Kallelse för Agerande av Patricia Diane Cota Robles, 13:e juli 2017

Kallelse för Agerande av Patricia Diane Cota Robles, 13:e juli 2017

 

Er JAG ÄR-Närvaro har attraherat denna information till er sfär av medvetenhet, på grund av vilka ni är, och varför ni är på Jorden under denna gynnsamma tid.

Informationen som delas med er idag från Himlens Sällskap, är något ni är mycket medvetna om på en högre nivå av medvetenhet, men att ni kanske inte minns i det här täta fysiska planet.

Den gudomliga avsikten med denna information, är att påminna er om att tiden för er att uppfylla ert syfte och skäl av att vara på Jorden, är NU.

Det som händer i Regeringen i USA och i Regeringarna över hela Världen vid denna Kosmiska Stund, är en kraftigt intensifierad utrensning, som driver mänsklighetens missförhållanden till ytan, på ett sätt som inte kan ignoreras.

Att detta sker på det här obekväma sättet, är för att motivera er och mig och resten av den Uppvaknande Mänskligheten, till handling. Detta är ett viktigt steg för att rensa väg för de globala händelserna, som kommer att uppstå under augustis serie av förmörkelser. Ljusets Varelser vill att alla vi ska veta denna Sanning, eftersom de är mycket medvetna om hur svåra utmaningarna är, som Mänskligheten står inför dagligen.

Vi visste alla att det skulle bli så här, när vi volonterade för att förkroppsligas på Jorden under denna makalösa tid. Vi kom överens om att komma hit trots allt skrämmande, och det kan bero på att vi visste att vi hade all den kompetens, kunskap, styrka, mod och vilja som var nödvändig, för att lyckas i detta monumentala uppdrag.

Som ett sätt för uppmuntran, påminns vi om att varje person som beviljades tillstånd att förkroppsligas på Jorden just nu, fanns det tusentals fler som valdes bort. Men det berodde inte på att vi är bättre eller mer Upplysta än någon annan.

Det berodde på att vår Fader/Moder Gud och Himlens Sällskap kände, att på grund av våra tidigare livserfarenheter hade vi en bättre chans att Vakna, och hålla fokus på Ljuset inför den motgång vi måste möta.

När vi observerar vad som sker i den yttre världen, är det uppenbart att något stort, men väldigt förvirrande, sker. Det finns två påståenden i Bibeln som beskriver det vi upplever, det ena är, ”Det här är tiden för att skrika och gnissla tänder” och det andra är ”Allt som är dolt måste nu avslöjas”.

Anledningen till att detta kallas ”skrik och tandagnisslan” är att när vi tittar på den yttre världen, kan vi enkelt se att den hemska negativiteten pressas upp till ytan för att bli healad och omvandlas tillbaka till Ljus, och det skapar en illusion om att saker blir värre. Men det vi inte så lätt kan se, är att det är det otroliga Ljuset från Gud, som driver de negativa sakerna till ytan.

Det andra påståendet, att ”Allt som är dolt nu måste avslöjas”, är också resultatet av Guds Ljus som driver upp allt till ytan. Detta påstående innebär inte bara att man trycker på ytans girighet, korruption och maktmissbruk, som har manipulerat Mänskligheten i hemlighet sedan vårt fall från Nåden. Det innebär också att den djupa Sanningen om vilka vi är avslöjas, som Guds Söner och Döttrar.

Denna tillströmning av Ljus från Gud, hjälper oss att fördjupa vår JAG ÄR-närvaro i vårt medvetna minne, minnet om varför vi är på Jorden vid den här tiden. Det avslöjar också att vi volonterade för att hjälpa denna planet, och ALLT hennes Liv, för att Stiga Upp i Evolutionens Spiral till den Nya Jordens 5-dimensionella frekvenser. Jordens Uppstigning kommer segrande att uppfylla nästa fas av vår evolutionära resa, tillbaka till Hjärtat av vår Fader/Moder Gud.

Er JAG ÄR-närvaro vill att ni ska veta att ni har förberett er för denna stund i livet på Planeten Jorden. Det är sant, även om ni känt er förkrossade, upplevt hopplöshet, otillräcklighet eller maktlöshet på grund av de saker ni bevittnar och upplever.

Dessa tankar och rädslobaserade känslor, är bara kvarstående minnen från ert ego som registrerats i er Eteriska Kropp. Ni är mer kraftfulla än ni vet om, och er Jag Är-Närvaro är beredd och väntar på möjligheten, att få avslöja er del i den här aldrig tidigare skådade Gudomliga Planen.

Er JAG ÄR-Närvaro är den enda som korrekt kan avslöja för er vad ert syfte är, och vad ni volonterade för att åstadkomma under denna livstid. Så centrera er varje dag och be er JAG ÄR-Närvaro osvikligt vägleda er, för att kunna uppfylla er högsta Gudomliga Potential, i varje tanke, känsla, ord och handling, som ni uttrycker. Var sedan uppmärksamma.

Ingenting i ert liv sker genom misstag. Var enda sak som kommer in i er sfär av medvetenhet, är en del av er Gudomliga Plan. Var medvetna om att varje ögonblick, varje dag, varje andetag ni tar, så har ni möjlighet att uppfylla ert SYFTE och ANLEDNING för att VARA på Jorden, genom att lägga till Ljuset i Världen.

Er JAG ÄR-Närvaro vet exakt hur man gör det, så var öppen och mottaglig för den intuitiva inre vägledningen, ögonblick för ögonblick.

KALLELSEN FÖR AGERANDE.

Himlens Sällskap ber oss alla göra vårt allra bästa, för att inte bli känslomässigt fångade i de fruktansvärda sakerna vi bevittnar i världen. Genom att hålla fokus på vår JAG ÄR-Närvaro, och ge denna aspekt med vårt eget Gudomliga herravälde av tankar och känslor, kan vi absolut vara ”I VÄRLDEN MEN INTE AV DEN”. Från denna nivå av Gudomlig Medvetenhet, kan vi åberopa Ljuset Från Gud på betydelsefulla kraftfulla sätt.

Himlens Sällskap ber om vår hjälp med att transmutera den negativitet som nu uppkommer. Som ni vet, på grund av vår fria vilja för att något ska manifesteras i det fysiska planet, så måste kallelsen på hjälp göras av någon som lever på det fysiska planet.

Så lyssna på ert hjärta, och om ni är i samklang med denna viktiga del i Jordens av utveckling, använd detta anrop som Saint Germain gett oss nu. Vi uppmanas alla att anropa den Violetta Flamman när vår JAG ÄR-Närvaro leder oss till det. Tack för er vilja att addera Ljuset i Världen på detta kraftfulla sätt.

ANROPA DEN VIOLETTA FLAMMAN FRÅN SAINT GERMAIN.

JAG ÄR min JAG ÄR-Närvaro, och JAG ÄR Ett med min Fader/Moder Gud och JAG ÄR i Närvaro med ALL Mänsklighet. Som En Energi, Vibration och Medvetenhet av Ren Gudomlig Kärlek åberopar jag de mest intensiva frekvenserna av den Violetta Flamman av Guds Oändliga Perfektion, som den Kosmiska Lagen tillåter.

Saint Germain och era Legioner av Violetta Eldänglar, ber er skina med denna Violetta Flamma, med kraft och styrka av tusen Solar in i, genom och runt varje person, plats, tillstånd och sak, som är förknippad med USA:s Regering, och varje annan Regering runt om i Världen. Transmutera varje tanke, känsla, ord, handling, minne och övertygelse tillbaka till Ljuset, som vilken person som helst som är associerad med världens regeringar, någonsin kan ha uttryckt i någon tidsram eller dimension, som är lägre än den Gudomliga Regeringens perfektion.

Fyll varje persons hjärta och sinne med den heliga kunskapen om att den Gudomliga Regeringen är en regering AV den JAG ÄR-Närvaron, GENOM den JAG ÄR-Närvaron, för den JAG ÄR-Närvaron. Det är en regering baserad på Gudomlig Kärlek, Enighet och Vördnad för ALLT liv.

Jag accepterar och VET att den Violetta Flamman av Guds Oändliga Perfektion ökar dagligen, timme för timme, minut för minut, med varje Andetag jag tar.

Och så är det! Älskade JAG ÄR, Älskade JAG ÄR, Älskade JAG ÄR det JAG ÄR.

 

»Källa – Författare: Patricia Cota-Robles

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...