Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 3 mars, 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 3 mars 2020

 

Jag är Judas och jag vill att ni ska förstå vad det är som är viktigt i livet. Livet är en förberedelse på att åter får träda in i ljusporten men nu med en än större erfarenhet av att vara i det fysiska livet. Det  ni nu manifesterar, är av en högre dignitet än det ni tidigare har gjort. Det krävs en större kunskap och ett vidare perspektiv för att träda ur den här zonen i ert liv. Misströsta inte för ni har den kunskapen inom er, ni behöver bara ta fram den genom att vara närvarande i er själva.

Jorden snurrar så sakta in i sin spiral av ljus och kärlek och detsamma gör ni, kära Jordbor. Låt det ske som ska ske. Var närvarande och lyssna in er själva. Följ flödet i era kroppar och den väg livet visar att ni ska gå. Det är meningen att alla rädslor nu ska försvinna, att kärleken och den trygga förvissningen om att allt är bra ska ta dess plats. Allt går sin gilla gång och ni leds sakta mot målet. Var lyhörda för er inre intuition, er inre röst, det är den som nu leder er mot ert eget mål. Det är det målet som måste komma först innan du kan kliva ut i den sanna verkligheten av kärlek och ljus. Det är när ni följer era egna mål som det stora ljuset tänds på Jorden.

Ni strävar framåt, kära Jordbor, och steg för steg så närmar ni er ert mål. Harmonin sprider sig då sakta över Jorden och väcker upp även den minsta myra. Var snälla och förstå att mycket ligger i er egen utveckling och er egen villighet att vilja utvecklas. Ert eget mod att se er själva och er egen vilja att förlåta er själva. Förlåtelsens kraft är stor som vi tidigare har sagt, den är ett stort mirakel i sig. Genom förlåtelsens kraft kan många under ske och de sker både inom och utom dig. Så öva på förlåtelse, var uppriktiga och ärliga mot er själva, förlåt med hjärtat och låt tårarna rinna, det kan vara mycket befriande. Det kan lösa upp lite knutar här och där, så att du sedan lättare kan vila i dig själv. Ju bättre kontakt du får med dig själv, desto lättare blir dina steg. Din trosvisshet blir större och du kan se de mirakler som livet vill visa dig. De kan vara väldigt små och knappt märkbara för andra, men de är likväl mirakler som banar väg för det stora ljuset som väntar i fjärran.

Är ni med på tåget nu, kära Jordbor? Har ni börjat att förlåta er själva och dem som ni tror har skadat er? Ser ni ljuset som lyser över era huvuden, ser ni det vackra som Jorden vill visa upp? Ser ni trofastheten och kärleken i djurens ögon? Kan du se med kärlek på din broder trots att han är en främling för dig? Vågar du visa upp ditt hjärta och sjunga kärlekens lovsång?

Tja, det kanske kan bli lite mycket på en gång men ta ett steg i sänder och låt förlåtelsen och kärleken verka i dig närhelst du förnimmer att det är det du ska göra. De är oskiljaktiga i den värld ni lever i, men i den värld som ni är på väg in i finns det bara kärlek. Där kärleken har sin boplats behövs inget annat än kärlek eftersom allt är så kärleksfullt utformat.

Visionera det, kära Jordbor, visionera hur kärleken breder ut sig på Jorden och inom människorna. Det är de visionerna som ska upprätthållas idag.Se hur allt görs med kärlek för Jorden, för naturen, för alla människor på Jorden. Känn glädjen som vibrerar i luften och hur allt i harmoni omsluter vartannat. Det är er största utmaning just nu – att hålla dessa vackra kärleksfulla visioner i ert medvetande. Det förändrar er själva och det förändrar er värld.

Jag är er ständige följeslagare på den vägen. Jag följer er utveckling med stor glädje och kärlek i mitt hjärta.

Judas

Du gillar kanske också...