Judas Iskariot via Ann Dahlberg, October 19th, 2018

Judas Iskariot

Fredag 19 oktober 2018

Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag vill att ni ska veta att ljus lyser från mångas hjärtan idag. Det är många som har valt att följa sitt hjärta. Det är många som har mött motstånd och tvivlat på sin väg men ändock valt att följa sitt hjärta och lyssna på den guidning som finns där. Det här är stort mina vänner, det är en seger för mänskligheten och det ljus som bor i deras själ. Mörkret tappar sin kraft när så många människor väljer att följa ljuset. De vill se en annan värld där kärlek, gemenskap och enighet råder. De vill att alla människor och djur ska må bra. De vill vårda om naturen och sin hälsa.

Det är mycket på gång i er värld nu. Stora förändringar är på väg att manifesteras. Var lyhörda och öppna för det nya som delges er. Sovra bland alla nyheter vare sig det är från den vanliga median eller den alternativa. Ta tid för er själva att meditera och vara i hjärtat så att ni känner vad som är sant och vad som är falskt. Be om råd, be om ledning och var försiktiga vart ni sätter era fötter nu. Alla hjärtan behövs, allt ljus behövs för att föra fram den nya tiden av kärlek och ljus.

Mycket oro och negativa mönster kommer nu upp till ytan för att släppas. Syna de noga så att de inte fastnar igen utan att du står fri från dess negativa påverkan. All negativ påverkan är just vad det är .. negativ påverkan. Låt ljuset lysa starkt från ditt hjärta och hörsamma all den hjälp som du kan få där. Det kanhända att du måste släppa taget om det som är dig kärt men till syvende och sist skulle du bli tvungen att göra det ändå. Vill du stå upp för din sanning och ditt ljus, så blir du tvungen att välja det och du kommer att må så mycket bättre än om du hade stannat kvar och trasslat in dig i ytterligare negativiteter som ändå inte hade gett dig det som du hade hoppats på. Resultatet hade blivit detsamma men den stora skillnaden är att när du följer ljuset och ditt hjärta så kommer du att kunna glädjas åt livet och de vänner du får är ärliga och sanna vänner som även står vid din sida när det blåser omilda vindar. Det kan alltid blåsa lite grann men vindarna blir mildare vartefter dina steg blir säkrare på den stig av kärlek och ljus som du nu har börjat att gå på.

Det är så mina kära vänner på Jorden att det mörker du finner är det mörker som finns inom dig själv. Men du har också ett ljus i mörkret och för att ta tag i detta ljus så behöver du släppa ditt mörker, din sorg och din rädsla för att få ljuset att växa sig allt starkare inom dig. Det är det ni nu får hjälp med av det starka skyddande ljuset som nu har nått Jorden. Det är nu ni kan göra underverk, underverk med er själva. Ni omvandlar er själva till en varelse av ljus och kärlek. Ni sprider denna kärlek vida omkring och det är den som nu lyser lite varstans på Jorden. The tipping point is over …. människorna har valt ljuset och dess framfart kan inte längre hindras. De har valt rättvisa, humanitet och kärlek för allt som finns på Jorden och det är det som de nu kämpar för.

Vi kämpar med Er och ger er det mod och den beslutsamhet ni behöver för att gå vidare nu. Det är en fantastisk, underbar tid som har startat på Jorden och ni har gjort ett formidabelt arbete med att föra in denna ljusa kärlek till Jorden. Det är dessa byggstenar som nu bär grunden till ett vackert och kärleksfullt rike.

 

Jag älskar Er så mycket

 

You may also like...