Marsenergier via Méline Lafont, 7 mars 2016

Unknown

Marsenergier

Via Méline Lafont, 7 mars 2016

Eftersom vi har gått in i mognadsfasen, är det en del saker som efterfrågas av oss medan vi bombarderas av massvis med energier från solsystemet och även från vår SOL. Den inre solen, som vi känner igen som den inre Kristus, har förstärkts i sin aktivitet på en solnivå där vi förkroppsligar varje nivå av denna Kristnade Översjäl, steg för steg.

När vi nu är jordade mogna ledningar, smälter det kristnade morfogeniska fältet från den inre solen samman på ett minst sagt spektakulärt sätt. Allt vi kommer att hitta är den inre solens mall när vi dyker ner på en fördjupad nivå i vår uppstigning.

Er inre kompass kan förvrängas vid denna tidpunkt och peka åt alla håll som en magnet utan styrsel, något som har att göra med att den inre solmallen reser sig och medför på så sätt en djupare anpassning, vilket påverkar ert morfogeniska mänskliga fält.

Det gäller alla magnetiska och sfäriska energifält, att de smälter ihop till ett supermedvetande så att ni kan införliva hela det medvetandefältet till ert medvetande. Supermedvetandet i ert nuvarande sfäriska fält såväl som era inre vibrationer, kommer fram genom de många mallar som finns tillgängliga för er just nu. Och låt oss säga att för de flesta av er som läser det här, kommer det att vara Solmallar, ofta även kallade Kristus.

 

Vad betyder detta?

När det gäller definition – något som är omöjligt att definiera på det sätt det presenterar sig själv – är era kroppar i en omvandlingsfas. Så vi fortsätter att förändras, eftersom förändring är det som tjänar oss bäst. Det finns inte en enda punkt i Kosmos som inte förändras och som Mästaren Saint Germain skulle säga: ”Förändring är den enda vägen.” Så vi är på väg in i en annan fas av förkroppsligandet, där solmallen dyker upp och låter oss röra oss från återupplivandets nivå till förkroppsligandets nivå – förkroppsligandet av solmedvetandet och Kristusljuset. Mars är bron för det, som Solmedvetandet Sanat Kumara skulle säga.

Jag har blivit medveten om en Solvarelse som är närvarande inom mig och den pulserar så starkt. Den för mig genom medvetandenivåer som jag inte har kunnat nå tidigare, eller så har jag bara uppfattat det så. En magisk kraft och en sådan inre styrka och så mycket energi att ge och arbeta med!

Innan denna upplevelse var jag helt ”borta” i 8 dagar i alla mina 4 lägre kroppar. Emotionell topp, mental trötthet, eteriskt tryck och fysiska smärtor. Jag har aldrig upplevt en sådan värk i kroppen tidigare – ben, muskler, häftig migrän och feber, inre kyla. Men det som kom ut av det är det jag delar med mig av till er nu. En förnyad känsla och en sådan magisk kraft inom mig att det känns som en helt ny kropp och ett helt nytt medvetande. Åtminstone är det så det känns.

Den yttre verkligheten är densamma, men inom mig har jag förändrats så mycket. Det tar fram en förändring av hur jag uppfattar världen och hur det känns för mig. Kanske ska jag ta saker mycket mindre personligt och inte så allvarligt. Även om jag har mycket att oroa mig för privat, känner jag mig avslappnad och med en inre vetskap om att allt är bra.

Ni kan känna i magtrakten och i era tre lägre chakran att det pågår en hel del. När den inre Solen kommer fram integrerar vi Solmedvetandets införlivande på en djupare nivå. Därmed renar ert solarplexuschakra sig, vilket hjälper er att finna er till rätta på den nya medvetandenivån. Allt detta för att hjälpa er att förbereda Kristusmedvetandets införlivande i era nedre centrala chakran, som är era fysiska chakran.

Även anpassningen med Solmallen måste göras genom solarplexuschakrat för att upprätta denna Gudomliga förbindelse. Det sker vid varje sammansmältning på Jorden, det är därför många har intensiva influensaliknande symptom. De har snarare varit djupa avgiftningar och en omkodning för dem som är på väg mot uppvakningen. Allt detta för att väcka upp mänskligheten och att välkomna dem som är redo för verkligt sammansmältning med Ljuset. Det är mäktigt och ni kanske har känt det, såsom jag har gjort.

Som mogna ledningar har vi nu förmågan att gå vidare med våra uppgifter på ett mer djupgående sätt. För många innebär det här att följa sin inre röst, vidta åtgärder och förse den här världen med ert inre Kristusljus. Allt ni har fått lära, läst och uppleva har nu lett till en punkt där ni kan vara medvetna om vad ni är, vad ni representerar och vad ni är kapabla till. Ta över facklan som räcks till er och gör något vackert med den. Tro på er själva, för ni har lärt er tillräckligt och kräv tillbaka er Gudomlighet. Det är dags att göra det på ert sätt och sprida era medvetna frön.

De som kan kalla sig själva för Ljusbärare håller i facklan nu. Upplys världen och vittna om de enorma förändringar som sker världen över och som började inom er. Berätta om det ni känner har pågått inom er och som reflekteras i det kollektiva minnet. För några kan det betyda att ni fördjupar er upplevelse genom att bada i Ljusets Tempel, och snart kommer ni att upptäcka vad det innebär för er. Ingen vet, för vi har aldrig varit på den här typen av resa förut – inte på det här sättet med våra fysiska kroppar på en sådan nivå. Må det bli en resa med alla slags välsignelser och mycket Kärlek, för det är så det känns för mig just nu. Det är som att ge upphov till en SOL – vilken upplevelse!

Tre portaler denna månad.

Tre vackra portaler kommer att öppna sig i mars månad och förstärka den här upplevelsen. Allt ni behöver göra är att gå inom er och öppna er själva och tillåta det att ske. Solen och Solmallen har stor kraft och visdom och de kan fullända några av era förmågor och göra förändringar i andra.

Solförmörkelsen/nymånen den 8 mars, 2016 handlar om självbestämmande och att sätta ljus på vad som behöver förändras i er verklighet. Nymånen ska ge er energi och den styrka som behövs för att åstadkomma förändringen.

Vårdagjämningens portal är alltid en speciell portal med en Gudomlig intention att uppgradera våra solkoder till nästa nivå. Månförmörkelsen den 23 mars, 2016 är en annan förstärkare av Kristusaktiviteten i er hjärna. På så sätt kommer vårt kretssystem att fyllas på med solkoder för att hjälpa alla våra organ och muskler att bli kodade av denna Ljusfrekvens och börja sin anpassningsprocess.

Det kommer att bli ett underbart ögonblick med många möjligheter. Vad ni gör med det är alltid helt och hållet upp till er själva, ni har fått ta del av det här bara för att ni ska vara medvetna om det. Energiflödet som jag känner sedan två veckor tillbaka är fantastiskt och så starkt. Jag måste hålla huvudet klart och fokuserat, vilket har blivit lättare och mer naturligt. Å andra sidan har det blivit svårare att fokusera på sådant som inte är av 5D-energier. Det har blivit tvärtom.

Kom och delta i denna underbara våg av energier och fira er införlivningsprocess!

Med kärlek, Méline.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.melinelafont.com

Du gillar kanske också...