Judas via Ann Dahlberg, 13 februari, 2019

Judas

Via Ann Dahlberg

Ljusarbetar möte i Göteborg

13 februari, 2019

 

Jag tackar er alla för att ni kommit hit i dag och för att ni alla är intresserade av att växa i anden. Det är ju så att vi växer här på jorden och som ni alla vet så är jorden en skola. Jag vet att ni har skolor här men jordens skola är livets skola och är den viktigaste skolan som finns. Det är livet som lär er till att bli de ödmjuka, medkännande vackra varelser som ni innerst inne är. Det är livet som lär er att gå på den vägen som leder er hem till er själva, till den värld som finns inom er, det ljus som ni alltid bär inom er och som alla har inom sig. Ibland låter ni det lysa klart och ibland släcker ni det nästan men ni kan aldrig släcka det helt. Det finns alltid en liten, om det så är en flämtande låga kvar så finns den där. Det är den här flämtande lågan som ni ska försöka få att brinna klarare både hos er själva och kanske även hjälpa andra att få sin låga att brinna klarare. Det är det här ljuset som nu har kommit till jorden som tänder många flammor i edra hjärtan och som får er att anstränga er lite mer till att söka inom er, den som ni verkligen är. Ni kan också styra er riktning att gå igenom svårigheter till att förstå vad som är viktigt här i livet och det viktiga är det sanna jag som ni har inom er själva. Det är det här sanna jaget som nu ska komma fram och styra era steg och den värld som ni lever i. Det är det här sanna jaget som Moder Jord nu är på väg till. Det kommer att ge er ett annat liv, en annan dimension av tillvaron där ljuset och medkänslan är det som styr. Det var den vägen Jesus gick när han vandrade på jorden men det var många som inte förstod honom. De förstod inte orden han sade. Hela hans berättelse, allt det han sade gick miste försvann och omtolkades på ett helt annat sätt än vad han hade tänkt att det skulle bli. Jag vet att ni har många frågor men de här frågorna finns också inom er och ni alla som sitter här kan få svar på era frågor. Den lilla rösten som finns bakom tankar och känslor det är den ni ska lyssna till. Ni ska inte försöka ta bort edra tankar och känslor, bara låta dem komma och gå. Då hittar ni den inre rösten. Jag är mycket tacksam för allt det arbete som ni har gjort med er själva. Jag och edra guider och många fler finns ständigt runt er för att stötta och hjälpa er på den väg som ni går nu. Jag vill nu innan jag går tala om att vi alla är mycket glada och stolta och att vi älskar er väldigt mycket så var starka i anden, var kärleksfulla, var medkännande. Det är då ni till slut får en lättare väg att gå. Jag tackar nu för mig.

Du gillar kanske också...