Tre kvinnliga energier från de högre världarna via Carina Davidsson, 19 oktober, 2018

2018-10-19

Relationerna balanseras mellan män och kvinnor!

Vi är tre mycket vackra och intelligenta kvinnliga energier i de högre världarna som har noterat och talats vid om att ni kvinnor på jorden nu äntligen har förmågan att ta tillbaka alla era energier till er själva och skapa den balans som ni så länge saknat i era kroppar och liv. Vi vill nu delge er denna sköna sanning som ni så länge väntat på att få uppleva på er vackra jord.

Att vara kvinna i de lägre världarna har alltid varit mycket utmanande och svårt. Ett av de stora dilemman ni haft på jorden har inte varit att existera som de ni är utan att få behålla er energi för er själva.

De manliga energierna är inte förmögna att klara sig utan de feminina energierna medan de feminina energierna enkelt klarar att existera utan den manliga energin. I korta mänskliga ordalag skulle vi alltså kunna säga att kvinnor känslomässigt klarar sig utmärkt utan män men män känslomässigt har oändligt svårt att klara sig utan kvinnor.

Den maskulina energin har aldrig varit ämnat att vara en energi som uppfattas som elak eller dum. Den har bara varit ämnad att vara en stark drivkraft att producera och skapa praktiska ting samt att få saker gjorda.

Den manliga energins känsloregister är mycket begränsad jämfört med den kvinnliga energin. Det är av den anledningen som den manliga energin behöver den kvinnliga energin vid sin sida för att kunna må bra. Den kvinnliga energin är mycket känslosam och innehåller mängder av den kärlek som den manliga energin saknar. En manlig energis liv blir därför mycket innehållsfattigt och torftigt om den inte får resonera med en kvinnlig energi.

Eftersom den manliga energin inte mår bra av att vara utan den kvinnliga energin har många manliga energier i er värld kommit fram till att det finns några effektiva sätt att förvissa sig om att den kvinnliga kärleksfulla energin bredvid dem inte ska försvinna från dem. Ett sätt som har fungerat bra på de känslosamma kvinnliga energierna är att skrämmas. Att hota, manipulera och försöka stänga inne den kvinnliga energin så att den inte ska försvinna från dem. Ett annat sätt har varit att i all oändlighet ta hand om den kvinnliga energin och att hela tiden utföra handlingar så att den kvinnliga energin blir imponerad och glad. Då spinner den kvinnliga energin sin kärlek mot mannens energi och den får ta del av det som han själv önskar men saknar.

Ni har kommit till vägs ände med detta spel om kärleken nu! Ni har alla, män och kvinnor, valt att återta en balans inom er själva och i era relationer så att ni kan må bra utan att vara rädda. Denna balansering är i samklang med Moder Jords egen förening av manlig och kvinnlig energi inom sig själv.

Ni är i dag många kvinnor som lever ensamma i de västliga världarna. Ni har valt att leva själva för att kunna utveckla er själva och hitta tillbaka till den kärlek ni har inom er. Ni har tagit tillbaka den kraft som ni hela tiden har haft men aldrig fått ha i fred. Ni har många gånger älskat männen ni fysiskt lämnat. Men djupt inom er har ni vetat att ni inte kunde bli fria så länge ni levde med en man i rädsla.

Ni ÄR fria nu! Det finns ingen rädsla kvar hos männen varför de inte längre behöver mästra er för att få er kärleksenergi. Männen har fått ro i sin manliga energi vilket gör att ni nu tillsammans kan återta er frihet och leva sida vid sida i er egen energi. Den Nya Tiden är här och den Nya Balansen inom Allt Som Är har anlänt. Ni är fria! Gå ut i er vackra värld och älska varandra sida vid sida i evig kärlek – vackraste ni.

I en evig dos av kvinnlig kärlek tackar vi er för att ni lyssnat och läst!

You may also like...