Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 januari 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 januari 2021

 

Jag är Judas och idag är en ny början, en ny dag i ett nytt liv. Varje dag är en chans till en ny början. Varje ny dag för med sig oanade möjligheter, möjligheter som du kan använda dig av om du så väljer att göra det. Det kan fordras att du tar ett steg ur ditt gamla vanliga hjulspår, att din intention blir att göra något nytt idag. Någonting som du inspireras av att göra. Det kan vara något som pockar och drar i dig, men som du inte riktigt har haft modet eller tilliten till att låta det komma fram. Det kan likaväl vara en liten sak som en stor sak. Det kan bero på ditt självförtroende som sviktar lite, trots att du mycket väl vet att det växer när du tar steget till det som du innerst inne känner att du vill göra. Det växer oavsett om du lyckas eller inte, för du lärde dig något på vägen. Ju fler gånger du följer ditt hjärta, desto säkrare blir du. Det är ju så med allting och det svåraste du kan göra är att släppa taget och låta dig ledas till ditt högre syfte på Jorden. Ju fler gånger som du bestämmer dig för att låta ditt hjärta visa vägen, desto säkrare blir du på att gå den väg som din själ kallar på dig för att gå. Det är här den stora tilliten uppstår, tilliten till att du står på en säker grund och att allt är perfekt just här och nu, det är hit till den punkten som vi alla vandrar.

Vår vandring har varit väldigt lång från ett perspektiv och väldigt kort från ett annat. Det beror helt på ur vilket perspektiv man ser det. Ur universums perspektiv är det kort, men ur Jordens är det långt. Några miljarder år i universum är ingenting men det är långt på Jorden. Det är många långa år av erfarenheter som har byggts in under århundradens förlopp. En gigantisk utvecklingsprocess har ägt rum och ni är kronan på verket, kära mänsklighet. Det är dags att ni stiger ur den gamla och in i den nya klädnaden nu. En ny skrud av ljus och kärlek håller på att byggas upp inom er och det är den som ni nu ska ta tillvara på och låta er ledas av. Släpp nu taget om det gamla och låt er ledas av det högre syfte som vilar inom er. Gör saker som du blir glad av, det stärker din intuition och den kommer på så vis att leda dig framåt längs din egen väg och du kommer att se klarare och med större glädje på ditt liv och den mening som det nu ger dig. Det här kan ta sin tid, men det kan också gå fort beroende på var du idag står i förhållande till din själ.

Lyssnandets gåva är en stor gåva, det har vi ofta pratat om. Man kan lyssna på många olika sätt och med alla sina sinnen. Det är din egen intention som avgör hur väl du lyssnar på dig själv och dina medmänniskor. Vad är din intention idag. Hur väl känner du dig själv? Det sägs att man ser sig själv genom andra, vad är det som du ser finns runt om dig? Det kan till och med se olika ut från en dag till en annan. Det kan vara din dagsform som avgör det. Idag var en helt underbar dag men igår var det uselt, så kan det ibland låta människor emellan. Det är deras egen energi som höjer eller sänker sig beroende på var de har sin uppmärksamhet och sin intention. Det är här ni har makten, kära människor på Jorden, genom att ta herraväldet över er själva. Styra era tankar och handlingar med den bästa och kärleksfullaste intention som ni kan uppbringa inom er. Varför inte starta varje morgon med en stark intention av att ni ska göra det bästa möjliga av den dag som idag är. Resultatet kommer inte att låta vänta på sig. Ni kommer att se förändringar som ni aldrig ens har vågat drömma om. Börja idag kära Jordbor, börja idag .. och era dagar kommer att bli så fantastiska som ni nu förväntar er att de ska vara.

Med dessa ord lämnar jag er nu med stor kärlek i mitt hjärta.

Judas

Du gillar kanske också...