Judas via Ann Dahlberg, 6 september, 2018

Judas

Torsdag 6 september 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag har mycket att säga till Er idag. Det är svallvågornas tid, vågor av känslor som virvlar fram i olika riktningar och intensitet. Det känns som om ni ibland vänds ut och in, kära Jordbor. Det är för att ni ska släppa gamla mönster som inte längre tjänar er. Tiden är nu för att höja sin vibration på Jorden. De gamla mönstren av en lägre frekvens behöver släppas för nya mönster av en högre vibration. Det här kan kännas och upplevas på många olika sätt i era liv och i era drömmar på natten. Ni kan stå inför nya utmaningar i livet, likaväl som ni kan vakna med en olustig känsla av att inte komma loss från den situation ni befinner er i, trots att ni inte vill vara där utan vill gå vidare till något annat. Det här är uppmaningar till er att släppa taget om det gamla och låta det nya ta en större plats i ert liv. Ni behöver förstå att ”ni är mer än vad ni har blivit” som Lejonkungen så vackert sade. Ni har allt det vackra och fina inom er och det är dags att låta de sidorna ta mer plats i era liv. Ni är både kärleksfulla och modiga, ni har allt ni behöver inombords. Förankra er i Moder Jord och låt hon hela ert karma och era bekymmer. Sänd en bön upp till Fader/Moder Gud att han bistår er i era ansträngningar att bli helade av Moder Jord. Moder Jord har förmågan att hela och transmutera era bekymmer så att de försvinner från er kropp. Ni blir lättare och gladare till sinnes och känner ett större lugn och en större tillförsikt i er kropp och i er själ. Det är då era gåvor börjar synas och du får en klarare syn för vilken väg du ska gå. Dina steg blir säkrare och det som var tungt och besvärligt lättar för du nu ser så många fler möjligheter. Ditt hjärtas röst väljer den bästa och lättaste vägen för dig.

Det har varit en stark turbulens i det inre och på det yttre planet för er ett tag nu. Men nu kommer svallvågorna att lugna ner sig lite och ge lite utrymme för reflektion, en möjlighet att ta ett steg vidare i sin egen evolution. Det här gäller för er likaväl som för Jorden och resten av alla de varelser som lever på den. Ta nu en stilla funderare på åt vilket håll du ska gå. Vad blir ditt nästa steg? Vad har livet talat om för dig? Har du stannat upp och lyssnat? Har du förstått alla de tecknen som du har fått eller behöver du mer hjälp för att tolka dem? Vill du ha tydligare tecken eller klarare röst från ditt hjärta? Be om vad du behöver och det ska bli dig givet. Så är det sagt och så kommer det att bli, så var tydliga med vad det är ni vill och söker, mina kära Jordbor. Vi står beredda för att lyssna och vi gör allt för att ni ska bli bönhörda nu. Det här gäller på eran egen inre nivå. Det yttre sköter sig sedan av sig självt. Med rätt intention, rätt fokus och rätt vibration så har du fågeln i din hand. Ni bombarderas med höga vibrationer idag så ta emot och låt er kropp få ta del av dem även om det kan kännas lite besvärligt ibland, då du kanske både få minnas och gråta över saker som du redan lämnat men ej löst upp. Allt löses upp mycket snabbare nu. I er medvetenhet och förståelse av er själva försvinner ert karma i samma takt som när man spolar i en toalett.

Det är dags att bryta sig loss från alla negativa energistrukturer och anamma de nya positiva energistrukturer som nu står till buds. Moder Jord håller på att bygga upp sin energistruktur av ljus och kärlek runt om sin Jord. Det här påverkar också era energistrukturer och det är därför det är sådan turbulens på er yta just nu. Det är dags att välja vilken struktur du vill behålla inom dig. Väljer du den lätta eller den tunga, den positiva eller den negativa? Var uppmärksam och följ ditt hjärta nu. Lyssna inåt för att få den ledning du behöver. Bli medveten om tecknen runt dig, som talar om vart du är på väg och hur du ska förhålla dig till den vägen.

Det är mycket positivt som händer i er värld nu. Det är många som sjunger sitt hjärtas sång. Det uppstår många vackra saker på grund av denna sång. Saker som gynnar mänskligheten och allt liv som hör Jorden till. Jag är oerhört tacksam för detta och det sjungs många lovsånger till er ära. Jorden är på väg … ni är på väg. Var i ert hjärta och njut av er nya väg till ljus och skönhet, mina kära.

Vi går med Er – Vi älskar Er så mycket.

På återseende / Judas

Du gillar kanske också...