Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 maj 2020

Det Arkturiska Rådet, 12 maj 2020

Via Daniel Scranton

Förändringar i Ert Ekonomiska System Kommer att Komma

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi skickar energivågor som är utformade för att hjälpa er med att rensa rotchakrat, vilket ni fortsätter med att göra där på Jorden. Vi vet att det här är det mest utmanande chakrat för er alla att rensa, på grund av intensiteten i era liv i den fysiska världen på Jorden. I rotchakrat finns alla era rädslor, alla trauman och all fastklibbad energi som ni någonsin har dragit på er under alla era livstider, och det är därför som så många av er inte är i energiflödet med er fysiska kropp, eller med överflöd, eller med allt som ni vill manifestera i ert liv.

Det är också därför ni har en så hög procent hemlösa. Det system som ni har just nu, gör det möjligt för de rika att bli rikare, medan de mycket fattiga lider på grund av den kollektiva rensningen av rotchakrat, som ni måste göra som mänskliga varelser. Därför har vi sänt dessa energivågor för att hjälpa er att öppna upp och frigöra det som inte längre gagnar er hos dessa intensiva rotchakras.

Och vi får hjälp av väsen från Plejaderna, som är healingmästare i den här galaxen. Vi vet att många av er som just nu finns på Jorden också är mästare i denna konst, och ni kommer att assistera oss och era guider med att leverera dessa energier där de behövs, för er själva och för era medmänniskor. Det här är en tid när så mycket positivitet kan komma ut ur de omständigheter ni alla lever i, och om ni öppnar upp er själva och känner för de mycket hjälpsamma, helande energierna som kommer in kan ni göra så mycket mer för er själva och era medmänniskor vid denna tid.

Det här är bara början. När ni väl har rensat ut allt som ni behöver från ert rotchakra, kommer ni att kunna tillåta så mycket mer, och ni kommer att se förändringar i det system som ni har på Jorden, vilket gör det lättare för varje enskild människa att växa och blomstra. Och det är vad de av er som är vakna vill, och det är också det som ni är där för att hjälpa till att förverkliga.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...