Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  3 maj 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  3 maj 2021

 

Jag är Judas och jag vill bara samtala lite med er idag. Det är en orolig tid och jag har full förståelse för de bekymmer som ni nu går igenom. Det är mycket som ni funderar på och behöver ta ställning till. Det är bra och det behöver också göras, men det är när tankarna löper kors och tvärs, som det kan vara bra att återgå till nuet. Stanna upp ett slag, ta några djupa andetag och var stilla och närvarande helt i dig själv. Det är ingen mening med att springa runt och vara orolig, oro smittar och den leder ofta till fel beslut. I din egen trygga närvaro har du lättare för att fatta de beslut som är bäst för dig just nu. Det är i din egen sinnesnärvaro som du tryggt kan gå vidare i ditt liv och göra det som är bäst för dig. Du är då även en god förebild för andra som också får en chans att stanna upp lite och hitta sitt eget inre lugn. Det är de här trygga och lugna människorna som blir det balsam som er värld just nu ropar efter. Det är en uppmaning till er nu kära människor, att gå inom och finna er kraft, närvaro och den tillit ni behöver för att ta de steg som ni nu behöver ta. Det är en uppmaning till alla dem som kan hörsamma den. Det är i er närvaro, ert nu, som ni kan finna det, någon annanstans är det inte lönt att söka det. Ingenstans i det yttre kan ni söka det som redan finns i ert inre. Tycker ni att jag är tjatig? Se på världen och dra era egna slutsatser till varför vi ideligen upprepar oss. Det tar tid att förändras, det tar tid att låta sig transformeras om. Det krävs vilja och mod att söka inom sig själv, det kan vara svårt att se mörkret när ljuset lyser på det, men det kan också öppna upp för nya insikter. Insikter som man kanske till en början värjer sig emot, men som kan öppna upp en dörr till en djupare förståelse av hur allt hänger samman.

Evolutionen har lett oss framåt till en punkt i historien, där vi nu ska ta nya steg på ett högre utvecklingsplan och det kan vara svårt att skaka av sig gamla vanor och mönster. När det nya bryter det gamla så kan kaos uppstå. Det är det som ni upplever i er värld idag. Var dock tillitsfulla och stanna i er egen tillit om att det som sker, det sker av en anledning, och att det är en stor väckelse på gång på Jorden. Sången hörs från Norr till Söder, från Öst till Väst, den kallar på er, kära människor, den vill att ni lyssnar in sången som sjungs i era hjärtan. Det är en frihetens sång, det är en kärlekens sång, och den ljuder nu överallt och kan höras av dem som är vakna och alerta. Låt den här sången sjunga i ditt hjärta och bär den med dig i visshet om att den leder dig rätt. Varje människa som följer sin egen sång gör en stor tjänst för mänskligheten och Jorden oavsett hur liten eller stor den är. Det viktigaste som ni nu förstår, är att ni tar hand om er själva och finner er egen närvaro, tillit, och styrka inom er. Det är då ni kan göra skillnad både för er själva och de människor som omger er. Följ den kallelse som ni har inom er. Det kan vara att du ska vila och hämta kraft. Det kan vara att du ska ta ett nytt steg och göra något annat än det som du gör idag. Det kan vara relationer som förnyas eller upplöses. Det kan vara något som du vuxit ur men inte vågat släppa.

Hörsamma er inre röst, kära Jordbor, det är en viktig tid för andhämtning, men också för förnyelse. Var varsamma om er själva och lyssna inåt mest hela tiden för att bli säkra på er egen väg. Intuitionen växer och blir starkare för varje gång som ni hörsammar er inre vägledning, som alltid försöker nå er men inte alltid blir lyssnad på.

Lyssna till sången i ditt hjärta, den är starkare nu. Hör hur den låter, känn hur vibrationen får dig att le.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...