Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 20 augusti, 2018

Maria Magdalena

Måndag 20 augusti 2018

Ann Dahlberg

 

Jag är Maria Magdalena och jag är mycket stolt över de framgångar som görs på Jorden idag. Mänskligheten reser sig från århundraden av slaveri och börjar ta sitt eget liv i sina händer. De väljer hjärtat i stället för makten och begäret. De börjar att urskilja vad som är viktigt i deras liv och förstå hur man ska förhålla sig till livet och den värld de lever i.

Det är så kära barn på Jorden att navelsträngen nu är klippt och ni börjar gå för egen hand. Ni har nu börjat lotsa er fram genom dimman, för ni söker åter ljuset bortom diset, som har lagt sig över era sinnen. Ni har upptäckt att ni har ett sinne till. Ett ljusare och starkare sinne med en klar och intuitiv förmåga. Ert högre hjärta har trätt fram och blivit en del i mångas liv. Det högre hjärtat leder vägen och har många klara och intuitiva vägar att föreslå för er att gå i. De går bortom era vanevägar, vägar som ni från födseln har letts in i. Det kan kännas oroande att göra något helt annorlunda, det är inte så ofta uppbackat av era närmaste, men det kan ge stora resultat för er inre utveckling.

”Man måste våga för att vinna” så är det sagt och det kan mycket väl vara så i de situationer som ni står inför – ett särskilt vägskäl. I stillheten i er själva kan ni finna hjärtats svar. Det kan vara svårt att ensam fatta ett beslut men endast du har din väg att följa, andra har sin väg och de kan inte relatera till din. Din dröm finns i ditt hjärta och de har bara sin dröm att relatera till och det är inte säkert att ni kommer att gå samma vägar. Din glädje och din lycka ligger i att följa din dröm, du kan inte finna samma lycka i någon annans dröm. Det är så livet är och det är viktigt att du följer din dröm för att uppnå dina mål i detta livet. Vi har alla våra drömmar att följa och vi får all hjälp vi behöver för att lyckas med detta. Det är det första språnget som gäller och din intention med detta ditt första steg.

Jag följde min dröm när jag vandrade med Jesus för cirka 2000 år sedan och jag fullbordade den i det livet. Det var ris och rosor på vägen men mest var det rosor, för det var fulländat och vackert. Jag fick uppleva otroligt mycket kärlek från mina närmaste och många människor som vi mötte på vägen. Det kändes ibland som att uppleva himmelriket på Jorden. Den högsta kärlek som går att uppleva här. Det var sällsamt, underbart och vackert. Det är denna kärlek som nu har väckts upp på Jorden. Det är denna kärlek som breder ut sig för varje dag som går och det gläder mitt hjärta att Jorden nu efter så många och långa svåra år åter ska få bli en stor kärleksfull planet där endast kärlek vibrerar i luften.

Ja, det är en sällsam och underbar tid som ni går tillmötes och änglarna blåser i sina horn. De uppmuntrar era kärleksfulla ansträngningar och sänder sina kärleksfulla vibrationer. Vi är alla ett och vi går med er kära mänsklighet. Vi går nu med Er in i kärlekens land. Detta ljusa vackra land finns redan inom er. Låt det lysa, låt det växa. Ni är starka kärleksfulla människor med ett stort mod och en större kraft än ni anar. Låt detta året bli ert eget mest kärleksfulla år.

Med dessa ord lämnar jag er i stor kärlek.

Maria Magdalena

Du gillar kanske också...