Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 31 mars 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 31 mars 2018  

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert for March 31, 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 31 mars 2018

Processen mot övergångshändelsen är en kombination av schackspel och dominobrickor.

Det är ett geopolitiskt schackspel och när varje mörk bit tas bort, faller en stor dominobricka vilket utlöser en rad mindre dominbrickor.

Den Ljusa sidan vinner och chanserna för den mörka sidan att förändra situationen är obetydliga.

Den sista stora dominobrickan som föll var när Kina lanserade sina Yuan Oil Terminskontrakt (Petroyuan).

Lanseringen av Petroyuan utlöste en följd av händelser som kommer att leda till till ett globalt monetärt guldstandardsystem.

Zimbabwe är nästa i raden att införa en guldstandard med Kinas hjälp.

USA är nästa efter Zimbabwe, och Republiken har redan utarbetat lagförslaget som gör det möjligt.

https://www.congress.gov/115/bills/hr5404/BILLS-115hr5404ih.pdf

Lagförslaget som returnerar USD till guldstandarden (USN) kommer att introduceras före den förestående aktiemarknadskorrigeringen för att skydda nationen från en ekonomisk kris.

IMF kommer då att bli tvungen att införa ett globalt monetärt guldstandardsystem (under Alliansens ledning) för att undvika en global ekonomisk kris.

Det nya kvantfinansiella systemet (med alla nya valutakurser) ersätter sedan det gamla finansiella fiatsystemet (den här händelsen kallas Global Currency Reset).

Aktiemarknaden planar då ut till dess sanna värde baserat på det nya finansiella systemet

RV kommer att börja så snart frisläppningsprotokollen slutförts av Alliansen. Detta kan ske när som helst eftersom inväxlingar/inlösen kommer att hanteras bakom stängda dörrar genom privata 800-nummermöten.

Slutligen kommer RV att ske före GCR.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...