Judas Iskariot via Ann Dahlberg vid ljusarbetarmötet i Jönköping, 17 augusti, 2018

Ja, jag är Judas och jag håller helt och fullt med Maria eller Moder Maria som ni vill kalla henne. Att det är mycket som händer på vår jord, det är mycket som har förändrats

Det är många som arbetar för att den här jorden skall bli frisk, även på ytan igen. Att den skal få tillbaka sina naturresurser, att alt skal bli helt annorlunda mot det vi ser idag. Världen gick en liten bit neråt, många trodde att utvecklingen gick uppåt men i ställe blev det tvärt om, att jorden gick tillbaka i sin utveckling. För den utveckling som fanns och som redan har funnits sedan en lång tid tillbaka har inte kommit fram, och kunnat utnyttjas av människorna på rätt sett, så att jorden hade kunnat stigit lite mer, långt tidigare än vad som har gjorts, än det har blivit nu.

Den här utvecklingen är på väg uppåt och det som har gömts och glömts bort är nu på väg fram så att fler människor kan få ta del av detta och se hur det egentligen kan vara, och att alla kan få det lite bättre i den världen som ni lever i.

Och det som händer på många plan på jorden idag, och på många ställen i världen, sker en förändring. Och det är klart att från ett litet perspektiv kan man inte se det, men från ett globalt perspektiv så kan man se denna förändringen. Och vissa av människorna på jorden har sett det och fortsätter arbeta jättemycket för att föra fram de här. Och andra hänger nu på så det blir större och större. Så kära människor, resurserna på jorden är på väg tillbaka även om det tar et litet tag innan allt kommer fram och alla kan se dessa förändringar.

Så ha ett gott hopp och ett gott mod och vet at vi älskar er så mycket för allt vad ni gör. För det minsta lilla ni gör mot ljuset och tar in ljuset och tänker positiva tankar och har hopp och tillit, allt det vackra som ni tänker, allt det vackra som ni gör har stor betydelse för hur fort den här förändringen skall gå fram.

Jag tackar för mig, jag är Judas.

Du gillar kanske också...