Patricia Cota-Robles, 1 januari, 2023

Patricia Cota-Robles

av Patricia Cota-Robles

1 januari 2023

Kosmiska varelser från System av Världar bortom vår Stora, Stora Centrala Sol fick tillåtelse av vår Fader-Moder Gud att gå ner i Jordens atmosfär för att hjälpa mänskligheten på kraftfulla sätt som vi tidigare inte hade kunnat stå emot vibrationsmässigt. Våra Gudsföräldrar gav dessa Ljusvarelser tillåtelse att stanna här och att arbeta med varje persons JAG ÄR-närvaro från den 22:a septemberdagjämningen fram till den 21:a december 2022. Innan de återvände till sina avlägsna Hem vid Solståndet välsignade de Mänskligheten med en aktivitet av ljus som förberedde var och en av oss på underbara sätt för det Gudomliga Uppdrag som vi är Kallade att uppfylla år 2023.

Den 21 december 2022 kodades denna Ljusaktivitet in i mönstren för den Nya Jorden i Guds Kausala Kropp och kommer att intensifieras på cellnivå inom varje Människa varje gång vi deltar i denna Gåva från de Kosmiska Varelserna. Om du har Hjärtekallelsen att göra det, snälla gå med mig och Ljusarbetare runt om i Världen nu när vi ger kraft till denna Gåva från Höjden för varje man, kvinna och barn på Jorden.

Och vi börjar.

JAG ÄR min JAG ÄR Närvaro och JAG ÄR Ett med min Fader-Moder Gud. I Kärleksfull Tacksamhet Andas jag in min Livskraft som är min Livsgåva. Med varje upphöjt Heligt Andetag jag tar Helar min JAG ÄR-närvaro varje tanke, känsla, ord och handling som jag uttrycker med Ljus och Kärlek som uppskattning för min Livsgåva.

JAG ÄR också Ett med JAG ÄR-närvaron för varje man, kvinna och barn på Jorden. Tillsammans smälter Mänsklighetens JAG ÄR-Närvaro nu samman till Ett Lysande Ljusväsen som vaggar Moder Jord och ALLT liv som utvecklas på henne inom våra Enade Hjärtflammors Gudomlighet. Mänskligheten, Elementarriket och Moder Jord Andas nu i samklang med mig som Ett upphöjt Heligt Andetag.

Det jag åberopar för mig själv denna dag, åberopar jag för varje persons räkning på denna Planet, Elementarriket och Moder Jord i perfekt linje med vars och Ens Gudomliga Plan och det Högsta Goda för alla berörda.

Nu, Älskade Gudsnärvaro, JAG ÄR, genom Gudomligheten som flammar i varje människas Hjärtflamma åkallar jag de 5:e dimensionella Tysta Väktarna och de Kosmiska Varelserna som hjälper oss från Systemen av Världar bortom vår Stora, Stora Centrala Sol. Jag åkallar Sollogoset från Jordens härstamning inklusive vår Fysiska Sol – Helios och Vesta, vår Centrala Sol – Alfa och Omega, vår Stora Centrala Sol – Elohae och Eloha och vår Stora, Stora Centrala Sol – El och Ela. Jag åkallar också den Mäktiga Elohim och alla Ljusväsen som tjänar Jordens utveckling från den Upplysta Sanningens Riken.

På denna heliga och helgade dag, genom det Gudomliga Ingripandet av hela Himlens Sällskap, nu samlade i Jordens atmosfär, åkallar jag från själva Kärnan av Skapelsen de mest intensifierade frekvenserna av 5:e-Dimensionellt Kristallint Solljus som Mänskligheten och Jorden är kapabel att ta emot vid denna tidpunkt. Mina älskade, använd denna Ljusgåva för att accelerera den Gudomliga Alkemin som Förvandlar Mänsklighetens kolbaserade Jordiska Kroppar, Elementarriket och Moder Jord till 5:e-Dimensionella Kristallina Solljuskroppar.

Lyft samtidigt Mänsklighetens nykalibrerade andliga hjärncentra såväl som våra mentala kroppar, våra övermedvetna sinnen, våra medvetna sinnen, vårt undermedvetna och våra fysiska hjärnstrukturer till helt nya nivåer av Gudomligt Medvetande.

Detta förhöjda Medvetandeskifte bemyndigar nu HELA mänskligheten att tydligt höra den Inre Rösten av vår JAG ÄR-Närvaro och Rösterna från Ljusvarelserna som tjänar oss från de Himmelska Rikena när de hjälper oss att uppnå ett tillstånd av Lyssnande Nåd.

Från detta heliga utrymme hör jag en Röst som talar i de djupaste håligheterna av min Hjärtflamma … och jag lyssnar.

De Gudomliga Orden som ekar i min Hjärtflamma påminner mig om att JAG ÄR ett Guds Instrument, och att jag har kommit till Jorden under detta kritiska ögonblick för att vara Guds hjärta, Huvud och Händer i den fysiska formvärlden. När jag lyssnar på dessa ord kommer jag ihåg.

Denna hågkomst väcker inom mig den Inre Vetskapen om att jag har förberett mig i eoner av tid för mitt Gudomliga Uppdrag under detta Kosmiska Ögonblick. Djupt inne i mitt Hjärtas hålrum VET jag att jag har all den visdom, styrka, skicklighet, kunskap, talang och förmåga jag behöver för att lyckas uppfylla mitt uppdrag från Gud Segerrikt… Jag har också modet att agera NU.

Plötsligt hör jag Guds Röst som kallar mig till en högre oktav av Gudomlig Tjänst … jag svarar med villighet och entusiasm.

Guds Röst uppenbarar för mig att på grund av tidens brådska har en beredskapsplan för Jorden satts igång, och min hjälp behövs akut för att planen ska lyckas… Jag går glatt med för att tjäna i vilken egenskap Jag än Är behövd.

Guds Röst som talar i min Hjärtflamma avslöjar att tiden är kort och att JAG ÄR nödvändig som ett surrogat i denna aldrig tidigare skådade Gudomliga Plan för att tjäna som ett Guds Instrument för HELA Mänsklighetens räkning. I djup ödmjukhet och medkänsla arbetar jag som volontär.

Jag tar ett djupt Andetag och jag känner hur jag går i spiral uppför en glittrande axel av Ljus. På ett ögonblick står JAG inför Augusti-Närvaron av de Kosmiska Varelser som tillfälligt har kommit hit för att hjälpa oss från System av Världar bortom vår Stora, Stora Centrala Sol. Dessa Ljusvarelser har fått tillåtelse av vår Fader-Moder Gud att hjälpa Mänskligheten under denna kritiska aspekt av Moder Jords Gudomliga Plan på sätt som aldrig tidigare har tillåtits av Kosmisk Lag. Detta tillåts nu eftersom kärleken till vår Moder Gud äntligen har återvänt och nu återtar denna Jord.

Denna gudomliga intervention övervakas av varje persons JAG ÄR-närvaro och kommer att ske för varje Guds Son och Dotter i linje med vårt högsta goda och den maximala hjälp som vi kan tillgodogöra oss säkert.

När jag ser på dessa Kosmiska Varelser med förundran och vördnad, verkar Ljuset från tusen Solar stråla genom deras Hjärtflammor. Utsökta färger, dofter, musikaliska toner och vibrationsfrekvenser bortom allt jag någonsin har upplevt börjar genomsyra mitt Väsen. När detta underbara Ljus går in i Renhetens Kärna i varje atomär och subatomär partikel och våg av mina Jordiska Kroppar, och alla utrymmen mellan dessa partiklar, inser jag att jag tar emot ett dop i Helig Eld direkt från min Fader/Moder Guds Hjärta, det Kosmiska JAG ÄR, Allt Som Är.

Jag känner nu mitt Hjärtas Kallelse och jag rör mig närmare den lysande Närvaron av de Kosmiska Varelserna. Som En Lysande Närvaro lägger de sina flammande Ljushänder på mitt huvud och påbjuder:

”Med detta Dop i Helig Eld från hjärtat av vår Fader-Moder Gud Helgar vi nu dina Jordiska Kroppar.”

”Vi Helgar ditt Sinne till att vara Ett med Guds Gudomliga Sinne.”

De Kosmiska Varelserna lägger nu sina Ljushänder på mitt Hjärta och förkunnar:

”Vi Helgar ditt Hjärta till att vara den Öppna Dörren genom vilken vår Fader-Moder Guds omfattande Gudomliga Kärlek och Gränslösa Överflöd kommer att flöda för att välsigna dig och allt Liv.”

Varelserna lägger nu sina Ljushänder på mina ögon och deklarerar:

”Vi Helgar dina ögon till att uppfatta Sanningen och att erkänna perfektion i allt.”

De lägger nu sina Ljushänder på mina öron och deklarerar:

”Vi Helgar dina öron för att höra Guds fortfarande lilla Röst i ditt Hjärta för vägledning och upplysning. Lyssna verkligen och svara med Kärlek till alla de som kommunicerar med dig.”

De kosmiska varelserna lägger nu sina ljushänder på mina läppar och deklarerar:

”Vi Helgar dina Läppar till att bara uttrycka sanning och att kommunicera klart, öppet och ärligt närhelst du talar.”

De lägger nu sina ljushänder på min näsa och deklarerar:

”Vi Helgar dina näsborrar för att andas in det perfekt balanserade Heliga Andetaget av det Gudomliga Maskulina och det Gudomliga Feminina. Detta förhöjda Heliga Andetag kommer nu att vitalisera, föryngra och hela dina Jordiska Kroppar med varje Andetag du tar.”

Deras Ljushänder är nu placerade på mina händer och de deklarerar:

”Vi Helgar dina Händer till att välsigna och hela allt som du rör vid.”

De Kosmiska Varelserna lägger nu sina Ljushänder på mina fötter och deklarerar:

”Vi Helgar dina fötter så att när du fortsätter din Jordiska vistelse kommer du att vandra på Ljusets Väg. När du uppfyller din Gudomliga Plan kommer du att nå din högsta potential som ett Guds Instrument.”

De Kosmiska Varelserna deklarerar nu:

”I namnet av det Kosmiska JAG ÄR, Allt Som Är, deklarerar vi att detta dop genom Helig eld och denna helgning genom det oändliga ljuset från vår Fader-Moder Gud segerrikt har uppfyllts för varje man, kvinna och barn på Jorden. Denna Ljusaktivitet har permanent kodats in i vår Fader-Moder Guds Kausala Kropp. Och så är det.”

I djup Ödmjukhet och Tacksamhet uttrycker jag min uppskattning för möjligheten att vara ett Guds Instrument på detta nya och kraftigt accelererade sätt. Fader-Moder Gud tillåt mig att vara den Öppna Dörren för Guds Ljus och en Kraft för Helande av allt Liv jag kommer i kontakt med under min Jordiska vistelse. I mitt uppdrag att vara ett Guds instrument magnetiserar jag in i min påverkanssfär varje person, plats, tillstånd eller sak som jag kan hjälpa på något sätt med Guds Oändliga Ljus. Ge mig de Gudomliga Möjligheterna att älska allt liv FRITT på denna ljuva jord.

JAG ÄR ÖPPEN! Jag är Villig! JAG ÄR Mottaglig! Och JAG ÄR Tacksam! JAG ÄR Guds Oändliga Ljus i aktion på Jorden! Och så är det, älskade JAG ÄR Som JAG ÄR.

Kära, gå in denna vecka och fråga din JAG ÄR Närvaro hur du kan förena dig med Världens Ljus på det mest kraftfulla sättet under denna livsviktiga och underbara tid.

Gud Välsigne Dig,

Patricia Cota-Robles

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *