Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 april 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 april 2020

 

Jag är Judas och jag vill säga till er, alla människor på vår Jord, att så länge det finns hopp så finns det liv. Jag ser hur svårt många människor har det, jag känner deras förtvivlan och deras rädsla för en framtid som de inte känner.

Kära barn på Jorden, tänk inte på er framtid, stannar kvar i ert nu, även om det just nu kan kännas svårt. Det är i ert nu som ni kan finna svaren på alla era frågor. Det är i ert nu som en ny framtid kan växa fram. Det är i ert nu som ni kan förändra världen bara genom att förändra era tankar. Det låter kanske som ett mirakel och det är ett sant mirakel. Det ligger mycket kraft i nuet om man kan hänge sig åt det med all sin uppmärksamhet. Börja med att acceptera nuet som det är. Vila i det en stund. Känn kraften som stiger upp inom er. Fråga er vad ni kan göra just nu eller om ni bara ska vila i er själva ett tag. Omständigheterna och din inre ledning kan ge besked om hur du ska förhålla dig till det som just nu sker i ditt liv.

Rädsla föder bara mer rädsla. Våld föder bara mer våld. Har ni tagit lärdom av er historia och faktiskt förstått att det förhåller sig på det viset. Är det då inte dags att tänka nytt och gå en annan väg som ser mer lovande ut. Det är dags att bryta gamla mönster och föra in nya på Jorden idag. Det kan dock inte göras med våld. De energier som behövs mest på Jorden idag är medkänsla och kärlek. En förståelse av att vi hör ihop. Det är därför viktigt att tänka på hur ni förhåller er till era medmänniskor. Är det kärlek eller något annat som jag förmedlar i kontakten med min nästa. Möt allt våld du ser med kärlek och det kommer att förvandlas till något annat. Låt dig inte triggas av några negativa känslor utan behåll lugnet och kärleken inom dig själv. Det är som Jesus skulle sagt:

”Ty de veta icke vad de göra”. Varför döma någon som inte vet vad han eller hon gör. Det är viktigare att ni förblir i ljuset och sänder ut så mycket kärlek som ni kan till era medmänniskor som nu kan vara både förvirrade och rädda.

Ljuset och kärleken behöver lysa starkt över Jorden idag. Ni har alla en viktig uppgift i att vara still i ljuset och kärleken inom er själva. Är det något steg som ni ska ta så ta det i kärlek. Låt er inte luras eller triggas av andra liknande känslor. Kärleken ska vara villkorslös och medkännande för alla de varelser som nu befinner sig på er Jord och som nu försöker ta små eller stora steg mot ljuset. På ett eller annat sätt så vandrar ni alla mot ljuset. En del har kanske lite längre väg att gå och lite mer erfarenheter att göra men vandringen går likafullt mot ljuset. Ni styrs alla dit av en större kraft än vad ni kan förnimma eller förstå. Den kan inte misslyckas, ni kommer alla att hitta hem till slut.

Jorden er moder har börjat att återgå till ljuset och är på väg att släppa en del mörker som omger henne. Detsamma gäller för er kära mänsklighet, ni går mot ljusare tider är medvandrare med er Moder Jord. Det är därför det är så viktigt att ni håller ljuset och kärleken i ert inre levande och stark för de tider som nu stundar. Jag uppmanar alla som har funnit ljuset i sitt hjärta att stärka det och låta det lysa för allt vad tygen håller i den tid som nu är. Ni behövs nu kära ljusarbetare. Ert ljus och er kärlek är vad världen just nu behöver. Låt dock världen vara och lys med er kärlek över Jorden och alla de varelser som vistas på den. Det är i denna enhet ni behöver vara för att förankra ljuset och kärleken på Jorden igen. Det är när kärleken når era hjärtan som världen och Jorden får en helt annan betydelse och den betydelsen befinner sig i en helt annan dimension än den som ni nu är vana vid.

Lys med ert ljus. Jag lyser med mitt ljus tillsammans med er.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...