Sai Baba via Jahn J Kassl, 2 september, 2018

VAR KÄRLEKSFULLA, EGOISTER!

Meddelande från Sai Baba

NÄR ÄR KÄRLEK FULLÄNDAD?

Människor säger: ”Jag är inte älskad! Ingen älskar mig!”

Jag säger er: ”Glöm bort de här idéerna, för det som betyder något är att du älskar.”

Jag är SAI BABA.

Älskade människor,

kärleken är fulländad när ni älskar – kärleken behöver inte vänta på att bli besvarad.

Kärleken gör er orädda – och när någon kommer till er med sin kärlek, då kommer ni inte att bli rädda utan vara kapabla att ta emot denna kärlek.

Det som betyder något i kärlek är alltid huruvida du älskar, inte om du är älskad tillbaka. Kärleken är självisk, den andra personen saknar betydelse.

Endast med hjälp av denna medvetenhet kan din kärlek spridas överallt och nå alla.

Så länge du tror att din kärlek måste vara besvarad och återgäldad är den inget annat än en överenskommelse – och de flesta relationer är inget annat än just det.

Om du älskar mig, älskar jag dig tillbaka – och i den bästa av världar är vår kärlek precis lika intensiv, lika stor och varar lika länge. Akta er för ensidig kärlek, för att älska för mycket, ge för mycket och eventuellt få för lite eller inget alls tillbaka. Så här ser man på kärleken – och detta är idéer baserade på rädsla. De är typiska för rädsla, för en rädd person, men inte för en kärleksfull person.

Miljö, utbildning och religiösa idéer bär skulden för den här oförmågan att älska villkorslöst. De försöker lära dig allt utom meningen med sann kärlek.

OM FÖRÄLSKADE MÄNNISKOR OCH KÄRLEKSPAR

Två människor som är förälskade ses som ett hot, och giftermål anses bara vara av godo om föräldrarna fått vara med och bestämma. En förälskad människa bryr sig inte om sina föräldrar – den vill vara ensam, ensam med den älskade. Någon som är förälskad är lycklig, och som sådan det största hotet för ett samhälle där rädslan härskar och krig finns.

Varför skulle en förälskad människa bry sig om krig? Den personen är lycklig och inte intresserad av att slåss. En förälskad människa är ett stort hot för det här systemet. Det är orsaken till att människor omkring dem alltid väntar på att de ska bli ”vettiga” eller ”normala” igen, på tidpunkten när det ska gå att prata med dem igen – tidpunkten när de på nytt beter sig som man kan förvänta sig av dem.

En älskande människa upplever en ännu djupare lycka och glädje än en förälskad människa. Det hot en älskande människa utgör för detta system är uppenbart.

Någon som genomgått förälskelsestadiet är totalt fri från rädsla och kan inte längre kontrolleras av någon. Den här personen är fri – och människor är förväntade att undanhållas den friheten. Vore det på något annat sätt skulle kärlek och frihet läras ut i skolorna.

Den som älskar Gud och andra människor utan att förvänta sig något från någon av dem är fullständigt stabil, känner ingen avund, svartsjuka eller hat och är – framför allt – fri från rädsla. Det här tillståndet är oacceptabelt för samhället, för människor kan bara kontrolleras genom brist på kärlek och genom rädsla.

VAR KÄRLEKSFULLA!

Var kärleksfulla, egoister – betyder: försäkra dig om att du ger kärlek och inte tar emot den. Sätt inte ett pris på den och förvandla inte kärleken till en affärsuppgörelse.

”Lika för lika” är inte rätt sätt att hantera kärlek.

Älska utan att vara älskade, ge utan att förvänta något i gengäld, och var lycklig – i en värld full av olyckliga människor.

När det handlar om kärlek är det du som betyder något, kärleken kommer från dig – allt annat är oviktigt.

Jag är SAI BABA.

Var medveten om hur vackert ditt liv är när du älskar, och om styrkan som kommer från kärlekens kraft.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...