Judas Iskariot via Ann Dahlberg, October 31st, 2021                                                                                     

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, October 31st, 2021                                                                                     

 

 

Jag är Judas och det är mycket som pågår på er jord. Det finns många influencers nu och de sporrar till ett högre medvetande. En ny grad av medvetande har nått jorden och den är nu skönjbar i era sinnen. Det är nu många som kan se hur mycket de har utvecklats det senaste året, även om utvecklingen har pågått under en längre tid, så har genombrottet skett på senare tid. Vi kan förstå det som att mänskligheten har tagit ett quantumsprång i sitt eget medvetande. Det är fantastiskt och vi är otroligt stolta över er.

Jag skulle vilja säga ett par saker till, innan jag lämnar över till Moder Jord. Det som jag tycker är extra viktigt nu är att ni fortsätter att vara så sanningsenliga som ni bara kan. Det är viktigt att stå för sin sanning idag och att stå upp för sig själv. Det är viktigt att lyssna in sitt hjärta och följa sin egen vägledning utan att störas av andras beteenden och låtanden. Det är också viktigt att vara medkännande och att försöka förstå sina medmänniskors svårigheter. Hjälp där det är möjligt men förstå att den fria viljan gäller. Du är inte här för att döma utan enbart för att sprida ljus och kärlek så mycket som du bara kan och orkar. Vi har alla våra gränser och ibland faller vi ner, men vi reser oss igen och tar nya tag. Det är så det är och vi är helt införstådda med de svårigheter som ni har i den tunga energi som ni arbetar i. Energin varierar lite på jorden idag vissa dagar känns den tyngre och andra dagar känns den lättare. Det beror delvis på hur ditt sinne arbetar just den dagen. Är hjärtat med och delar på bördan så blir det genast lättare. Försök att vara i ert hjärtas frekvens tillsammans med ert sinne, det kommer att underlätta era ansträngningar, och ger er ett mer naturligt flöde i livet.

Jag tackar för mig och sänder Er all min kärlek.

 

Judas

Du gillar kanske också...