Kanalisering från den högsta Källan via Berit von Scheven, 26 augusti, 2021

Kanalisering från den högsta Källan

Berit von Scheven

Till er ni alla vackra själar som lever i den nya jordens, första självande minut. För det är en självande minut ni befinner er i nu. Vi säger en minut för i våran tideräkning är det inte mer än en minut. Men i eran gamla tid känns det nog som en evighet för de flesta av er. Ni undrar, kommer detta aldrig att ta slut det här vansinnet som härjar runt på jorden just nu. Vad väntar vi på ska hända? Ska det alltid förbli så här? Nej, nej, nej, säger vi er.

Men ni vet att innan något nytt kan skapas måste det gamla försvinna och dö ut för att ge plats för det nya. Och det som sker nu är en utrensning på alla plan på jorden.

Livet är värdefullt. Livet är mycket mer värdefullt än ni kanske anar alla gånger. För ni rusar fram så fort. Ni hinner inte tänka efter. Framför allt hinner ni inte känna in vad livet ger er för lärdomar. Ni har allihopa valt att komma ner på jorden i den här tiden. Ni vill finnas här när det stora eventet äger rum. Många av er har väntat länge på att det skulle ske. Och så plötsligt kom det. Ändå lite oväntat men nu är det här.

Vi vill ge er en bild av hur ni sitter på en karusell. Ibland snurrar karusellen otroligt fort och ni är rädda för att flyga av och håller er krampaktigt fast. Men vi säger er, det är inte den bästa lösningen. Den bästa lösningen är att gå av karusellen. Ja säger ni, men jag kan väl inte hoppa av när den snurrar så fort. Nej, det är inte lätt det vet vi. Men det vi ber dig är att sakta, sakta, sakta låta karusellen minska i hastighet.

Med det menar vi att låta dina tankar och ditt sinne komma till ro. Stanna upp och ta in var du  befinner dig i livet. Vad säger din kropp till dig just nu? Vörda din kropp! Ditt heliga tempel som du har fått för att du ska lära dig det du kom ner till jorden för att lära dig. Ditt heliga tempel som ska vördas och tas omhand på bästa möjliga sätt. Du vet vad som är bäst för dig men ändå är det svårt att göra det. Varför är det så svårt att tänka och göra det vi egentligen vill. Vi snurrar bara med i livets karusell och vet egentligen inget annat. Vi har snurrat med hela vårt liv Det är bara det att karusellen snurrar fortare och fortare.

När vi ser på jorden och människorna där är det inte alltid en roligt syn. På några platser ser vi eld och rök som stiger upp från marken. På många, många platser runt om på jorden förbränns de gamla energierna. Det som inte kan finnas kvar om det nya ska uppstå. Ni ser det naturligtvis som förödande och det förstår vi. Men som vi sa tidigare, för att det nya ska uppstå behöver det gamla försvinna. Sen kommer det nya livet, den nya jorden, likt Fågel Fenix resa sig ur askan till ett liv som ni skapar tillsammans. Med den medvetenhet, den visdom och den kunskap ni har uppnått nu kommer ni att skapa en mycket bättre värld än den ni kom ner till.

Ni kommer att lämna efter er en bättre värld till de som kommer efter er. Tyvärr kommer inte alla människor att finnas kvar. En del kommer att lämna jordelivet nu. Men det är som det ska. Sörj inte de som väljer att gå över. Vet att det är deras val. Deras livstid på den här jorden just nu är över. De har uträttat det de skulle göra på jorden. Därför lämnar de den nu. Det är ingen flykt för att de är rädda det är bara skrivet så i deras själskontrakt.

Men ni som är kvar har valt att höja era frekvenser, höja era energier, öka eran medvetenhet. När ni gör det ökar ni samtidigt det kollektiva medvetandet på jorden. Det ni gör kan ni tycka är väldigt lite men ni har hört att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan på andra sidan jordklotet. Förringa inte er själva och er egen insats. Förringa inte det ni gör utan fortsätt jobba med er själva. Ge aldrig upp. En gång kommer ni att var där vid paradiset port.

Ja, vi menar att paradiset finns. Det kanske inte är en plats, Shangri La, som ni pratar om. På sätt och vis kan vi säga att det är det men det är mer en mental bild, en mental konstruktion som ni kan skapa på jorden nu. Med eran högre medvetet ser ni genom illusionens slöja. Ni ser världen som den egentligen är med friskt rent, klart vatten, gröna skogar, blånande berg och människor som lever i frid och harmoni med varandra och djuren. Allt andas fri och ro.

Vi vet att just nu är det skakigt på jorden. Vi ser också hur stora områden är översvämmade. Områden där det i vanliga fall är vägar, hus och bilar. De ligger nu under vatten. Vattnet är också en renande kraft precis som elden. Vattnet har kommit för att rena platser där energierna har varit eller är för tunga. Det är tråkigt när det händer och det är tragiskt för de människor som bor där. Men igen, de har valt att bo där och de har sin livsläxa på just den platsen. Om vi ser allt från ett högre perspektiv är det lättare att förstå och inte dras iväg med det som händer.

Ta emot de ljuskoder som universum nu skickar ner till er. Ta emot ljuset och ta in det i era hjärtan och förankra det där. Fyll era hjärtan med det gudomliga ljuset som regnar ner på er. Ta tacksam emot det som kommer. Det visar er vidare på er väg genom livet. Det förbinder er med de gudomliga världarna och ni är gudomligt vägledda. Våga lite på att ni är gudomligt vägledda. Följ med i livets flöde och gå dit din intuition, ditt högre jag och sin själ leder dig.

Blessings to you all!

Via Berit von Scheven

Du gillar kanske också...