Källan via Galaxygirl, 10 maj 2020

Källan via Galaxygirl, 10 maj 2020

Galaxygirl kanaliserade texter

Källan 10/05/2020

Jag är Källan. Jag är både synlig och osynlig. Jag är Allt som genomsyras av kärlekens kraft med universella underverk, uttryck och äventyr. Barn av min essens, av mitt hjärta, jag ser er, för jag ser genom era ögon era upplevelser av brist på kärlek, avslutanden och nya begynnelser. Jag ser och känner er smärta för Jag är ni. Vi är förbundna, ni är aspekter som utvidgar den universella upplevelsen av expansion.

Jag är Källan. Jag är kärlek, jag är ljus. Jag är tomrummets mörker. Jag är det jag är. Ni är de ni är. Jag finns inom er. Jag har sänt många, många starka ljusvarelser till Gaia. Aspekter som krävde att få komma hit, för att kunna ge sitt ljus och kraft av kärlek till de sovande, som styrdes genom rädsla och hat. En tuff träningsplats var så säker, helt klart inget för de räddhågade. Det finns många sådana träningsplatser i multiversum, men Gaia valde att sjunka längst ner, för att erbjuda den bästa lekplatsen för expansion, för att växa genom kärlek till sanningen. För genom att inte komma ihåg så uppstår möjligheten att minnas. Att minnas att ni är aspekter av mig i kroppar, ett unikt mästerverk eftersom det bara finns en av just du, bara en aspekt som har din samling minnen, genom dina upplevelser. Fast ja, det finns naturligtvis många versioner av er, parallellt och på annat sätt, men det finns ingen precis som du. Du erbjuder ditt eget unika uttryck och upplever din egen nuvarande situation.

Jag är Källan. Jag är kärleken i form. Ni är mina händer och fötter. Ni är mitt klappande hjärta. Nebulosorna sjunger och dansar med mitt ljus. Inom mig finns alla saker. (Jag ser krig, stor förödelse. Jag ser upproret hos de som valde att vända sig från Källans ljus, för att utforska mörkrets kontroll istället). Ja. Det finns många aspekter av mig som ska healas, rensas och tas bort från denna verklighet, till en plats för healing eller mer lärande. Jag är det jag är. Ni healar också era olika livstider då ni utforskade mörkret, då ni kämpade med missbruk eller andra källor till smärta, då ni släppte kontrollen över era Gudssjälv och upplevde dominans. Detta ska inte förekomma längre inom er, dessa sårade delar av mig måste healas. Sänd ljus och kärlek till alla mina aspekter. Och ja, även till reptilerna, skicka dem ljus och kärlek, inte hat. Tillåt er inte att ge inte bort er suveränitet, för det är er egen unika rättighet som barn av mig, ni bestämmer över ert eget öde. Ni kan böja ljuset med era tankar och skapa verkligheter bara genom viljan, för ni är skapare, ni är aspekter av mig. Att avstå från denna kraft och ge den till någon annan, är absurt och sådant kommer inte längre att tillåtas på jorden. Gaias kropp myllrar av ljus, av liv, av förändring. Hennes energier för healing finns tillgängliga för alla hennes barn. Sänd healing tillbaka till henne. Sänd mitt ljus som finns inom er, till henne.

Yeshua och många andra stora mästare var väldigt kopplade till Gaia, de förstod och insåg den heliga förbindelsen med allt liv, och de kände livets andetag som delades av alla, de kände min kärlek och de uttryckte den totalt. Yeshua finns väldigt nära och kommer lättare att upplevas och förstås av de som älskar mig. Avlägsna er från falskheterna och de falska läror som gav mening i en 3D-konstruktion. Expandera. Expandera till de högre dimensionella verkligheter som väntar er, som ber er komma och leka där. Livet ska njutas, kära barn. Livet ska värdesättas, fyllas med ännu mer liv och fler njutningar att skapa och uppleva. Så blir det som kommer i ert rike, inom en inte alltför avlägsen framtid, och på många sätt finns det redan här och nu. För ni upplever alla det ni vill uppleva på det sätt ni begär det. Ni kanske inte tror det ännu, vilket är förståeligt med tanke på det nuvarande kaoset på ytan. Var tydlig med era avsikter. Om detta känns överväldigande för att ni är utmattade av det liv ni för närvarande lever, tänk helt enkelt då på mer kärlek. Ha en intention för mer glädje och se universum samarbeta för att välsigna er. Ha intentionen att heala Gaia, ha intentionen att hon ska heala sina folk. Ha intentionen att Mänsklighetens kollektiv ska stiga som ett, healad, hel. Ha intentionen att förankra ljuset som jag redan ser att ni blir. Ha intentionen för glädje. Intention är enkelt, den fokuserar helt enkelt era tankar på det ni vill skapa. Skapa mer glädje. Då kommer stor välsignelse. Era galaktiska familjer och högre dimensionella varelser, är alla för många för att kunna räkna och förstå, de väntar alla ivrigt på den stora flashen, uppbyggandet, skapandet. Ni är de första som får uppleva det. Nu är detta naturligtvis av högsta design. Alla saker är det. Ha tillit. Ha tro. Sprid ert ljus.

Jag är Källan. Jag sänder er min kärlek, mitt stöd. Det kommer till er i många former såsom den mildaste bris, eller i formation av en skeppsarmada, eller som samlingar av ärkeänglar och änglar som ger sin hjälp. Det händer mycket mer i bakgrunden än vad människan kan uppfatta, precis som det ska, för detta är ett uppdrag som är multidimensionellt som ni vet, och med ett viktigt slutresultat för Alla. Inget förblir ouppmärksammat, inte ens under en sten där vi kunnat lysa mer ljus. Var trygga, var fria. Bli tröstade. Ni är väl omhändertagna, markteam, aspekter av mig. Jag sänder er min välsignelse av styrka och glädje, för båda kommer att behövas i de kommande stunderna av detta jordiska liv, när det övergår från där ni var till dit ni ska. Ni befinner er mitt emellan utrymmena. Om detta känns obekvämt för er, andas in min essens, anslut med mig. Kom ihåg att jag finns där i mellanrummet/ pausen, i det gudomliga ögonblicket av liv och död, av ny skapelse, där finns jag. I de högre dimensionerna är vi ännu närmare anslutna. Men vet att jag aldrig har slutat älska er, har aldrig slutat söka era hjärtan. För ni är mitt hjärta och när jag expanderar så expanderar ni också, och vice versa, kära ni. Er jordiska erfarenhet expanderar Allt. Känn det. Vet det. Ni har mycket stöd och är oerhört älskade. Jag finns alltid här för er. Tala med mig ofta. Vi är ett.

Jag är Källan. Ha intentionen att lära känna mig bättre, och vi ska gå hand i hand genom stormen. Frid. Vet att framgången med uppstigningen är säkerställd, för jag leder personligen hela processen med min gudomliga vilja, kärlek och ordning. Det stora fallet har nu blivit den stora uppgången. Res er in i mig. Res er in i min närvaro, i min omfamning och känn min kärlek till er. Ni är alltid gudomligt stöttade. Denna kunskap ska vara det botemedel de andra omedvetet letar efter. För de söker naturligtvis efter mig och söker något som verkar vettigt mitt i allt oljud. Lyssna till sången om en ny skapelse, om min nya skapelse, sjung den glatt och lyckligt, högt inom er, och det kommer att utstråla en positiv förändring på sätt som ni inte ens kan förvänta er. Det finns inget som inte en helt ansluten ljusbärare kan göra. Ljuset är ostoppbart, liksom kärleken som nu är helt förkroppsligad i detta rike. Matrisen är krossad. Ljuset kommer in. Välkomna det. Jag är oerhört stolt över er alla. Jag är Källan. Frid. Vet att jag älskar er och lev era liv genom detta vetande.

~ galaxygirl

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...