Mira från Plejadernas Stora Råd via Inger Noren, 13 maj, 2020

2020-05-13

Mira från Plejadernas Stora Råd via Inger Noren

Det är en stor ära att få tala med dig o mästare. Jag är Mira från Plejadernas Stora Råd och jag har kommit för att meddela dig att människorna har stigit i uppstigningen den senaste månaden och med denna pandemi som har varit och gjort så att många människor har kunnat gå in i sig själva för att känna efter vad de vill med sina liv. Det kommer snart att meddelas och avslöjas vilka människorna har haft att göra med och dessa avslöjanden kommer från de beslut som du har tagit för dessa personer/varelser. Människorna kommer att bli väldigt upprörda och chockade av dessa avslöjanden som visar hur deras tillvaro har varit under eoner av tid.

Från och med nu kommer det att bli mer information om vad som kommer att hända för människorna i deras tillvaro med bland annat den ekonomiska situationen som just nu är väldigt besvärlig för många människor i världen. Det håller på att bli en ny världsordning och med den stora förändringar med ett nytt finansiellt system och även inom den hälsovård som nu råder. Valutorna kommer att förändras och alla kommer att få möjlighet att få tillgångar i form av pengar eller guld.

Den hälsovård som nu gäller förändras med att sjukhusen inte kommer att behövas i den utsträckning de gör nu utan läkarhjälp kommer istället bestå av homeopatisk vård och av läkare som är speciellt utbildade i denna typ av vård. Läkemedelsindustrin kommer inte att behövas i samma utsträckning utan endast användas för ofarliga mediciner utan biverkningar.

Fler pandemier kommer att fortsätta och med den befolkningsminskningen. Alla människor är inte beredda att gå med GAIA i hennes uppstigning till en högre dimension utan föredrar att vänta och mogna när de kommer hem till sina själsfamiljer eller galaktiska familjer. Alla som följer med GAIA måste dock vara i resonans med henne för att kunna flytta upp till en högre dimension. Det skulle i så fall bli väldigt obehagligt för dessa personer i en högre dimension jämfört med vad man är i själv och därför kommer en del människor stanna kvar i den tredje dimensionen för att mogna och vakna i sin egen takt. Det är ändå väldigt många människor som har vaknat och är väldigt medvetna om vad som händer med Jorden och har börjat förstå sig själva varför de har kommit till Jorden i denna tid.

Många har börjat ifrågasätta hur det har varit möjligt att så mycket av svåra umbärande har fått pågå så länge framförallt för människor i länder med stor fattigdom. Skillnaden mellan fattiga och rika länder har varit alltför stor och mycket av fattigdomen har berott på de rika ländernas girighet att ta av de fattiga ländernas naturtillgångar utan att ta hänsyn till människorna. Detta kommer att utjämnas. De rika länderna kommer att få ge tillbaka mycket av det som de har stulit från andra länder. Allt kommer att förändras. Jorden kommer att renas så att växter och spannmål kommer att kunna användas av både människor och djur för föda utan att bli sjuka som det nu är. Haven kommer också att renas så att människor och djur kan använda det som finns i haven för den föda de behöver. Ingen ska behöva svälta.

Det är av väldigt stor vikt att människor börjar ta in att det har skett en förändring för deras liv och vad som kommer att hända inom den närmaste tiden. Det är väldigt viktigt att alla har en positiv och kärleksfull inställning till sig själva och andra. Det har verkligen visat sig att människorna har tänkt mycket på varandra och även att försökt skydda de äldre i samhället vilket är en fantastisk och kärleksfull utveckling. Fortsätt att älska varandra och er själva för det är ni värda.

Vi älskar er alla väldigt mycket.

Mira från Plejadernas Stora Råd

 

Stort tack …. I kärlek jag tjänar …. JAG ÄR

Du gillar kanske också...