Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 24 augusti 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 24 augusti 2021

 

 

The Unknown & What Is Coming to You ∞The 9D Arcturian Council

 

Det Okända & Vad Som Är På Väg till Er ∞Det 9:e dimensionella Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är i vårt element när vi känner in något som är okänt för oss och får en känsla av det för första gången. För oss finns det inget mer spännande än det okända, eftersom det betyder att vi kommer att möta en aspekt av oss själva som vi inte var medvetna om tidigare. När ni kliver in i det okända i era liv vill ni verkligen göra på samma sätt, eftersom det kommer att vara platsen där ni upptäcker något nytt om er själva.

Ni vill upptäcka hur kreativa ni är, hur starka ni är, hur intelligenta ni är, och när allt inte ligger perfekt utlagt framför er, ger ni er själva möjlighet att utforska dessa aspekter av er själva som ni kanske inte har känt till. Ni vill också sträcka er ut, alltid. Så även om ni visste att ni hade en viss kreativitet, är det något att uppskatta för er själva hur kreativa ni kan bli när det behövs.

Ni vill verkligen inte ha er framtid huggen i sten och berättad för er av någon som har en gåva att se in i framtiden, för ni vill bli överraskade av livet, och ni vill visa er i dessa ögonblick som en fylligare och en mer komplett version av er själva att möta det okända rakt av. Om du är rädd för det okända måste du verkligen fråga dig varför. Är det på grund av vad du föreställer dig att det okända ska innehålla? För om så är fallet är det inte längre okänt för dig. Nu skapar du det med din fantasi och skapar det till att vara något du inte vill att det ska vara. Men om du istället kan inse att det okända ibland innehåller något bättre, då kan du bli upphetsad över det.

När vi pratar med er om att flytta till den femte dimensionen, pratar vi med er om något som mestadels är okänt för er. De flesta människor har bara fått en glimt av hur den femte dimensionen är. Och så, egentligen vill ni bara börja anta att det som kommer till er som är okänt för er just nu kommer att bli bättre. Det kommer säkert att vara din skapelse, och du utvecklas och blir mer än du någonsin har varit tidigare på jorden. Så med det skulle det följa att det du skapar är bättre än vad du har upplevt och ännu bättre än vad du kan föreställa dig.

Energierna som finns på er just nu är mycket stödjande för ni skapar med vibrationer, snarare än med tanke och fantasi. Det betyder att du inte behöver vara detaljorienterad för att skapa en bättre version av verkligheten. I själva verket skulle vi säga att du måste vara känsloorienterad och låta universum utarbeta alla detaljer som du inte kan räkna ut och inte ens kan föreställa dig. Det är verkligen att leva som ni var tänkta att leva, och det är den vibration vi ingjuter i denna överföring, så att ni kan gå med oss i vår entusiasm för att känna er mer fullständigt.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att ha kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...