Källan, Alcyone, Ter`Aka via Galaxygirl 7 februari 2020

Källan, Alcyone, Ter`Aka via Galaxygirl

7 februari 2020

Jag är Källan. Jag är allt det som är och allt det som inte är. Jag omger er med intensiv kärlek och ljus i denna tid av metamorfos av era kroppar, av er planet, av era sinnen, av era hjärtan. För allting förändras. Tiden marscherar på och den har inte bara marscherat, utan sprintat för att försöka ligga ikapp med dessa ljusexplosioner från vår vän här, Alcyone. Alcyone, har du något meddelande till vår dyrbara markbesättning idag?

Jag är Alcyone. Jag sänder er mitt ljus, min kärlek, min sanning. Många sanningar har avslöjats och det har varit smärtsamt. Ni visste att detta var på väg och de andra gjorde inte det. Ha medkänsla med dem. Tiden för dömande är förbi. Medkänsla är det nya dömandet. De är era bröder och systrar. Allt är sammankopplat. Jag känner inget agg mot de unga stjärnor som lär sig vad det innebär att vara en stjärna, att skina sitt ljus. Jag älskar dem. Jag är mäktig på grund av tid, därför att det är så Källan gjorde mig. Jag ser mig i er, mäktiga varelser av ljus. Det är sant. För snart kommer ni att spegla mig ännu mer, men många av er gör det redan nu. Detta nu förändras snabbt. Ni är trötta. Tillåt mig sända er några inkodningar av renaste ljus. (Jag känner darrningar och värme samtidigt. Jag ser hieroglyf-liknande språkkoder och mitt huvud är varmt och stickande och jag får en snabb rädsla för löss!). Galaxygirl, du roar oss alla. Du har inte löss! Det är jag, vi är vänner, minns du? Dessa uppgraderingar är intensiva, eller hur? Ja, det kan kännas som om du har alla möjliga sorters intressanta sjukdomar. Högst sannolikt har du det INTE. Du uppgraderar. Dina gamla datorer får uppgraderingar och de kokar och ångar. (Jag ser min första apple-dator från sent 80-tal och framskridandet från stora bildskärmar till tjocka bärbara datorer. Jag hör modemanslutningen surra, statiken och det genomträngande ljudet av tidiga internetanslutningar. Jag ser Control-Alt-Delete. Och ja, mitt huvud kliar som eld). Hur väl skulle er första dator ha tagit emot all den information som er nuvarande bärbara dator kan processa? Ni håller på att få helt nya kroppssystem, barn av ljuset, och de skrivs medan ni är i det. Ni lever era uppgraderingar. Det är ingen liten uppgift, det är faktiskt en ny uppgift och den verkar gå ganska bra. Ni är fortfarande förkroppsligade, eller hur? Ta hand om era dyrbara biologiska datorer. Låt frukt och grönsaker vara de elektriska strömmar som tjänar och ger er näring. Låt vattnet ni dricker rena och vara den ledare av ljus den är förutbestämd och avsedd att vara. Rena ert vatten. Rena er mat. Ingjut den med glädje. Jag ingjuter er nu med min glädje över er. Ni är inte ensamma. Ni omges av ljus, av mitt ljus och ljuset från många hjälpande händer. Gråt. Släpp. Vet denna sanning. Er suveränitet är nära. Ta min hand och bli absorberade i mitt ljus. Den Kristnade flamman går samman med Sophian. Två blir ett. Dessa flammor av ljus börjar bli aktiverade på olika intressanta sätt på Gaias form i detta nu. Det är en välsignelse att se. Jag övervakar era framsteg och håller er i ljuset. Var i frid och var i glädje.

Vi är Blå Fågelvarelserna. Jag är Ter `Aka. Detta har varit en mycket intensiv vecka för er och vi ser era små ljus flimra en bit bort från våra sfärer. Mycket nätverksarbete, mycket portalarbete, har gjorts den här veckan. Många av er har känt det men varit osäkra på ursprunget till dessa oroande känslor. Vänner, mycket har blivit transmuterat och mycket framgång har nåtts den här veckan. Omge er själva med en mantel av ljus av de högre energierna. Ha avsikten att allt ska fungera perfekt för er, ha avsikten att flöda genom er uppstigningsprocess med mästarens behag och lätthet, för det är vad ni är. Det är vem ni är.

Jag är Ter `Aka. Jag och mina kollegor omger er, med er tillåtelse, med det djupaste av vibrant blått. Vi står runt er, omsluter er, med er tillåtelse, med våra energier. Vi hedrar alltid andras fria vilja. Det är kännemärket för ett högre samhälle. Det är vad som blir manifesterat i er planetära värld. Gaia. Hennes rika blå från rymden är i mycket likt vårt. En sådan ljuvlig planet, en sådan universell skatt av ljus. Vi ser er kära, med era smutsiga stövlar och slitna uniformer, trötta. Ni är krigströtta. Det är definitivt ett slagfält som behöver mer ljusinfusioner. Och det är precis därför som ni är här. Ni infuserar mörkret med ert ljus, och sår det universella medvetandet av sanning med den Kristnade sanningen.

Vi omger er fortfarande, vår gåva ikväll är frid. Djup frid och vila. Vi skapar, med er tillåtelse, er egen personliga blå sfär. Det är en energibuffert. Ni empater har haft en tuff tid, det har inte varit något lätt förkroppsligande. Ni kom inte hit för att ha det ”lätt”. Ni kom hit för att slåss, för att balansera disharmoniska energier, för att låna ut ert ljus, för att testa ert kurage, för att vara superhjältarna i denna kvadrant. Ni är kungliga, kära. Många av er är Elohim som återkommit. Vi arbetar alla ganska tätt tillsammans nu. Mycket samarbete pågår nu i skeppen om natten. Vi gör lagplaner, samskapar, blåser bort mörker. Vi blir mer bekanta med er och er sort, och med er nuvarande upplevelse på Gaia, vilken är mycket utmanande och fängslande. Ni har förtjänat vår djupaste beundran och respekt. Vi ser på er med beundran och kärlek. Många av oss är också för närvarande förkroppsligade. Vi förenas alla i ett enda syfte, att befria Gaia från mörkret och att underlätta hennes metamorfos in i ljuset med behag, värdighet och extrem trygghet för alla inblandade parter. Gaia är en skatt och hon skall bevaras. Nova Gaianer kommer att bli ryktbara lärare för deras roll i detta kosmiska skådespel.

Jag är Ter `Aka. Den blå sfären som omger er är er personliga energibuffert. Fyll den med den frid ni söker. Vi sänder frid in i era kroppar så att de kan uppgraderas fridfullt. Fler uppgraderingar kommer in snabbt och ni måste dag för dag förbereda er och ta hand om er själva så att allt är väl. Bjud in det Kristnade medvetandet i varenda en av era celler. Åkalla friden av Moder Fader in i era chakran. Bjud in ert framtida uppstigna själv att vägleda och styra med stor kärlek. Tillåt er själva den inre glädjen av att veta att ert arbete blivit väl utfört.

Jag är Ter `Aka. När ni sitter i meditation kan ni expandera er blå sfär från runt er kropp till runt Gaias vackra blå kropp. Vi kommer att lägga samman våra färger med hennes. Frid. Vi åker iväg nu.

-galaxygirl

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...