Fransiskus  av Beatrice Penninger, 26 augusti, 2021

 

Fransiskus  av Beatrice Penninger 210826

Det är med sorg i hjärtat jag kan se hur somliga av er avlägsnar er från det naturliga. Ni tvingas in i en mall som inte egentligen är ni. Naturen har alltid varit mitt högsta och jag framhåller och vidmakthåller att så är det även nu. 

Varför vill man få er att avlägsna sig från naturen? Fundera på det. Vaaarför vill man inte att ni sammankopplas med ert ursprung Moder Jord materia.? Jag kommer inte att omedelbart ge er svaret. Jag önskar att ni tänker själva. moder jord har tålamod och det måste också ni ha med era tankar, men jag vill att ni startar en process. Jag vill inte att ni sväljer allt med hull och hår utan att ni vågar tänka och känna, vilka konsekvenser det för med sig. 

Ni är Gudomliga väsen med ett innerligt förhållande till naturen. Det vill man förändra i rasande fart. Ni ska bli tekniska varelser som producerar och genererar. Jag säger det igen att det är inte er natur. Ni är i sanning skönhetsälskande naturvarelser. det är eran rätta natur. Frihets, och fredsälskande naturliga väsen. 

Som kollektiv grupp så påverkas ni så lätt. Av rädsla för att vara obekväm så följer ni strömmen. Dramaturgin är mästerligt utformad för att fånga era själar. 

Kunskapen finns där om hur fel detta är, som sker just nu. Men för att finna den så måste ni söka den. Den som söker finner, och den finns inte i er kollektiva bank. Detta är ett nytt fenomen. Den finns lättillgänglig för var en som vågar tänka och ifrågasätta. Den finns där, just för dig och den stärker dig. 

Jag ber för dig och jag finns där för dig om du vågar se igenm det stora bluffmakeriet. Den frukt det bär med som om du vågar är större än du anar och kan skönja. Vi har en lång resa framför oss, men vindarna bär oss med gyllene vågor. Ty gralen har aldrig varit så nära som nu. 

Du gillar kanske också...