleken omfamna er och vidtar de mått och steg som inehåller ljus och kärlek. Låt den äkta medkänslan vara dominerande idag och räck ut en hand tll era medmänniskor om så är möjligt.

Jag älskar Er så mycket

Judas

Du gillar kanske också...