Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 8 januari, 2021

Vi kan förstå era bekymmer då de fortsatta problemen med covid19-viruset stiger och vi inser vilken förvirring och upprördhet som de orsakar. Hur fördunklat allt verkar vara försäkrar vi er ändå att problemen försvinner lika snabbt som de dök upp. De krävande tiderna har varit en test av er uthållighet utan att kunna veta vart allt tar vägen och hur det slutar. Från vår panoramiska vy över allting, ser vi ett snabbt slut på effekterna av viruset, men när, exakt, är osäkert. Det finns vissa aspekter som ska spelas upp innan problemen minskar och även i era egna förutsägelser tar det några månader att klaras upp. Vi ogillar att göra förutsägelser, särskilt i dessa tider, då det oväntade ännu kan ske.

Allt vi med säkerhet kan säga är att förändringarna som skett är föregångare för större och mer acceptabla händelser. Det var nödvändigt med ett betydelsefullt skifte från det ni var vana vid, så att ni blev tvingade att tänka i en ny riktning om vart ni var på väg. Det måste bli tydligt att mycket av det ni tidigare tagit för givet inte passade för era framtida upplevelser, så förändring var oundvikligt. Politik hade blivit ett mått på vem som ”hade råd” att finansiera planerna som Illuminati hade gjort upp, och pandemin var en sådan plan. Var säkra på att större krafter än de på Jorden övervakar era framsteg och i en tid av förändring tillåts inget och ingen att blanda sig i planen för er framtid.

Genom upplevelserna i alla era reinkarnationer under sekler har det funnits vägledning, så att vad som än hände skulle ni alltid komma tillbaka till den väg som var ämnad för er. Ni överträffade er själva genom att ha passerat markören och har nu mer valfrihet och går en väg som ni själva valt. Den kanske går lite hit och dit, men kommer alltid tillbaka till Ljusets Väg som tar er hela vägen fram till Uppstigning. Vibrationerna har redan stigit och fler själar vaknar upp till sina sanna jag och söker fred och vänskap med varandra. Tiderna med pågående konflikter går mot sitt slut då det egentligen inte är nödvändigt att de fortsätter. Redan nu finns en rörelse mot att bannlysa krig som ni känner till det, och ni kommer att se fler länder som tar ställning för fred och vänskap mellan alla nationer. Den goda viljan finns och allt som behövs nu är att de rätta personerna tar ledningen.

Jordens folk har offrat så mycket för att hjälpa till att föra fram Ljuset och det är nu dags att de ska få skörda fördelarna. Folk på många nivåer inser att framtiden är i deras händer och rör om och låter sin röst och åsikt höras av alla som är beredda att lyssna. Folket letar efter sin nästa räddare och på Jorden finns redan högt utvecklade själar för att lägga grunderna för framtiden. Den är ljus och full av glädje då det gamla är färdigt att förflyttas till nivåer som inte har någon plats på den Nya Jorden. Den finns och väntar på att människorna fullt ut ska vakna upp till de under som väntar dem. Stig först fullt ut på den rätta vägen och medan ni går framåt blir alla fördelar ni drömt om era. De mörka kommer vid det laget att länge ha varit borta från någon slags maktposition där de skulle kunna ha hindrat fullkomnandet.

Ni har färdats länge för att nå denna punkt i er utveckling och denna gång kommer ni att kunna njuta av fördelarna med den. Det går inte att se bakåt då den tiden är borta för alltid, och ert fokus och koncentration bör ligga på den underbara framtid som väntar er. Det är förstås mycket arbete kvar att göra ännu innan dammet lägger sig och er syn klarnar, men ni kommer att börja se det gnistrande Ljus som lockar er och kommer att bli er befrielse från allt som kan störa eller hålla tillbaka ert framåtskridande. Hjälp andra som kan komma att korsa er väg medan de söker sanningen då många nu vaknar upp och kommer att söka en större förståelse. Intuition är nyckeln till att känna igen sanningen, medan det fortfarande kommer att finnas själar som inte kan komma vidare och är fast i det gamla paradigmet.

Genom att komma tillsammans kan ni lättare komma över utmaningarna som ännu finns kvar att rensas ut. Det är mycket som behöver sorteras bort, så att en klar väg mot framtiden kan bli synlig och dödved behöver tas bort. Allt kommer att klarna med lite tid och tålamod med dem som fortfarande bär på tvivel. Vi säger ”gå inåt” och finn Guden inom för att ta emot viktig vägledning och hjälp. Den har alltid funnits där, men det är först nu som mänskligheten har börjat vakna upp till sanningen. Åh, glädjens glädje, ni är redo att öppna er för den stora vyn som ligger framför er. Ni kan inte föreställa er så underbart det är att helt och fullt stiga in i Ljuset och känna Skaparens kärlek. Den finns där för alla er och har alltid funnits närvarande.

Känn de högre vibrationerna omkring er och njut av deras behag och skönhet medan de omfamnar er. Sitt i stillhet och känn friden och kärleken som inte har något slut och som kommer att vara er för alltid. Ni kan verkligen höja era vibrationer till dessa höga nivåer så försök med en fridfull meditation i dessa tider. Det är så avkopplande då det vanliga larmet och oväsendet har stillats. Det är en möjlighet som kanske inte kommer igen på ett tag. Lägg det förgångna bakom er och lev i energierna som flödar på Jorden. Friden och stillheten kan lyfta er till en punkt där tiden verkar stå stilla. Njut av det och vet att det inte så lång tid borta är en tid då de negativa energierna drar sig tillbaka och stannar i de lägre vibrationerna.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...